Month: May 2014

Anti-PVV blok heeft alles gedaan om de uitslag van de Europese verkiezingen toch te manipuleren. Overal bij de stembureaus stonden anti_PVV figuren, allemaal vijandig en pro_islam. Zelf zag ik op het stembureau me hogelijk zitten verbazen over het totale gebrek aan enige professionaliteit, en het tenenkrommende amateurisme van het daadwerkelijke stemmen tellen. Telling duurde langer dan bijvoorbeeld dan in Afghanistan of Kenia! Dat bied vol op ruimte voor grootschalige fraude en het is gebeurt.

Anti-PVV blok heeft alles gedaan om de uitslag van de Europese verkiezingen toch te manipuleren.

Overal bij de stembureaus stonden anti_PVV figuren, allemaal vijandig en pro_islam. Zelf zag ik op het stembureau me hogelijk zitten verbazen over het totale gebrek aan enige professionaliteit, en het tenenkrommende amateurisme van het daadwerkelijke stemmen tellen. Telling duurde langer dan bijvoorbeeld dan in Afghanistan of Kenia!

Dat bied vol op ruimte voor grootschalige fraude en het is gebeurt. 

Maandenlang werd ons door de peilers dat de PVV de grootste zou worden en dat het enige dat Nederlanders bezighield was. De exit poll na sluiting van de stemlokalen toonde een heel ander beeld. Volgens de machthebbers, de PVV verloor fors (!) en wordt misschien wel vierde in plaats van eerste! Desalniettemin kopten alle kranten dat de PVV verloren had en zelfs het buitenland haalde opgelucht adem. Feest was begonnen met een enorme anti-PVV propoganda!

In Nederland werden de EU verkiezingen eerder gehouden? Voor een mogelijke manipulatie genoeg ruimte dus. Exit poll toestanden waren klaarblijkelijk een opzet…, hiermee probeerden ze de rest van EU volkeren te demoraliseren… Anti- Democratische EU klik wilde met deze tactiek hele stemming in de rest van Europa te beïnvloeden. Er kwam ook een aanslag in Brussel bij. Anti-Joodse aanslag was ook door de machthebbers van EU bedacht. Ze is bang voor de Europese sceptische partijen die minder Europa willen. En dat wil de Europese elite niet. Daarom wordt er met modder gegooid en wordt iedere kiezer voor extreem Rechts, racist eneurofoob uitgemaakt. Over de extremisten gesproken, maar nu zijn ze zelf extremist geworden, met hun Jihadisten samen brengen ze hele Europa in gevaar! Bovendien heeft dit Europa heel foute vrienden. Saudi Arabië, Katar, Jordanie, Libische clans, Somalische bendes etc.. Zo is dit Europa en zeker haar bewindvoerders geil naar de islam toe. Dit Europa zet graag haar grenzen open voor moslims uit Afrika.
Maar het zal de extreme klik worst wezen dat onze ouderen op straat gegooid worden voor de huisvesting van een Moslim. Bovendien is deze Europese elite ook voor de toetreding van Turkije. En dit wil de Europese bevolking absoluut niet. Toch zal het er van komen. Deze Europese elite heeft geen feeling met het gewone volk. Verhofstadt heeft een belang in het Belgische Exmar. Dit is een internationale scheepvaartgroep met belangen in de olie- en gasindustrie. Daarvoor wil de Europese elite graag een oorlog uitlokken. Anarchie is wat zij willen. Geilen met extremistische moslimgroeperingen die Eurpese volkeren willen verdrijven.

Bijzonder was ook dat de uitslag niet bekend gemaakt mocht worden omdat de verkiezingen nog tot en met vandaag zullen duren, maar wel een exit poll die compleet vals was. om stemming te veranderen , hier In Nederland donderdag avond met een snelle exit poll die zegt dat het alles verandert is.

Voorbreidingen zijn al eerder begonnen; zelfs de officiele peilingen zijn  op het laateste moment teruggedraaid, dit is eerder nooit gebeurt. Binnen 1 dag is alles anders geworden.

Corrupte elite heeft in oopdracht van EU kliks de uitslag van de Europese verkiezingen zeker gemanipuleerd. in de Grote steden zaten bij de stembureaus veel Moslima’s met de hoofdoeken samen met zeer fanatieke pro Islamitische ambtenaren van de gemeenten. Deze uikeringstrekkers zijn in staat om alles te doen!

Timmerman treed op als religiepolitie van Saudi Arabië! Saudi Arabie als de leider van alle Moslims is vastbesloten via immigratie van moslims om de hele wereld -zonder én met geweld- over te nemen. Wetenschappers concentreren zich met name op de sluipende, niet gewelddadige overname van de westerse landen door Moslims; onderzoeken constateren somber dat Europa reeds ten prooi is gevallen aan de Islam! Intussen gaat de ongecontroleerde immigratie door. Het zal ons nog vele vele miljarden kosten, betaald door de hardwerkende mensen; vooral de jeugd van nu zal de gevolgen later ondervinden.

Timmerman treed op als religiepolitie van Saudi Arabië!

Timmerman (PVDA): „Als je mensen in hun wezen raakt, want zo voelen ze dat, door hun profeet belachelijk te maken en hun nationale symbolen te misbruiken, dan is er wel enig gesprek nodig”, aldus de minister. Hij zal aan zijn Saudische collega uitleggen hoe de politieke verhoudingen in ons land liggen”. Verder wil hij duidelijk maken dat het kabinet de uitlatingen van Wilders „zeer grievend” vindt en dat het kabinet er ook afstand van neemt.” Wat een stommiteit?  Hij verbergt weer de waarheid, 50 jarige chronische fout toegeven is als een politieke faillissementsverklaring. Langzaam maar zeker druppelt het tot de trage ministeriële hersenen toch door dat de PVV gewoon gelijk heeft. Maar om dat te bekennen? Nee, ze gaan door met afbreken.
Er is een 50 jarige-oneindige blanco check voor de zelf islamisering omdat dit goed doen is.
De politieke blinde vlek, het zwarte gat waar alle opgebrachte baten (aardgas,belasting) in mag verdwijnen.

SAUDI’S EN MASSA-IMMIGRATIE VAN MOSLIMS;

Dictatuur van Saudi Arabië organiseert de Moslims in Nederland. Bijna alle moskeeën en islamscholen worden met de oliegeld gefinancierd. Saudi Arabie als de leider van alle Moslims is vastbesloten via immigratie van moslims om de hele wereld -zonder én met geweld- over te nemen. Wetenschappers concentreren zich met name op de sluipende, niet gewelddadige overname van de westerse landen door Moslims; onderzoeken constateren somber dat Europa reeds ten prooi is gevallen aan de Islam!
Intussen gaat de ongecontroleerde immigratie door. Het zal ons nog vele vele miljarden kosten, betaald door de hardwerkende mensen; vooral de jeugd van nu zal de gevolgen later ondervinden.

Zoveel stupiditeit op een enkele hectare, daar staat je verstand bij stil. Ik kan maar één reden verzinnen voor deze ellende. Aan politiek doen veroorzaakt hersenverweking.
Iedereen kan waarnemen dat ons land als gevolg van het tot nu toe gevoerde immigratiebeleid langzaam maar zeker naar de knoppen gaat, behalve de regering en meerderheid van het parlement die met de moslimlanden eigen handeltjes opgezet hebben….De Nederlandse samenleving is overspoelt met islamitische immigranten. De grote steden lijken inmiddels bijna buitenlandse enclaves gestuurd door de Moslimlanden…
Die walgelijke zelfgenoegzaamheid zal hen electoraal duur komen te staan. Nederland is dit gedraai en gekonkel spuugzat.

Fraude met de EU verkiezingen in Nederland is niet uitgesloten, telling duurde langer dan de Afghaanse telling,,uitslag is nog steeds verdacht, gezien deze opmerkingen van Timmerman! We leven inmiddels in een schijn democratie: alles wat het volk wil wordt genegeerd en burgers bestempeld als groot gevaar voor burgers.
Ondertussen een meer dan een triljard aan staatsschuld opgebouwd waarvoor generatie zullen moeten gaan kromliggen.

Publieke omroepen, waar het hersenspoelen met haat naar eigen cultuur en andersdenkende dagelijks gevoed wordt. Voor de verkiezingen zijn Hersenloze programmamakers buitengewoon actief, ze werken hard en als speciale defectief bureaus maken de duurste programma’s om PVV te vernietigen. Het blijft allemaal hetzelfde! Pro islamitische Oude garde is nog steeds (ondemocratisch) oppermachtig, dus PVV zit nog steeds in gevaar.

Publieke omroepen, waar het hersenspoelen met haat naar eigen cultuur en andersdenkende dagelijks gevoed wordt.

Voor de verkiezingen zijn Hersenloze programmamakers buitengewoon actief, ze werken hard en als speciale defectief bureaus maken de duurste programma’s om PVV te vernietigen. Het blijft allemaal hetzelfde! Pro islamitische Oude garde is nog steeds (ondemocratisch) oppermachtig, dus PVV zit nog steeds in gevaar. Vlak voor elke verkiezing proberen in Hilversum de PVV helemaal kapot te maken. Zo werkt het bij de staatsomroep, het is eeuwig en altijd hetzelfde liedje nl. Passende pro islamo indoctrinatie. Totaal afgezaagd en eentonig ! Men is van gemeenschapsgeld “ongegeneerd” z’n eigen club aan het promoten.Dag in dag uit !
We moeten wel voor die corrupte bende ongein betalen en mogen voor kijkplezier naar het buitenland zappen. Het is absurd ! Deze propaganda-kanaal voor Moslims zou verschrikkelijk zijn. Hoe moet het volk dan bij de volgende verkiezingen worden gehersenspoeld om ondanks alle incompetentie en wanbestuur weer op de D6, CDA en PvdA te stemmen? Op deze manier, heeft de publieke omroep met zijn actualiteiten programma’s zijn eigen doodvonnis getekend.

De promoting van de D66,PvdA, CDA en VVD door bijv DWDD en P&W heeft zowat Berlusconi-achtige proporties aangenomen.
De publieke omroepen zijn nu uiteindelijk pro Islamitisch georiënteerde propaganda spreekbuizen geworden waar een (in realiteit asociale) heilstaat wordt gepredikt en waar het Islamofacisme ruimbaan en steun krijgt. dezee omroepen hebben hun identiteit allang verloren, en dragen op geen enkele wijze meer aan pluriformiteit in Nederlandse medialandschap bij.
Hoe minder hersenloze propaganda hoe beter voor het land. En al die overbetaalde betweters (De Leeuw, P&W, Van Nieuwkerk etc.) hoeven we dan ook niet meer te subsidiëren (wat sowieso al te zot voor woorden is).

Een enkele kwaliteitsomroep zou met gemak objectief nieuws, actualiteiten, achtergronden en vermaak in de zeventien uur van 7 uur ‘s ochtends tot 12 uur ‘s avonds kunnen verzorgen. Dan waren we gelijk van al die irritante herhalingen af. Wereldomroep kan nuttig zijn voor Nederlanders in het buitenland (spreek uit eigen ervaring), maar dan wel graag neutraal en objectief.
Publieke zenders hebben totaal geen toegevoegde waarde. Integendeel zelfs. Ik betaal liever geen belasting voor voornamelijk pro islamitische propaganda. De Nederlandse burgers moeten het niet langer pikken dat een klein stelletje grotgraaiers zoveel naar zich toethark.

Cultuurloze publieke omroepen met schaamteloze gedrag. Maar echt kwalijk wordt het wanneer de Publieke Omroep met belastinggeld Islamitische propaganda mag verkondigen en PVV moest bestrijden. Het is ergerlijk, Zij zijn niet geïnteresseerd in opiniërende programma’s’. Kennelijk vallen ze bij een deel der bevolking in de smaak. Daarover kunnen we kort over zijn: een trieste aanblik van de culturele toestand.

Cultuurloze publieke omroepen met schaamteloze gedrag.

Maar echt kwalijk wordt het wanneer de Publieke Omroep met belastinggeld Islamitische propaganda mag verkondigen en PVV moest bestrijden. Het is ergerlijk, Zij zijn niet geïnteresseerd in opiniërende programma’s’. Kennelijk vallen ze bij een deel der bevolking in de smaak. Daarover kunnen we kort over zijn: een trieste aanblik van de culturele toestand.

De processen van Islamisering draaien toch op volle toeren in Europa en in Nederland?  Wie kan dit nu nog met droge ogen gaan ontkennen?  Dat de publieke omroep nu geen andere doelen heeft dan de directe islamisering, zich collectief voor dit doel in te zetten, is dat wél.

Kijk ook eens naar de publieke omroep waar pure islamitische propaganda de vrije hand heeft en niet meer beperkt is tot een strikt aantal uren voor zendtijd, zoals wel geldig is voor Christelijke en Joodse omroepen. 

Narcisme en exhibitionisme zijn ziektes die in de media dag in dag uit worden gereproduceerd. Lompheid wordt tot norm verheven.

De bekende Nederlanders, voor het grootste deel ‘zuivere’ entertainers, verdienen veel geld met narcistisch en exhibitionistisch gedrag. En weer een deel hiervan is werkzaam bij de commerciële omroepen.

De twee moslimomroepen in Nederland, de Nederlandse Moslim Omroep en de Nederlands Islamitische Omroep, besteden het ontvangen publieke geld vooral aan het mentale trainen van Jihadisten. 

Islamisering wordt betaald met publiek geld, dat dus niet wordt besteed aan het maken van radio- en televisieprogramma’s.

moslimlanden die Nederlandse en andere Europese moslims rechtstreeks met de Moslimbroederschap door een complex netwerk van financiële, non-profit en religieuze organisaties, in een poging om de groei van de radicale islam in het Westen te financieren krijgen hulp van de Nederlandse politici.

De regeringen van Saudi Arabie, Koeweit, Katar en Iran betalen 2de a’  3de salarissen van de moslimleiders in Nederland om de islam in Nederland te bevorderen. Ze financieren bijna alle moskeen maar ook de activititen van de jihadisten die overal moesten vechten voor de Islam imperium..

 Nu zijn ze bezig om nog een grotere, de grootste moskee van Europa te bouwen in Amsterdam, genaamd  ” westermoskee”  een zeer complexe militaire kazerne zou meer dan 25 000 moslims te kunnen trainen.

 

LPF verhaal heeft geleerd dat alleen landverraders in tijd van moeilijkheden niet achter hun manschappen staan. De D66, PvdA en VVD lachen zich weer kapot, zitten lekker in de luwte, vaster dan ooit in het zadel! Herhaaldelijk leek PVV de de grootste partij te kunnen worden. Maar Pauw en Witteman en alle TV zenders blijven als tegen wapen, elke keer verdachtmakingen …Waarom deze verdachtmakingen dan alleen om de aankomende Verkiezingen ? Wat griezelig de PVV staat hoog en dan moet er gekelderd worden. Bijna alle Partijen hebben dit de laatste weken meegemaakt deze verdachtmakingen bij over de PVV kan niet gestaafd worden.

LPF verhaal heeft geleerd dat alleen landverraders in tijd van moeilijkheden niet achter hun manschappen staan.

De D66, PvdA, CDA en VVD lachen zich weer kapot, zitten lekker in de luwte, vaster dan ooit in het zadel!

Herhaaldelijk leek PVV de de grootste partij te kunnen worden. Maar Pauw en Witteman en bijna alle TV zenders blijven als effectieve tegen wapen, elke keer verdachtmakingen …Waarom deze verdachtmakingen dan alleen om de aankomende Verkiezingen ?
Wat griezelig de PVV staat hoog en dan moet er gekelderd worden. Bijna alle Partijen hebben dit de laatste weken meegemaakt deze verdachtmakingen bij over de PVV kan niet gestaafd worden.

De media en oude garde gebruikt nog steeds zelfde tactiek en PVV-kampt met de toenemende mate met dit soort on-loyale personeel; verraders gestuurd door de elite bazen infiltreren en op tijd in actie komen!. Ze demoraliseren de aanhang en brengen grote schades aan.

PVV kon de succes van FN van Frankrijk wel binnenhalen. Maar, de media hebben de PVV vakkundig afgemaakt zo vlak voor de Europese verkiezingen; ze lagen ws. al wekenlang op de loer in de hoop op een misstap van aantal zwakkelingen. En die kwam er, Terwijl bijna alle Nederlanders “minder Marokkanen” wilden, schotten de ratten van binnenuit en deelden in feite zelf de munitie uit, de media hoefden alleen maar af te schieten! En zo was de politieke zelfmoord een feit; een selfie a.h.w., maar dan anders….Veel PVV’ers trapten in de val.

Afijn, einde verhaal; in Brussel kunnen ze opgelucht adem halen: weer een tegenstander minder!

Roland van Vliet. Brinkman en Bontes zijn toegevoegd aan een lange rij van de zwakkelingen.

Terwijl ” minder Marokkanen-uitspraak” een logisch gevolg van PVV partijprogramma was en in die context is er met die uitspraak niets mis. Zonder die context werkt de uitspraak echter averechts en de mediastorm heeft dat helemaal uitgebuit.
FN, Marine Le Pen, heeft alles beter geregeld. Partij dicipline werkt goed.

Met de tactiek van ” verdeel en vernietig” , waar de LPF dus écht aan ten onderging was het feit dat de partij uit de gratie van de kiezer geraakte, wordt continue voorgezet.

Corrupte oude garde heeft toch bij PVV veel schade veroorzaakt;ook bij deze partij zijn er af en toe Kamerleden die boos zijn, opstappen of gewoon een flink potje gaan donderjagen. Herhaaldelijk leek PVV de de grootste partij te kunnen worden.

Ratten die de schip verlaten hebben enorme schade veroorzaakt dan de Marokannen zelf. Gekozen Kamerleden moeten loyaal blijven, ze moeten bereid zijn om hun land en doelstellingen te verdedigen, niet de belangen van Moslims.
Door de Nederlanders niet te helpen als ze in grote problemen verkeren pleeg je verraad …
We leven weer in de pruikentijd. De regenten schijten op het volk. De hele kliek eromheen doet mee: kranten, televisie, radio, kerken, artiesten, leraren. Dan maar nog meer Marokkanen en (ver)vreemdelingen, meer Brussel, grotere EU, zwaardere lasten, vernedering van zieken en ouderen.
Waarschuwen helpt bijna nooit. Nu regeert de angst voor aanslagen op Wilders en PVV-ers. Aangewakkerd door de huichelaars met hun onzuivere hart. Hun synthetische fatsoen. Hun Neurenbergse katechismus.
Maar eerlijkheid duurt het langst. Er zullen gewelduitbarstingen komen, rassenrellen, godsdienstrellen, anarchie, enigenrichtingen, moorden op politici door de explosief groeiende ” meer marokannen”
Mensen die om de Woestijnuitstoot het standpunt veranderen zijn dus landverraders.
Brinkman, Bontes, types zijn niet loyaal aan de Nederland, en laat weer even duidelijk merken waar hun loyaliteit ligt. Zoveel zwakkelingen rondom die bekende Marokannen probleem!?? Ze zijn de loopjongens van de corrupte media, waarvan de loyaliteit klaarblijkelijk niet in Nederland ligt.

Trouwens, de aanhangers van de oude garde, die al decennialang ons land en onze cultuur in de uitverkoop doen en ons de huidige demografische nachtmerrie hebben afgedwongen, blijven zelfde tactieken te gebruiken!

STOP MET DIE ON-LOYALE RATTEN DIE NOG MEER MAROKKANEN WILLEN..

Rutte’s banen; nieuwe woestijnrovers! En dan importeren we alleen al (!) in het kader van de gezinsvorming en gezinshereniging 130 duizend schaapherders uit het Rifgebergte en andere onherbergzame streken en woestijnen per jaar. Nederland wordt wakker, is het nu al zover dat moslim dictators gaan bepalen wat de Nederland mag doen? Hoelang moet het nog duren eer Nederland wakker wordt en beseft dat straks de Nederlandse bevolking ondergeschikt is gemaakt aan andere culturen.

Rutte’s banen; nieuwe woestijnrovers!

En dan importeren we alleen al (!) in het kader van de gezinsvorming en gezinshereniging 130 duizend schaapherders uit het Rifgebergte en andere onherbergzame streken en woestijnen per jaar.

Nederland wordt wakker, is het nu al zover dat moslim dictators gaan bepalen wat de Nederland mag doen? Hoelang moet het nog duren eer Nederland wakker wordt en beseft dat straks de Nederlandse bevolking ondergeschikt is gemaakt aan andere culturen.

Timmerman’s PVDA zoekt de oplossing onder de zand van Saudi’s,,,ze zijn behoorlijk in stress geraakt, D66 steunt openlijk Moslim dictators. Weg met die lui, ze hebben zich nu gewoon maar eens helemaal aan te passen aan ons ipv wij aan hen, het wordt toch al steeds gekker maar nu kunnen ze inmiddels dus ook al de NL maatschappij op regeringsniveau saboteren.

moslimonderdrukkers moeten niet zo zeuren! In nederland geldt nog altijd: als je gewoon mee doet in de maatschappij dan is er niets aan de hand. Je mag je daadwerkelijk afvragen wat Moslims bij het D66, VVD, PVDA en CDA te zoeken hebben. Kijk je echt wat hun opdracht lijkt te zijn, dan is het zeker niet de politieke cultuur, zelfs een tegenhanger hiervan.
De vrijheid van keuze is nog altijd bepalend in Nederland, en het geloof hou je achter de voordeur. De moslimgemeenschap heeft van zichzelf een karikatuur gemaakt, door zich niet eenduidig uit te spreken tegen geweld en wangedrag in Moslimlanden. Tegenwoordig helpen ze mohammedanen – hun nieuwe stemvee – hier wortelen met hun achterlijke ‘religie’, een ideologie die zich niet verhoudt met de moderniteit, de moderne samenleving. 

Ze helpen deze vijfde colonne, dit paard van Troje de boel hier overnemen, want moslims assimileren zich niet, ze moeten domineren, dan schrijft hun ‘heilig’ boek voor. 

D66, VVD, CDA, PVDA allemaal staan tegenwoordig diametraal tegenover de eigen bevolking, dit is zo’n beetje de kern van het probleem, men wenst eindelijk goed bestuur. 
van woestijnrovers naar Rutte’s superbanen,

Met droge ogen wordt beweerd dat Nederland een kennisland moet worden! En dan importeren we alleen al (!) in het kader van de gezinsvorming en gezinshereniging 130 duizend schaapherders uit het Rifgebergte en andere onherbergzame streken per jaar.
Het duurt al minimaal twee generaties om ze te alfabetiseren. Intussen moeten we ook nog miljarden bezuinigen, maar mogen de kosten van deze ook nog steeds groeiende immigratiegolf (thans geschat op 14 tot 16 Miljard per jaar) niet eens berekend, laat staan besproken, worden.

Rutte en Timmerman moeten weer alles accepteren wat hen wordt voorgelegd door de dictators! VVD- PvdA–D66-GL en CDA zijn een pot nat. Allen blijven loyaal aan de ergste dictators van de aarde…! D66, PVDA, CDA, Groenlinks en VVD zeggen elke keer dat ze verdragen onderschreven en ook aangenomen met die moslimlanden, allemaal met die dictators. Deze partijen hebben allerlei verdragen met die dictators en willen ze graag verder, terwijl onderdrukten hun vrijheid en rechten eisen. Ze hebben elke keer over de rechtsstaat, maar tegelijkertijd steunen ze al die dictatoriale regimes die geen rechtstaat zijn, ze vergeten weer dat het grondslag van de moslimregimes, een politieke ideologie die op tal van punten in strijd is met onze rechtsstaat.

Rutte en Timmerman moeten weer alles accepteren wat hen wordt voorgelegd door de dictators! VVD- PvdA–D66-GL en CDA zijn een pot nat. Allen blijven loyaal aan de ergste dictators van de aarde…!

D66, PVDA, CDA, Groenlinks en VVD zeggen elke keer dat ze verdragen onderschreven en ook aangenomen met die moslimlanden, allemaal met die dictators. Deze partijen hebben allerlei verdragen met die dictators en willen ze graag verder, terwijl onderdrukten hun vrijheid en rechten eisen. Ze hebben elke keer over de rechtsstaat, maar tegelijkertijd steunen ze al die dictatoriale regimes die geen rechtstaat zijn, ze vergeten weer dat het grondslag van de moslimregimes, een politieke ideologie die op tal van punten in strijd is met onze rechtsstaat.

Waarom heeft de Saudi’s bedreiging de hoogste prioriteit voor het D66, VVD, CDA, de PvdA en Groen Links?.
Het biedt Nederland geen enkel economisch voordeel dat niet even goed kan worden behaald door een handelsverdrag of bondgenootschap. Weer leugens van de Loopjongens. Hoe komt Rutte aan zijn meer banen verhaal?
Ze kunnen hun verantwoordelijkheid hiervoor niet langer ontlopen.

Geen banen maar wel moslimfundamentalisten in de grootst mogelijke aantallen naar Nederland. De islam hier in het Westen gepropageerd vanuit immens rijke islamitische landen, vanuit dictatoriaal geregeerde landen waar slechts een zeer kleine minderheid alle rijkdom en macht in handen heeft. Hun dictatuur reikt tot in de moslimgemeenschappen in onze landen. Zolang het verlenging hier voor het zeggen hebben in moslimkringen is het moskee/burka/hoofddoekverbod noodzakelijk.

Zij geven daarmee gehoor aan de veelvuldig herhaalde opdracht van de olie sheks om te emigreren en de gehele wereld te onderwerpen. In dat streven worden zij gesteund door verdwaasde Nederlandse politieke partijen zoals, D66, PVDA, VVD, CDA en GL en kerken, die hen daartoe voorziet van uitkeringen, subsidies, gezondheidszorg, huisvesting en het openlijk gedogen van hun misdadige leer.

De verdwaasde ideologen van de kerken en politiek slaan daarmee zelf de bodem uit hun advies, maar zij zijn te verblind om dat in te zien. Door hun invloed op de regering en de media zijn deze dwazen gevaarlijker dan moslimfundamentalisten omdat zij onze samenleving van binnenuit ondergraven.

Behalve het islamistisch belang is er ook sprake van een groot economisch belang omdat alle moslimlanden een grote economisch onderontwikkelde analfabete overbevolking van ongeschoolde moslimfundamentalisten naar Europa kunnen laten overbrengen en daar laten onderhouden door de al overbelaste Europese belastingbetaler.

Miljoenen islamitische uitkeringstrekkers wachten op een ware invasie… De dooddoener dat immigranten noodzakelijk zijn om de lasten van de Europese vergrijzing tegen te gaan is onzinnig. Dit soort immigranten kost Nederland tientallen miljarden en straks een veelvoud daarvan per jaar, nog afgezien van de ontstane maatschappelijke ontwrichting en verpaupering.

Men vergeet weer dat dit een onomkeerbare valkuil is. Als het zo doorgaat, bestaat Nederland over 15 jaar niet meer! zie de naamgeving van de nieuwe generaties: 98% van de nieuw geborenen krijgen de namen van de islamitische krijgsheren: mohammed, ali, ahmad, mehmet enz.. enz..! Daar er nu al 2 miljoen niet-geïntegreerde mensen uit dat soort landen in ons hele kleine land zijn zou de overheid zich de grootst mogelijke zorgen moeten maken en maatregelen nemen tegen een verdere toename.

Hoe is het mogelijk, dat onverantwoordelijke Europese politici en kerken in onophoudelijke mediacampagnes de bevolking manipuleren voor de Saudi’s handels leugens ? Hebben de miljoenen Moslims, die in de Europese Unie leven al niet genoeg problemen opgeleverd ? Vergeet men dat de grote Europese steden al grotendeels zijn geïslamiseerd met alle rampzalige gevolgen van dien.

Sluipende islamitische inbezitneming van land gaat gewoon door…

Import Moslims proces van de jaren tachtig is uiteindelijk resulteert in het export van moslim strijders uit Nederland. Dankzij gratis bezorging van jarenlange hoge uitkeringen, gesubsidieerde huisvestigingen en enorme kinderbijslagen groeiden Moslims buitengewoon snel in hun nieuwe broedplaats en hebben nu een grote overschot: ze noemen zich als nieuwe bezetters! Met terreurnetwerk Al-Qaida verbonden moslim strijdgroepen werven steeds intensiever onder deze moslimjongeren.
Er vertrekken steeds meer van deze Jihad strijders naar de conflictgebieden, om te vechten tegen de internationale vijand!

Maar ondanks dit alles blijft onze regering tienduizenden Moslims in de Nederland binnenlaten uit landen die broeinesten zijn van radicaal-islamitische militanten. Deze moslims worden toegevoegd aan de groeiende islamitische invloed in het land. We weten dat het een feit is dat het aan veel geradicaliseerde moslims is toegestaan om hier in Nederland een veilige haven te hebben. In feite hebben sommigen van hen bewezen actief Nederlandse bekeerlingen te werven en te radicaliseren.
In Oekraïne, Irak, India, Israël, Soedan en vele andere gebieden in de wereld is gebleken dat bevolkingsgroepen die gedwongen werden samen te leven, dus zonder wederzijdse instemming, veel risico lopen met wederzijds geweld uit elkaar te gaan. Stop nu met de bouw van een Islamitische maatschappij in Nederland.
In Nederland zijn de tegenstellingen juist groter dan b.v, In Irak of Syrië die Moslim sektes met geweld uit elkaar te gaan…Opmars van Nederland hatende massa Moslims groeit razendsnel in de grote steden: deze steden lopen grote gevaar dat ze binnenkort Probleemsteden gaan heten. MoslimStrijdgroepen van Syrië, Mali, Irak, Soedan, Somalië, Afghanistan etc..krijgen logistieke steun van deze georganiseerde Moslims.
Het is overigens een schande dat veel gemeentebesturen mee geholpen hebben aan de bouw van moskeeën, een locatie beschikbaar hebben gesteld of bestemmingsplannen hebben aangepast.
In Rotterdam en Amsterdam hebben de bestuurders van PVDA, CDA, GL en D66 actief mee geholpen aan de bouw van aantal moskeen en islamscholen.!
Zolang Nederlandse gemeenten via moskeebouw, Islamschool migratie van Moslims blijven bevorderen, gaan de Moslims gewoon door met de Islamisering van deze steden en op termijn wordt de situatie van Oekraïne of Syrië in Nederland onvermijdelijk!

Vriendelijke Groeten

Victor Leman

SAUDI ARABIË WILT MEER MOSLIMS NAAR NEDERLAND. Geen Rutte banen maar meer moslims…!! Waarom heeft de Saudi’s bedreiging de hoogste prioriteit voor het D66, VVD, CDA, de PvdA en Groen Links?. Het biedt Nederland geen enkel economisch voordeel dat niet even goed kan worden behaald door een handelsverdrag of bondgenootschap. Weer leugens van de Loopjongens. Hoe komt Rutte aan zijn meer banen verhaal? Geen banen maar wel moslimfundamentalisten in de grootst mogelijke aantallen naar Nederland.

SAUDI ARABIË WILT MEER MOSLIMS NAAR NEDERLAND.

Geen Rutte banen maar meer moslims…!!

Waarom heeft de Saudi’s bedreiging de hoogste prioriteit voor het D66, VVD, CDA, de PvdA en Groen Links?. Het biedt Nederland geen enkel economisch voordeel dat niet even goed kan worden behaald door een handelsverdrag of bondgenootschap. Weer leugens van de Loopjongens. Hoe komt Rutte aan zijn meer banen verhaal?
Geen banen maar wel moslimfundamentalisten in de grootst mogelijke aantallen naar Nederland.

Zij geven daarmee gehoor aan de veelvuldig herhaalde opdracht van de olie sheks om te emigreren en de gehele wereld te onderwerpen. In dat streven worden zij gesteund door verdwaasde Nederlandse politieke partijen zoals, D66, PVDA, VVD, CDA en GL en kerken, die hen daartoe voorziet van uitkeringen, subsidies, gezondheidszorg, huisvesting en het openlijk gedogen van hun misdadige leer.

De verdwaasde ideologen van de kerken en politiek slaan daarmee zelf de bodem uit hun advies, maar zij zijn te verblind om dat in te zien. Door hun invloed op de regering en de media zijn deze dwazen gevaarlijker dan moslimfundamentalisten omdat zij onze samenleving van binnenuit ondergraven.

Behalve het islamistisch belang is er ook sprake van een groot economisch belang omdat alle moslimlanden een grote economisch onderontwikkelde analfabete overbevolking van ongeschoolde moslimfundamentalisten naar Europa kunnen laten overbrengen en daar laten onderhouden door de al overbelaste Europese belastingbetaler.

Miljoenen islamitische uitkeringstrekkers wachten op een ware invasie… De dooddoener dat immigranten noodzakelijk zijn om de lasten van de Europese vergrijzing tegen te gaan is onzinnig. Dit soort immigranten kost Nederland tientallen miljarden en straks een veelvoud daarvan per jaar, nog afgezien van de ontstane maatschappelijke ontwrichting en verpaupering.

Men vergeet weer dat dit een onomkeerbare valkuil is. Als het zo doorgaat, bestaat Nederland over 15 jaar niet meer! zie de naamgeving van de nieuwe generaties: 98% van de nieuw geborenen krijgen de namen van de islamitische krijgsheren: mohammed, ali, ahmad, mehmet enz.. enz..! Daar er nu al 2 miljoen niet-geïntegreerde mensen uit dat soort landen in ons hele kleine land zijn zou de overheid zich de grootst mogelijke zorgen moeten maken en maatregelen nemen tegen een verdere toename.

Hoe is het mogelijk, dat onverantwoordelijke Europese politici en kerken in onophoudelijke mediacampagnes de bevolking manipuleren voor de Saudi’s handel leugens ? Hebben de miljoenen Moslims, die in de Europese Unie leven al niet genoeg problemen opgeleverd ? Vergeet men dat de grote Europese steden al grotendeels zijn geïslamiseerd met alle rampzalige gevolgen van dien.
Het is een feit dat allerlei politieke partijen meer dan 45 jaar lang door de moslimdictaturen in het Midden Oosten financieel gesteund waren. Ze kunnen hun verantwoordelijkheid hiervoor niet langer ontlopen.
D66, PVDA, CDA, Groenlinks en VVD zeggen elke keer dat ze verdragen onderschreven en ook aangenomen met die moslimlanden, allemaal met die dictators. Deze partijen hebben allerlei verdragen met die dictators en willen ze graag verder, terwijl onderdrukten hun vrijheid en rechten eisen. Ze hebben elke keer over de rechtsstaat, maar tegelijkertijd steunen ze al die dictatoriale regimes die geen rechtstaat zijn, ze vergeten weer dat het grondslag van de moslimregimes, een politieke ideologie die op tal van punten in strijd is met onze rechtsstaat.

RUTTE, PETCHOLD EN TIMMERMAN VOOR DE SAUDI’S! MOSLIM DICTATORS BEDREIGEN NEDERLAND! Houd een referendum in Nederland over dit onderwerp, als de meerderheid hier voor kiest, zijn we voor altijd van dit onderwerp af. Het hoort gewoon niet in Nederland thuis. Saudis zeggen dat als vrouwen geen burka/hoofddoek dragen vragen zij erom om verkracht te worden. De segregatie gaat onverminderd door en de verhouding moslim/niet-moslim wordt steeds groter. Na het Turken en Marokkanen drama stromen nu de Somaliërs, Syriërs en de Bulgaarse moslims ons land binnen, zonder enige economische noodzaak. Rijke Moslim leiders willen geen enkele Moslim terug hebben.Olie landen sturen alle Moslims doelbewust naar de landen waar ze macht willen veroveren. Dit is puur wanbeleid tegen de belangen van ons volk in.

RUTTE, PETCHOLD EN TIMMERMAN VOOR DE SAUDI’S!

MOSLIM DICTATORS BEDREIGEN NEDERLAND!

Houd een referendum in Nederland over dit onderwerp, als de meerderheid hier voor kiest, zijn we voor altijd van dit onderwerp af. Het hoort gewoon niet in Nederland thuis. Saudis zeggen dat als vrouwen geen burka/hoofddoek dragen vragen zij erom om verkracht te worden.

De segregatie gaat onverminderd door en de verhouding moslim/niet-moslim wordt steeds groter. Na het Turken en Marokkanen drama stromen nu de Somaliërs, Syriërs en de Bulgaarse moslims ons land binnen, zonder enige economische noodzaak. Rijke Moslim leiders willen geen enkele Moslim terug hebben.Olie landen sturen alle Moslims doelbewust naar de landen waar ze macht willen veroveren. Dit is puur wanbeleid tegen de belangen van ons volk in.
Dit zal leiden tot de instandhouding en uitbreiding van een Moslim meerderheid en tot voortgaande radicalisering onder moslimjongeren. De Nederlandse bevolking is de overmatige moslim- immigratie meer dan zat, instroom van nieuwe Moslims, geboortecijfers, polygamie zorgen voor een heel ander beeld…Steeds meer wijken en gebieden worden van Nederlanders gezuiverd.

De Christenen en Socialisten proberen de illusie te wekken dat Moslims gematigd aan het worden zijn. Oude garde stuurt loopjongens naar Saudi Arabie om hun belangen te verdedigen en islamiseringsbeleid in Nederland te onderhouden…

Heel dit gedoe was te verwachten nadat in onze grotere steden de Turken, Marokkanen, Somaliërs en Antillianen de dienst uitmaken en van onze steden een hel gemaakt hebben. Het vrije verkeer van nog meer Moslims naar Europa kan er immers voor zorgen dat overbevolkte regio’s compleet gedestabiliseerd raken met de meerderheid van Moslims.
PVDA, D66 EN CDA’S zijn vrienden van deze gevaarlijke dictators die achter de massa immigratie staan…wat een achterlijke fenomeen! Moslim bevolking stijgt, Nu 2 miljard mensen op een paar % van het land leefbare oppervlak. Woestijnen zijn vol geraakt en nu willen de Saudi’s al deze moslims in EU landen door de loopjongens te laten onderhouden.
Gelijktijdig handhaven ze de groei van moslim bevolking. Petchold en Timmerman moesten voor altijd zorgen dat ze hun plannen makkelijk kunnen realiseren…