ONDERGANG VAN VVD : Onze verzorgingsstaat die bedoelt was voor de eigen bevolking wordt systematisch om zeep geholpen. En als je daar tegen protesteert gaat de overheid loketten openen om je aan te klagen. “De Liberalen” verkopen volk en vaderland voor geld.

ONDERGANG VAN VVD :

“De Liberalen” verkopen volk en vaderland voor geld.

1. ILLEGALITEIT : De VVD had er eerder nog op aangedrongen dat de strafbaarstelling in het regeerakkoord werd opgenomen. De PvdA heeft hierbij altijd dwarsgelegen. illegaliteit wordt nu definitief niet strafbaar gesteld. Volgens PvdA-leider Diederik Samsom is het wetsvoorstel definitief van tafel…

2.IMMIGRATIE: De verloedering van Nederland word dus met opzet doelbewust georganiseerd door de PvdA en andere softe partijen, “chaos by design” met uiteindelijk doel, een moslimstaat waarin bijna alles is verboden, tenzij je ontheffing kan krijgen. Dit is de natte droom van de elite. VVD voert bekende PVDA beleid uit. De islamitische droom, gratis uitkeringen zijn gegarandeerd. Import van zoveel mogelijk schappenherders en vrouwen fokkers gaat onverminderd door:de enige kans om in zijn onderhoud te voorzien, is dan crimineel te worden en bvb juweliers te beroven. De burger moet maar zien hoe hij dit probleem vd overheid oplost. Met dank aan onze dubbelhartige en laffe overheid.

we kunnen nu onder voorwaarden bekijken of er wat hoogopgeleiden binnen mogen niet meer miljoenen schappenherders en fokkers uit Turkije en Marokko!
Het was pure grootheidswaanzin tientallen miljoenen mensen daartoe uit te nodigen, terwijl wij meer dan twee miljoen uitkeringstrekkers hadden op een werkende bevolking van slechts zes miljoen in een klein landje. Uit meest islamitische landen stromen nog steeds ongeschoolde migranten en zogenaamde asielzoekers, voor wie hier geen werk was, naar ons uitkeringsparadijs. De verkondiging van haat en verachting jegens ongelovigen en het verbod op contact met ongelovigen hield moslims in een isolement in achterstandswijken.

Er ontstaan steden, waar vrijwel uitsluitend moslims wonen, vooral in de grote steden. Het door de islam verkondigde geweld tegen ongelovigen leidde tot hoge criminaliteit en onaangepast gedrag van moslims tegen de autochtone bevolking die hierdoor geleidelijk werd verdreven uit de verpauperende grote steden. De uit de immigrantenwijken verdreven bevolking moest verhuizen naar duurdere huurwoningen of een duurder huis kopen met alle daaraan verbonden belastingen en kosten.

3. UITKERINGEN: Het gevoerde migratiebeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar. Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies, benodigde infrastructuur voor een nieuwe grote stad per jaar en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen. Toch blijven veel sociologen valse wetenschappers verkondigen dat immigratie noodzakelijk is om de stijgende kosten van de vergrijzing betaalbaar te houden. Dat is de grootste onzin die ooit is verkondigd. Door de immigratie van ongeschoolde niet voor arbeid inzetbare immigranten worden de kosten van vergrijzing pas echt onbetaalbaar. Dit is puur eigen belang. Eigen belang van de regeringspartijen. De VVD en de PvdA willen stemmen kopen, niets anders. Wat is goed voor Bv. Nederland en zijn burgers interesseert geen hond.Wie dat allemaal moest betalen was irrelevant zolang onze maatschappijhervormers en hun partners, hun carrières en riante dubbele inkomens konden baseren op hun “politiek correct verklaarde” irreële denkbeelden. 
Onze verzorgingsstaat die bedoelt was voor de eigen bevolking wordt systematisch om zeep geholpen. En als je daar tegen protesteert gaat de overheid loketten openen om je aan te klagen.
Dat is heden ten dage de moraal van onze overheid onder aanvoering van de PVDA en de VVD.
Maar met D66, het CDA, groen links etc. Wordt het niets beter.
  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s