Month: June 2014

VEEL MOSKEEN IN NEDERLAND VALLEN EEN VOOR EEN IN HANDEN VAN ISIS, AL-NUSRA , AL-QAIDA MILLI GORUS, SALAFISTEN BEWEGINGEN. Na de Irakse Succes van Jihadisten, worden deze bewegingen in Nederland populairder dan ooit. Veel imams en moskeen kiezen voor harde lijn. Hypocriete barbaren! Het merendeel van alle moslims staat al klaar!

VEEL MOSKEEN IN NEDERLAND VALLEN EEN VOOR EEN IN HANDEN VAN ISIS, AL-NUSRA , AL-QAIDA MILLI GORUS, SALAFISTEN BEWEGINGEN.

Na de Irakse Succes van Jihadisten, worden deze bewegingen in Nederland populairder dan ooit. Veel imams en moskeen kiezen voor harde lijn. Hypocriete barbaren! Het merendeel van alle moslims staat al klaar!

Stop bouw van nieuwe moskeen in Nederland. Moskeebouw is een belangrijke voorbereidende fase van Jihad zelf…Met nog 700 nieuwe moskeen kunnen de Jihadisten hun strijd eerder beginnen …Hoe meer moskeen in Nederland, hoe meer islamitische jihad strijders die klaarstaan om terreuracties te plegen.

Nu grote massa van de grootsteden is blootgesteld aan de propaganda van de islamitische krijgsheren. imams vertellen aan hun jihadisten dat zij genadeloos moesten zijn tijdens strijd en alle mannen moesten afslachten of onthoofden erna. Daarna gaan ze lekker gaan neuken met alle vrouwen van hun vijand, zodat deze bevrucht konden worden met superieur moslim zaad om een nieuwe generatie moslims te baren.

Overal ter wereld hebben moslimmannen hun oorlogen op deze manier gevoerd. Islamieten willen alleen veroveren… Dat is hun hoogste doel, de ongelovige, het varken, de ongelovige hond, onderwerpen aan de Islam. En echt zo lang gaat dat niet duren, van binnenuit worden we al ondermijnd. Net als in Rotterdam, waar scholen worden overgenomen door Fundamentalisten die de Nederlanders uit het schoolbestuur werken en de leuke dingen op school uitbannen. Blijft lekker rustig aan dat, front, terwijl e grootsteden onder de voet worden gelopen door ISIS, MILLI GORUS, AL-QAIDA….Dit is gewoon de hogere wil van Allah. Hierom gillen moslims altijd dat Allah groot is.

In veel steden van Nederland zijn er veel moslim bezig met de bouw van nieuwe grote moskeen met hoge minaretten. Deze moskeen moeten in omvang heel groter zijn dan men aanvankelijk bedacht had maar ook nog hogere minaretten moeten krijgen. De Al_nusra, ISIS, AL_Qaida militanten in deze moskeen (imams en geestelijken) smoren de ware leven in bezetting trainingen die geïnstrueerd wordt vanuit de Politiek Islam, en tegenwoordig wordt bekrachtigd door de Jihadisten uit moslimlanden.

In veel steden van Nederland zijn er veel  moslim bezig met de bouw van nieuwe grote moskeen met hoge minaretten.

Deze moskeen moeten in omvang heel groter zijn dan men aanvankelijk bedacht had maar ook nog hogere minaretten moeten krijgen.

De Al_nusra, ISIS, AL_Qaida militanten in deze moskeen (imams en geestelijken) smoren de ware leven in bezetting trainingen die geïnstrueerd wordt vanuit de Politiek Islam, en tegenwoordig wordt bekrachtigd door de Jihadisten uit moslimlanden.

moslimjongeren zijn gek op het geweld, vreselijke slachtingen! Geweld tegen de niet-moslims onder moslimjongeren komt natuurlijk door het Islamitisch geloof en door de anti- westerse opvoeding.

De waarheid is echter dat de overheid juist het probleem vormt: torenhoge belastingen, bonussen, nog meer investeren in improductieve, destructieve moslimmaatschappij, ontmantelen van huidige beschaving via zeer achterlijke uitstoot van Turkije en Marokko is nog steeds aan de gang…

Het is bekend dat de moslims alleen een gesloten frequentie volgen en dit is een ultieme strijdmethode voor externe mogendheden die miljoenen op deze manier opsluiten in een andere land  en vervolgens sturen via hun eigen frequenties: Dit is het beste militaire werkwijze om een vreemde land van binnenuit ten val te brengen. 

Moslims luisteren alleen naar hun eigen commando: ” je hebt hier een moskee en een TV schotel! Wacht gewoon af.”

Zo doende worden we overstroomd door ongeschoolde moslims die makkelijk te beïnvloeden zijn door fundamentalistische imams of door hoger geschoolde jonge moslims die de lager geschoolde moslims gebruiken als een machtsbasis voor een loopbaan in de politiek, bij de overheid, onderwijs, journalistiek en non gouvernementele organisaties. Dit leidt tot een kunstmatige uiterst gevaarlijke demografische crisis zoals Europa nog nooit heeft gekend sinds de volksverhuizingen uit de vierde en vijfde eeuw. Het heeft vele eeuwen geduurd voordat Europa zich herstelde van deze barbaarse invallen. 

Niettemin zinkt de financiële steun uit moslimlanden in het niet vergeleken met de steun van de bedreigde Europese landen zelf die over de laatste dertig jaar duizenden miljarden bedraagt aan uitkeringen, subsidies en infrastructuur voor de vele miljoenen islamitische immigranten. 

Deze reusachtige steeds toenemende geldstromen lokken talloze profiteurs die de islam verdedigen en propageren om die geldstromen, de basis van hun inkomen en loopbanen veilig te stellen. Voorbeelden hiervan zijn: Personeel van gesubsidieerde instellingen, anti discriminatie bureaus, multiculturele instellingen, sociale diensten, zogenaamd wetenschappelijke instellingen en onderzoekers. 
Bouwbedrijven, architecten, voor de bouw van huizen, wegen, moskeeën en instellingen voor de groeiende allochtone bevolking. 

De massa-immigratie van antiwesterse Moslims naar Europa moest al 35 jaar geleden gestopt zijn! Maar onze ministers, burgemeesters en wethouders die nu zelf ook moskeen en islamscholen openen, schoolboeken onder Islamitische supervisie laten schrijven, willen blijkbaar dit proces op allerlei manieren toch voortzetten totdat de Moslims plaatselijk of nationaal een meerderheid krijgen. 
Als de regering niet wenst in te grijpen kunnen er wel eens grote problemen ontstaan, maar laat die Brusselse elite, jihadisten vrienden, geitenwollensokken dragers vooral hun kop in t zand blijven steken.
  

MOSKEE EN JIHAD Soldaten van Allah en kazernes voor de Jihad! Moskee als de belangrijkste basis voor de Jihad reist overal de grond uit..In de moskeeën opgevoed en getrainde nieuwe generaties die een plekje willen veroveren, nemen deel aan de islamitische jihad! Volgens Islam, een moskee zonder jihadistische doel, is niet denkbaar! De geplande bouw van 674 nieuwe moskeëen zullen de kern gaan vormen van de totstandkoming van een nieuwe, parallelle Islamitische maatschappij in Nederland.

MOSKEE EN JIHAD

Soldaten van Allah en kazernes voor de Jihad!

Moskee als de belangrijkste basis voor de Jihad reist overal de grond uit..In de moskeeën opgevoed en getrainde nieuwe generaties die een plekje willen veroveren, nemen deel aan de islamitische jihad!

Volgens Islam, een moskee zonder jihadistische doel, is niet denkbaar!
De geplande bouw van 674 nieuwe moskeëen zullen de kern gaan vormen van de totstandkoming van een nieuwe, parallelle Islamitische maatschappij in Nederland.

Bij de geplande bouw van een enorme moskee in Amsterdam zou een soort nieuwe kernreactor worden tegen de Nederlanders die niet willen bekeren tot de islam. 

Als we naar de ontwerp kijken, zie we dat de minaretten op raketten lijken..
De koepel van de westermoskee van Job Cohen lijkt echt op een kernreactor.

Jihad roept nu uiteindelijk schrikbeelden op van islamitische geweld. Er bestaan verschillende vormen en fases van Jihad, moskeebouw is een belangrijke stap voor de jihad, dit is afbakening, waarin opvoeding en training beoefend kan worden. Verschillende middelen van Jihad zonder moskee niet kunnen getest worden.
De namen van nieuw gebouwde moskeeën zijn ook niet bepaald in harmonie met de zogenaamd geruststellende ‘islam is vrede’ slogan. Veel moskeeën krijgen de namen van Islamitische krijgsheren, zoals Fatih Sultan Mehmet, veroveraar van Constantinopel. ‘Dat vormt onmiskenbaar een onderdeel van hun agenda…De moslims willen niet alleen hun aanwezigheid kenbaar maken, maar deze ook versterken en uitbreiden. 

Hoe meer moskeen in Nederland, hoe meer islamitische jihad strijders die klaarstaan om
terreuracties te plegen. En zij tobben over kinderen en jeugdigen die van diverse kanten (op islamitische scholen, in hun moskee, via andere extremistische organisaties) worden blootgesteld aan de propaganda van de islamitische krijgsheren.

Daarnaast lachen de moslims de autoriteiten gewoon uit door bijvoorbeeld bouwvoorschriften aan hun laars te lappen. Bij een moskee in Utrecht werden 41 meter hoge minaretten gebouwd, terwijl 24 meter was toegestaan. Ook de koepel was 4 meter hoger dan de bouwvergunning.

Liberale jihad bestaat niet, liberale moskee is ondenkbaar!

De bouw van mega moskeeën, gefinancierd door de machthebbers van allerlei externe mogendheden die het woord democratie nog moeten uitvinden, moet onmiddellijk stoppen. Gesponsord vanuit Saoedie-Arabië, Iran, Marokko, Turkije, Pakistan, gelobbyd door infiltranten (bv de Milli Gorus, Diyanet, Güllen beweging), gaat het hier niet alleen om een religieuze zaak. De islam is op de eerste plaats een politieke ideologie, die in de hele wereld verderf zaait. De islam is een anti-democratisch en anti-westers denksysteem dat langs democratische weg onze samenleving tracht binnen te sluipen, om het van binnen uit te hollen en te vernietigen, om uiteindelijk de boel over te nemen. Dit is echt een duivelse actie van de Moslims. 

Deze regering wilt niet de moskeeën en andere organisaties van waaruit jihad propaganda wordt bedreven te sluiten.

Deze regering gelooft niet dat alle moslims in principe geloven in de legitimiteit van jihad,
Deze regering denkt niet dat ze alleen van mening verschillen over wanneer hun Jihad mag worden gevoerd,
Deze regering vindt niet dat de moskeen tikkende tijdbommen zijn..!
De verspreiding van het Jihadisme in Nederland is al decennia aan de gang…Deze strijd heeft alles te maken met de olierijkdom van Saoedi-Arabië, de bakermat van deze stroming. Olie dollars worden gebruikt vaak voor de bouw van moskeeën en het opzetten van een koloniale religieuze infrastructuur in Nederland.
Saoedi-Arabië speelt een actieve rol in de islamitische groei, via de oprichting van zendingsorganisaties en heeft bekeerlingen nodig in het gastland en gelijktijdig heeft Nederlandse overheid zich opgemaakt om te buigen en te knipmessen voor chanterende oliesjeiks.
Moskee bouwers, jihadisten beweren dat het huidige moskeen het aantal bezoekers niet kan huisvesten en eisen nog grotere moskeen.

Oude garde prominenten vinden jihadisten activiteiten in Nederland geen enkele probleem, dus de bouw van haatketen zal gewoon doorgaan, net als de import van miljoenen kanslozen. 

Het feest is nu afgelopen. Dit zijn net de vraagstukken die via referenda zouden moeten opgelost worden. 

AANPAK JIHADISTEN! Slappe hap beleid brengt ons naar de ondergang. Timmermans vrienden uit Qatar en Saudi Arabie staan achter de Jihadisten en zijn ze van plan om Wahhabisme, salafisme, Al-Nusra en ISIS ook binnen Nederland te promoten. Al-Nusra en ISIS werden sinds 2011 door de Brusselse bendes gesteund. Onder de naam, ” oppositie van Syrie steunen”, hebben VS en EU, Jihadstrijders versterkt. zie ook 45 miljoen Euro van Nederland die in de zakken van de terroristen is verdwenen..

AANPAK JIHADISTEN!

Slappe hap beleid brengt ons naar de ondergang.

Timmermans vrienden uit Qatar en Saudi Arabie staan achter de Jihadisten en zijn ze van plan om Wahhabisme, salafisme, Al-Nusra en ISIS ook binnen Nederland te promoten. Al-Nusra en ISIS werden sinds 2011 door de Brusselse bendes gesteund. Onder de naam, ” oppositie van Syrie steunen”, hebben VS en EU, Jihadstrijders versterkt. zie ook 45 miljoen Euro van Nederland die in de zakken van de terroristen is verdwenen..

Qatar en Saudi Arabië zijn de veroorzakers van huidige situatie in het midden-Oosten. Qatar heeft veel gas te koop en wilde een pijpleiding door de ISIS gebied te leggen naar Turkije. Dictators van Qatar en Saudi Arabie, de beste vrienden van PVDA en D66 betalen ISIS Jihadisten. De huidige ellende in deze regio komt door de bemoeienis van dit soort Sharia landen! Als die verrotte regimes van de sjeiks daar verdwijnen, dan keert de rust vanzelf terug. Hun oliedollars wenden zij nu aan om anderen uit te moorden.

Het mohammedanisme wordt wel eens aangeduid als agressie op zoek naar een aanleiding.
Al die clubs als Al-Nusra, Al Qaida, ISIS enzovoorts worden door de moslimlanden gesteund, bewapend en betaald…
De oorlog gaat niet om mensen, maar om geld/macht. salafisten willen meer controle in het midden-oosten…De Moslim landen beginnen significante fondsen naar Turkije en Marokko te sluizen en ontwikkelen instellingen om hun eigen propaganda te verspreiden, inclusief het opzetten van Koranscholen en liefdadige organisaties. Zij halen ook Turken en Marokkanen voor training naar midden-oosten, om zo een nieuwe generatie radicale predikers te scheppen die geschoold waren in een rigide interpretatie van de islam. Dezen worden officieel als imams bekrachtigd in Turkije en Marokko en vervolgens door herkomstlanden naar Europa en Azië gestuurd om de islam te verspreiden.
Stop massaal met het betalen van roofbelastingen tbv het Islamisme en het overnemen van het land door de Brusselse bureaucraten en de jihadisten.

Brusselse Moslim vrienden negeren het wereldwijde islamitische geweld, dat islam een uiterst gewelddadige oorlogsdoctrine is die stelt dat uitkeringen dat ze krijgen, de belastingen zijn die andersgelovigen aan hen moeten betalen. Stop belasting betaling aan deze Jihadisten. Ze moeten hun islamscholen en moskeeën in herkomstland stichten, niet hier…

Gesubsidieerde mensen worden nog agressiever, en denken dat het vanzelfsprekend is dat ze gepamperd worden. Hun leven wordt leeg en zinloos, daardoor vallen ze ten prooi aan gevaarlijke ideologieën.

Maar bovenal: er komen er steeds meer van, want volgens de wetten van de natuur betekent meer te gemakkelijk toegankelijk voedsel, meer nakomelingen. Dus nog meer Moslims in Nederland…Nergens gaat zoveel subsidie heen als naar de zogenaamde Moslimgemeenschappen en zie wat het resultaat is verloedering, criminaliteit en dit is in een sneller dan snel tempo toegenomen nadat Jihadisten de intrek in deze wijken namen.

De explosieve groei van het aantal mensen in het gesubsidieerde gebieden (en dichterbij huis, de gesubsidieerde gelukszoekers) is hiervoor tekenend. En iedereen weet hoe goed het ze gaat. En wat voor problemen het voor de subsidieverstrekkers oplevert.
Het wordt tijd dat er eens een paar miljoen tegenaan gegooid gaat worden om bekeerlingen te deprogrammeren en uit de stront te halen. zwakkelingen moet worden uitgelegd dat de islam is bedoeld om domme mensen voor de gek te houden en tot slaaf te maken.

AMSTERDAM EN MOSKEEN Moslims in Nederland steeds achterlijker! Moslims in dit land eisen heel veel: ze eisen in de ziekenhuizen halal eten, aparte scholen, geen zwarte piet, aparte zwembaden met Burkinees, geen huisdieren etc… Moslims willen alle vrouwen in uniformen, achterlijke barbaren beschouwen iedere vrouw die hier rondloopt zonder hoofddoek, per definitie als een hoer.

AMSTERDAM EN MOSKEEN

Moslims in Nederland steeds achterlijker!

Moslims in dit land eisen heel veel: ze eisen in de ziekenhuizen halal eten, aparte scholen, geen zwarte piet, aparte zwembaden met Burkinees, geen huisdieren etc…
Moslims willen alle vrouwen in uniformen, achterlijke barbaren beschouwen iedere vrouw die hier rondloopt zonder hoofddoek, per definitie als een hoer.

Volgens deze primitieven, vrouwen hebben alleen een functie: als de baarmoeders om te fungeren als voortbrengers, dragers en verzorgers van nieuwe strijders en wegbereiders van de ideologie, prefereren van jongetjes boven meisjes, geen scholing of hooguit gericht op het zijn van een goede vrouw, huishoudelijke taken, trouwen, voortbrengen van veel islamitische nageslacht.

Achterlijke islam is een hekel punt in de hele wereld.

De islamitische cultuur is achterlijk, de islam is niet anders dan een onsamenhangende reeks teksten en eindeloze reeks geboden en verboden (Qu’ran en Hadith) die moeten maskeren dat men niet echt een wezenlijke visie heeft op wie God is en wie de mens is.

De islam dicteert het leven, het dicteert de cultuur! De ervaring leert dat dit leidt tot godsdienst oorlogen op het moment dat het in aanraking komt met andere culturen. Al dat tuig in uniformen hoofdoek-burka dat mensen terroriseert op straat,beroofd,in elkaar slaat en wat nog meer. Je voelt je niet meer veilig en thuis in Nederland,overal waar je om je heen kijkt zie je slechte vrouwen in uniformen met hoofddoekjes rondlopen en vloeken.

MOSLIMS EN ISIS!

De moslimgemeenschap noemt zichzelf de moslimgemeenschap als het gaat om het ontvangen van subsidies. Maar als het om ISIS terrorisme en Jihadisten gaat, mag weer niet gesproken worden van de moslimgemeenschap?

Hier zijn we verplicht mee te betalen aan de bouw van honderden moskeeën; in Marokko krijg je voor het uitdelen van de Bijbel zes maanden gevangenisstraf.
De volgelingen van Mohammed hebben maar één doel: het uitbreiden van het Islamitisch imperium. In dat boek, de Koran, wordt aangegeven hoe men om moet gaan met ongelovigen. Bedriegen, bedreigen en bekeren. Geweld en moord zijn een vast onderdeel van die zogenaamde ‘godsdienst van de liefde’.

Ondertussen wordt alles in het werk gesteld zodat men deze ideologie ook in Nederland kan verspreiden. Draag je een Marokkaanse vlag, dan ben je trots op je afkomst. Draag je een Nederlandse vlag, dan provoceer je.

In het kader van de D66, GL,CDA en PVDA beleid worden de oorspronkelijke bewoners van Nederland gedwongen zich aan te passen aan de islam die zich in Nederland heeft gevestigd.

Het is in Europa fout gegaan door de, door de EU toegestane en aangemoedigde, immigratie uit islamitische landen. Met deze massa-immigratie is ook de politieke oorlogsdoctrine, de islam, Europa binnen gedrongen. De politiek leiders spreken nog steeds over immigratie. Het wordt echter steeds duidelijker dat er in dit geval nooit sprake is geweest van immigratie maar van kolonisatie.

Een belangrijke aanwijzing dat Europa wordt gekoloniseerd is de bouw -of het voornemen ervan- van mega moskeeën in Frankrijk, Engeland, Nederland en Duitsland. Met plaats voor tienduizenden moslims per moskee (in Londen is er plaats voor ruim 5 000 moslims, in Amsterdam zou westermoskee van job Cohen 7 000 Turken kunnen trainen). Zijn deze moskeeën echt nodig voor de huidige populatie moslims in Europa. Nee, want zonder deze mega moskeeën zijn er voldoende gebedsruimtes, waar gaan ze nu anders naar toe. Conclusie, deze mega moskeeën worden gebouwd n.a.v. de verwachte groei van de islam in Europa.

De islam-expansie in Nederland moet zichtbaar worden gemaakt en worden bestreden. We moeten vechten om onze vrijheid niet te verliezen. We moeten vechten voor het behoud van onze vrijheid en democratie.
De opmars van de Islam heeft Nederland verziekt.

MAROKKO Marokkanen van islamindustrie in Nederland zijn nog steeds het grootste export-product van Marokko. In 2013 werd 6.9 miljard euro door deze colonne gestuurd naar hun heilige dictatoriale land, waarvan 170 miljoen euro van de in 2013 ontvangen kinderbijslag in Nederland is, die werd ook direct doorgesluisd naar marokko.

MAROKKO

Marokkanen van islamindustrie in Nederland zijn nog steeds het grootste export-product van Marokko. In 2013 werd 6.9 miljard euro door deze colonne gestuurd naar hun heilige dictatoriale land, waarvan 170 miljoen euro van de in 2013 ontvangen kinderbijslag in Nederland is, die werd ook direct doorgesluisd naar marokko.

Nederlandse bevolking wordt blootgesteld aan massale en leugenachtige politieke campagnes van PVDA, D66, GL, CDA en hun machtigste media!. Men maakt ons wijs dat deze Marokkanen gewoon aan het werk zijn en dit alles hun eigen geld is…! Terwijl in Nederland wonende Marokkanen sinds 35 jaar een parasitair bestaan leiden en kunnen al hun tijd besteden aan het vergroten van hun eigen bolwerken, terwijl deze moslims per jaar miljarden kosten…generaties lang! leveren nauwelijks bijdrage maar kosten des te meer aan uitkeringen subsidies en criminaliteit.

Leugenachtige wanbeleid…!

Jaar 2014, welke Marokkaan werkt?

In Amsterdam 93% van de marokkanen in de uitkeringen! corrupte islamindustrie bendes ontkennen dat de Marokkanen openlijk en systematisch Nederlandse geld stelen…

PVDA, D66, GL en CDA negeren dat wij tientallen miljarden euro’s per jaar offeren voor uitkeringen, scholing, gezondheidszorg, kinderbijslag, huisvesting, subsidies voor moslims die het volgens de koran onze plicht achten om hen te onderhouden. Als dank krijgen wij haat en verachting voor onze samenleving die zij bikkelhard afwijzen en met geweld bestrijden.

Deze partijen beweren dat marokkanse islam een bijzonder vreedzame, lieflijke zelfs nobele godsdienst is. PVDA, D66, GL en CDA kennen zogenaamd de echte oorzaak van alle islamitische agressie, haat tegen het Westen. Alle huidige spanningen zijn volgens hen te wijten aan de Nederlanders zelf die onvoldoende respect tonen voor moslims.

marokkaanen op hun beurt vergroten kunstmatig hun islamitische bevolking, voornamelijk via geïsoleerde machtsblokken, vormen ze die zich door huwelijksmigratie en hoge geboortecijfers snel uitbreiden en hele wijken en steden overheersen en daarna uit moet groeien tot een meerderheid, die met geweld of zogenaamd democratische middelen ons land moet onderwerpen aan de Marokko.
Helaas is het juist de Nederlandse overheid die deze tuig daarbij steunt en financiert. Daarnaast is de financiële steun uit het Midden Oosten(ISIS, Wahabisten, salafisten..etc…) voor de bouw van de moskeeën is niet te verwaarlozen.

De overheid misbruikt daarvoor het hele sociale verzekeringsstelsel en alle voorzieningen die door Nederlanders worden betaald met hoge verzekeringspremies en belastingen.

Het is allemaal veel te slap en intussen dendert de islam voort in Nederland, gebruik makend van dezelfde democratische vrijheid die zij willen afschaffen zodra zij de mogelijkheid daartoe hebben.

Dat zal vermoedelijk niet pas het geval zijn als de moslims 50 % van de bevolking uitmaken.

Gezien het uiterst slappe verweer en vooral ook gezien de actieve medewerking die de islam krijgt van partijen als D66, Groen Links, CDA en de PVDA, zullen de moslims, aangevoerd door de ISIS, Salafisten, met behulp van aanslagen enz. al lang de macht kunnen grijpen vóórdat zij aan die 50 % toe zijn.

Wie deze leugens aan de kaak stelt wordt bedreigd door de Marokaanen zowel als door de eigen Nederlandse overheid wegens gebrek aan respect.
Deze leugencampagne wordt enthousiast gesteund door de politieke en kerkelijke machthebbers in ons land.

Bovendien negeren zij het wereldwijde islamitische geweld, dat islam een uiterst gewelddadige oorlogsdoctrine is die stelt dat uitkeringen dat ze krijgen, de belastingen zijn die andersgelovigen aan hen moeten betalen.

Een geheel nieuwe strijd waar de mensen, vermomt als werkzoekende, nobele geloviger, gezinshereniger, gezinsvormer, imam, asielzoeker, olie handelaar ons land steeds meer in hun greep krijgen en langzaam onze verworvenheden aan het afnemen zijn. Te beginnen met de vrijheid van meningsuiting, Deze strijd van binnenuit is de meest slimme en de meest sluwe die we ooit gehad hebben. Heel Nederland zal straks onderworpen zijn aan deze meerderheid die mogelijk wordt gemaakt door de corrupte politiek.

De import moslims is een industrie geworden van tienduizenden ambtenaren en div. functionarissen,advocaten,tolken, beleids- en gemeenteambtenaren,maatschappelijk werkers,bewakers,verzorgers van asielcentra,wetenschappers,sociologen,managers,enz. islamindustrie financiert PVDA, GL en D66…

Import moslims industrie heeft meer omzet dan de bouw!

De import moslims is een industrie geworden van tienduizenden ambtenaren en div. functionarissen,advocaten,tolken, beleids- en gemeenteambtenaren,maatschappelijk werkers,bewakers,verzorgers van
asielcentra,wetenschappers,sociologen,managers,enz.
islamindustrie financiert PVDA, GL en D66…

Voor deze islamindustrie, de bouw van nog meer hilton gevangenissen, verzorging van moskee diensten, uitkeringen, moslim omroepen, begeleiden van Marokkaanse jihadisten, gratis vakanties voor de tuig in ruil van het pauzering roofaanvallen, is een zeer lucratief job geworden.

De immigratie van Moslims is bedoeld om Europa op deze wijze te veroveren, en ook om de niet-moslim bevolking op den duur te vervangen door een Moslim-bevolking. Moslim-migranten zijn juist geen economische migranten, maar ideologisch gemotiveerd.

Moslims stellen voortdurend hun eisen aan PVDA, GL, CDA en D66, met als doel hun eigen waarden op te leggen: deze houding vloeit voort uit hun religie. Toegeven of compromis leidt slechts tot meer eisen. De eisen zijn mede bedoeld om niet-Moslims tot de status van dhimmi te reduceren. 

Wat steeds duidelijker wordt: De imams en leiders van de moslims,verenigingen, werken iedere ontwikkeling van de jonge moslims tot zelfstandig denkende mensen tegen. Dat ziet men aan de tegenwerking van de moslim scholen en hun besturen. 
Want ontwikkeling op westerse wijze is een gevaar voor de islam-ideologie. De moslims mogen gewoon niet wijzer worden. Onderwerping en opleiding tot domme adepten van dat geloof wordt er in gestampt op de moslimscholen. En onze regering laat dit gezwel maar groeien. 

De juiste houding voor PVDA, GL, CDA en D66 zou zijn, om alle eisen van de Moslims resoluut af te wijzen, maar deze partijen willen dat niet. Ze doen zelfs concessies voordat de eisen zijn gesteld. Het is deze houding die met dhimmitude omschreven wordt: het is een vorm van verraad aan de westerse beschaving. 

De groei van de Moslim-bevolking in Europa is een strategie van de Moslims. Nu al zij er veel meer Moslims in Europa, dan de officiële cijfers laten zien. Binnen enkele generaties zullen Moslims de meerderheid vormen. De Europese regeringen hebben met deze strategie feitelijk ingestemd, door Moslim-immigratie toe te laten.

83% van de gevangenen zijn Islamitisch afkomst, ze willen nu in de gvangenissen moskeen hebben…Er is nog een gelijkaardig barbaars bloederig ritueel dat wél door alle volgelingen van Mohammed wordt ondergaan. En dan tellen we de gevangenen die ook buitenlands zijn en wel hier zijn geboren nog niet eens mee!

In plaats van de enig logische conclusie te trekken, alle mogelijke middelen gebruiken om de moslims te doen terugkeren, gaat men maatregeltjes verzinnen om de immigratie weer wat acceptabeler te maken. En dat zegt A. Petchold, nog meer miljoenen van gemeenschapsgeld aan de moslims geven, om jihadisten onder controle te brengen! Die man spoort echt niet.

Onmiddellijk het nederlands paspoort afpakken van de Jihadisten en voorgoed het land uitzetten.

Het beste zou zijn om Islamisten met 2 paspoorten uit te sluiten van de Nederlandse volksverzekeringen, aow, kinderbijslag, bijstand en AWBZ uitkeringen. Mensen met 2 paspoorten, na 50 jaar, hebben immers niet eenduidig voor het Nederlanderschap gekozen.

Petchold er valt nog veel te leren van wat wij al lang weten. Een onthullend recent onderzoek naar de aard van de propaganda van de moskeeën in Nederland komt tot de conclusie dat het een totalitaire ideologie van haat weerspiegelt die kan aansporen tot geweld. ISIS in Nederland propageert dat de islamieten die het geloof de rug toe keren gedood moeten worden volgens de imams van deze moskeen, en wordt democratie als on-islamitisch veroordeeld. 

Voor Nederland met zijn grote Turkse en Marokkaanse gemeenschap is in dat verband relevant. 

de groeiende macht van de islamieten, de deur geopend heeft voor alle moslimlanden dat erop gebrand is Wahhabisme van ISIS binnen nederland te promoten. De Moslim landen beginnen significante fondsen naar Turkije en Marokko te sluizen en ontwikkelden instellingen om hun eigen propaganda te verspreiden, inclusief het opzetten van Koranscholen en liefdadige organisaties. Zij halen ook Turken en Marokkanen voor training naar midden-oosten, om zo een nieuwe generatie radicale predikers te scheppen die geschoold waren in een rigide interpretatie van de islam. Dezen worden officieel als imams bekrachtigd in Turkije en Marokko en vervolgens door herkomstlanden naar Europa en Azië gestuurd om de islam te verspreiden.

Nederland moet pas weer immigranten toelaten als we eerst alle criminelen, nep-vluchtelingen, dubbele-paspoorthouders en nutteloze profiteurs hebben teruggekregen naar hun herkomst landen en de overigen volledig zijn geïntegreerd. Dit is het enige voordeel van hun dubbele paspoort.

Deze Moslims hebben hun hele leven lang gefantaseerd, hoe ze Nederlanders en andere denkbeeldige vijanden kunnen vermoorden. Ze hebben nu de manier gevonden om hun dromen in daden om te zetten.

Dit tuig hoort niet in Nederland thuis, NL paspoort innemen en naar herkomstland uitzetten, ouders ook. Het is mede de schuld van PVDA, D66, GL, die jarenlang hebben gedaan alsof er niets aan de hand was en ervoor heeft gezorgd dat deze Jihadisten hun gang konden gaan.

ISiS is niet nieuw: vanaf het begin is de islam verspreid 67 staten via oorlogen en geweld. De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten en hen een tweede paspoort hebben gegeven, propageren nu de islamitische oorlogsdoctrine die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt… Geen enkele moslims wilt Nederlandse namen, nederlandse vlag, nederlandse muziek etc… Hiermee zegt Nederland zich te confirmeren aan wetjes uit het land van herkomst. het gaat niet om nationaliteit, maar om loyaliteit.

ISiS is niet nieuw: vanaf het begin is de islam verspreid 67 staten via oorlogen en geweld. 

De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten en hen een tweede paspoort hebben gegeven, propageren nu de islamitische oorlogsdoctrine die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt…
Geen enkele moslims wilt Nederlandse namen, nederlandse vlag, nederlandse muziek etc… Hiermee zegt Nederland zich te confirmeren aan wetjes uit het land van herkomst. het gaat niet om nationaliteit, maar om loyaliteit.

In Europa opereren tot nu toe vooral de zogenaamde vreedzame activisten. Echter, de radicale moslims zijn er ook en ze zijn er klaar voor om toe te slaan, zoals we onder andere in Irak of syrie gezien hebben. De geschiedenis leert dat islamieten, zolang ze in de minderheid zijn, heel tolerant zijn, maar eenmaal aan de macht vijanden van de democratie zijn. 
Corrupte politici met de infiltranten samen organiseren in verscheidene steden en bijeenkomsten over islam geloof, actueel en het gesprek van de dag is en beweren dat de nederlanders racisten zijn.
Moslim organisaties en moskeen verspreiden hun gif om de nederlandse maatschappij te destabiliseren en in het gastland in een kwaad daglicht te stellen.

Nederland heeft al veel over haar kant laten gaan en draagt daardoor bij aan islamitische overmoedigheid. Dus grote kans dat extremistische moslims ook hier de boel op stelten zullen zetten. Een paar gruweldaden zullen volstaan om Europa zich te laten neerleggen bij islamitische overheersing.

Zij weigert haar eigen onderdanen te beschermen tegen bloeddorstige moordenaars, verminkers en verkrachters. Onze politici -op een enkele uitzondering na- zijn gewetenloos.

Wanneer je zo’n schedel van binnen zou zien zou je een reptielenbrein aantreffen. Koud, kil, harteloos. Hun hart is een gifklier gevuld met minachting voor de bevolking die ze zeggen te vertegenwoordigen.

Maar het is en blijft een feit, Islam en westerse cultuur botst, keihard en dat zal nooit anders worden en kan alleen maar uitdraaien op een vreselijke en bloeddorstige oorlog! Als men niet echt gaat ingrijpen en snoeiharde maatregelen gaat nemen tegen de import van al die moslims, vaak criminele en hatende moslims en de parasiterende illegaal of niet, in ons land en de rest van europa verblijvende gevaarlijke groeperingen, dan gaat het vandaag of morgen gruwelijk mis.
In de Koran wordt veelvuldig tot slachten opgeroepen en de Theorie wordt nu toegepast. Dat het Christelijke Istanbul (Konstantinopel)  bij de verovering door de turken in 1 nacht ‘geïslamiseerd’ werd, weten velen niet eens of men wil het gewoon niet weten.
Vele Joden, maar vooral Christenen zijn de afgelopen jaren in tal van Islamitische landen vervolgd. De wereld bleef stil.  Ook van Frans Timmermans geen enkel kritisch lijntje. Wel veel misbaar over hoeveel (geld) onze vrijheid van meningsuiting via een sticker ons wel zou kunnen kosten.

Onze politiek, met name de regionale, geïnfiltreerd is door moslims uit de 85% die ‘onze’ jihadisten als held beschouwen? Ongeveer 2 miljoen moslims zijn in afwachting. ze willen meerderheid in de grootsteden..

De misplaatste trots van deze moslims voelen echter geen dankbaarheid tegenover de christenen en ongelovigen die hen deze bijstand ter beschikking stellen, maar nemen een vijandelijke houding aan. 

Dan is een verschrikkelijke oorlog onvermijdelijk en het lijkt er sterk op dat dat nu juist de bedoeling is van de duistere leiders van onze westerse beschaving en welvaart. Dat zijn de allergevaarlijkste, dat is nog het meest verbijsterende aan deze opbouw van ellende!

 

Het lijkt me geen slechte zaak wanneer de meerderheid die hier geen werk heeft terug gaat naar het eigen land en daar blijft. Het is gigantisch uit de hand gelopen door toedoen van ons kabinet! Stop het kabinet en verdere uitbreiding van de Islamitische macht opbouw in Nederland.

Niet alleen stoppen met de import moslims maar ook drastisch verminderen!

Moslim gemeenschappen (colonnes) zijn ons gaan ringeloren om verregaande monopolie van hun Islam te kunnen bestendigen.

Er zijn simpelweg veel te veel Moslims in ons land. Het islamitische deel van onze bevolking neemt razend snel toe. ,,Nu al heeft de 79% van alle baby’s islamitische ouders. De verwachting is dat over een jaar of vijftien meerderheid van de bevolking bestaat uit moslims. Islamitische meerderheid, met alle gevolgen van dien. De grote gevolgen en Jihad van binnenuit,,,Nederlanders lopen de kans tweederangs burgers te worden die uit twee dingen kunnen kiezen: vervolging of onderwerping!! 

De koran staat weeldegelijk altijd geweld tegen andersdenkenden toe. Veel gruwelijkheden die in de koran beschreven staan, zijn inderdaad in alle tijden en in alle landen geoorloofd. Namelijk dat een oorlog die voor een echte moslim is en het altijd oorlog, Jihad, totdat de hele wereld is onderworpen aan de islam. Deze Jihad geld ook voor Nederland…

Het is gewoon een schande dat de regering aan de zogenaamde islamitische omroepen belasting geld van de nederlandse burger uit geeft maar ja het wordt tijd dat deze kliek in den haag op stapt dit is een moslim regering voor de buitenlanders kan alles maar de echte Nederlanders hebben het na kijken. Geld uit geven aan buitenlandse omroepen in nederland is een schande. 

Moslims moeten beter voorgelicht worden, niet zo maar met de barbaarse onzin. 
Deze islamitische jongeren vormen een diffuus netwerk van internationaal georiënteerde radicale moslims en blijken vaak bereid enige vorm van ondersteuning te verlenen aan islamitische activiteiten. 
Veel moslimjongeren uit deze kolonies, nemen deel aan nieuwe strijdtonelen…

Nu zijn er tienduizenden moslims een paramilitaire training gevolgd. Na deze training verspreidden zij zich over diverse landen en vestigen zij nog steeds zich ook in Nederland.
Deze nieuwe generatie islamitische strijders werden eveneens onderdeel van het diffuse internationale netwerk. Hun inspanningen zijn er sterk op gericht de moslims in het Westen zich van westerse waarden en normen te doen afwenden. Daarbij prediken zij een extreme afzijdigheid van de westerse samenleving, propageren vaak onverdraagzaamheid ten aanzien van andere groepen en de omringende samenleving en zetten aan tot het (heimelijk) uitbouwen van parallelle samenlevingsstructuren en eigenrichting.

De islam wordt steeds meer door moslims gebruikt als manier om hun eigenheid ten opzichte van het westen te benadrukken. Het is een vorm van verzet tegen de invloeden van het westen, ongeacht of deze invloeden werkelijk zijn of alleen bestaan in de verbeelding . 

In het algemeen is de islam een systeem van plunderen en parasiteren (het dhimmi-systeem) dat zichzelf heeft overleefd, maar bepaald niet is afgestorven. Dat het parasiteert, wordt over het hoofd gezien. Kijk naar de moslims die in Europa alleen voor de uitkeringen blijven. Ze zijn tegen het westerse cultuur, maar gaan ze niet terug en willen ze voor de uitkeringen vechten. 

Je zou over 10 jaar bijvoorbeeld hier in Nederland nog ergere gruwelijkheden verwachten, namelijk in Nederland zijn de tegenstellingen nog groter dan de conflicten tussen de Shiten en Sunniten in het midden oosten!!
Dit staat in de koran. Vanwege dit zien we dat bij de islamisering die nu bijvoorbeeld in conflict gebieden aan de gang is dat niet gelovigen en Christenen zonder pardon op grote schaal vermoord worden, het is geoorloofd volgens de koran. En in veel islamitische staten worden niet gelovigen ook vermoord, ook gebaseerd op de koran. 

Het hart van de meeste islamieten in Nederland ligt bij de Ummah, of wel de islamitische internationale gemeenschap net als bij Irakse ISIS.

Dat is een slechte zaak in deze tijden van escalatie van het conflict tussen het Westen en de moslimlanden. Een deel van de hier aanwezigen islamieten is bereid de wapens op te nemen of aanslagen te plegen, rest blijft achter de machthebbers van herkomstlanden, dus grotendeels Moslims landen. Als ze dit daadwerkelijke doen zitten we met een vijfde colonne achter onze linies. 

Het lijkt me geen slechte zaak wanneer de meerderheid die hier geen werk heeft terug gaat naar het eigen land en daar blijft.

Het is gigantisch uit de hand gelopen door toedoen van ons kabinet! Stop het kabinet en verdere uitbreiding van de Islamitische macht opbouw in Nederland.
Nog even, dan moet de sjaria ingevoerd worden, omdat met onze westerse wetgeving zijn die gewoontes niet te beheersen. moslims in meerderheid betekent dat het eigen ISIS in nederland van binnenuit de macht gaat eisen. Dat zulllen straks de woorden zijn van de imams in nederland, net zoals nu ook in Irak naar boven komt drijven. 

Laat het authentiek Nederlands blijven en blijf alert en actief om het te weren. Doe je het niet, dan zet Nederland in de uitverkoop en krijgen de Marokkanen en Turken teveel vrij spel in ons landje en denken zij alles te kunnen domineren en volgens hun koran regeltjes de boel hier huishouden. 

Het optreden van Marokko en Turkije laat zien dat Nederland door de islamitische landen als een soort kolonie wordt beschouwd, waarvan de voortschrijdende verovering niet alleen religieuze, maar ook politieke prioriteit heeft.

MOSLIMS EN OVER 15 JAAR NEDERLAND!

In Amsterdam, Den Haag, utrecht en Rotterdam zijn de meeste moskeeën in handen van radicale krachten die in de wijken ook eigen gewapende strijders hebben opgebouwd.

Deze tiranniseren de inwoners, onderdrukken vrouwen en bepalen wat ze wel en niet mogen doen. Vanuit alle delen van Nederland worden met regelmaat goed getrainde moslims naar de wijken verstuurd,die meer macht willen en baas willen worden. Moskeeën en salafisten worden gefinancierd met wahabitisch geld. Woordvoerder van de Marokkaanse moskeeën in Nederland praat over de belangrijke omwentelingen binnen 10 jaar…

D66, GL en PVDA zijn val voor Nederland.

Partijen die durven de ’morele agenda’ van de islam, vrouwonderdrukking, eerwraak, onverdraagzaamheid jegens christenen, andersdenkenden tegenover Nederlanders te zetten. Landverraders werken samen met de moskeen en hun jihadisten. Volgens woordvoerder van deze koppelorgaan: “over tien jaar kun je gewoon Mohammed zeggen tegen een jongen wiens naam je niet kent; je kunt er voor 90% zeker van zijn dat dit inderdaad zijn naam is.”

Door de toestroom en explosief groei van Moslims werd deze manier van denken uitgedaagd. islamieten willen nu hoe dan ook de meerderheid…
De massa-immigratie van moslims wordt haast een prestigeproject van de zich weldenkend beschouwende elite. Dat dit ten koste van de belangen van vele gewone Nederlanders gaat, interesseert hen niet.

PVDA en D66 beweren nog steeds dat de moslim organisaties geen gevaar zijn; dan is er niets aan de hand met de islamitische Amsterdam, Rotterdam bijvoorbeeld… En als er niets aan de hand is met de islam is de volgende conclusie dat er hele Amsterdam compleet aan de Moslims kan overgelaten worden…
En de islamisten wrijven zich in de handen. Zij krijgen alle ruimte, honderden miljoenen Euro’s per jaar om hun greep op de moslimse kudde ongestoord te vergroten en hun invloed op de samenleving uit te breiden.

En nu, om meerderheid te krijgen, islamitische kinderhuwelijken zijn aan de orde van de dag, meisjes worden gedwongen een hoofddoek te dragen als uniform…Marokkaanse en Turkse moslims mogen hun kinderen geen westerse namen geven. Zo wordt de islamitische identiteit benadrukt. Zij worden voor altijd gedwongen nieuwgeborenen een Turks of Marokkaans islamitische naam te geven, liever de namen van de krijgsheren die bekend zijn als, veroveraar, meest brutale strijder tegen de christenen en Joden, ultieme killers enz… Ze willen op deze wijze de Islamitische identiteit versterken. Dit is een een schande voor Nederland, een brede vorm van discriminatie, van marginalisatie van grootsteden tot het verbieden van bv. aan het westen gepaste naamgeving.

Infrastructuur (kolonie) wordt continue versterkt door de externe mogendheden.
Het is het overduidelijk dat islamitische landen hier in Nederland willen overheersen.

Men heeft deze Turkse en Arabische infrastructuur met de Nederlandse geld opgebouwd en doelstelling was dat de nieuwe generaties zich nog sterker kunnen verzetten tegen de Nederlandse volk. Aparte scholen, apart zwemmen, als ambtenaar hoofddoekjes dragen en meer van die ongein. Zo’n onschuldige kind bevind zich meteen in een Turks- Arabisch sprekende gebied, wijk of straat en bestookt dagelijks met de vijandelijke propaganda.
Het optreden van Marokko en Turkije laat zien dat Nederland door de islamitische landen als een soort kolonie wordt beschouwd, waarvan de voortschrijdende verovering niet alleen religieuze, maar ook politieke prioriteit heeft.

Zolang, in Nederland, een infrastructuur van Turken en Marokkanen actief is, zou er altijd sprake kunnen zijn van een toekomstige jihadistische aanval van binnenuit.