In veel steden van Nederland zijn er veel moslim bezig met de bouw van nieuwe grote moskeen met hoge minaretten. Deze moskeen moeten in omvang heel groter zijn dan men aanvankelijk bedacht had maar ook nog hogere minaretten moeten krijgen. De Al_nusra, ISIS, AL_Qaida militanten in deze moskeen (imams en geestelijken) smoren de ware leven in bezetting trainingen die geïnstrueerd wordt vanuit de Politiek Islam, en tegenwoordig wordt bekrachtigd door de Jihadisten uit moslimlanden.

In veel steden van Nederland zijn er veel  moslim bezig met de bouw van nieuwe grote moskeen met hoge minaretten.

Deze moskeen moeten in omvang heel groter zijn dan men aanvankelijk bedacht had maar ook nog hogere minaretten moeten krijgen.

De Al_nusra, ISIS, AL_Qaida militanten in deze moskeen (imams en geestelijken) smoren de ware leven in bezetting trainingen die geïnstrueerd wordt vanuit de Politiek Islam, en tegenwoordig wordt bekrachtigd door de Jihadisten uit moslimlanden.

moslimjongeren zijn gek op het geweld, vreselijke slachtingen! Geweld tegen de niet-moslims onder moslimjongeren komt natuurlijk door het Islamitisch geloof en door de anti- westerse opvoeding.

De waarheid is echter dat de overheid juist het probleem vormt: torenhoge belastingen, bonussen, nog meer investeren in improductieve, destructieve moslimmaatschappij, ontmantelen van huidige beschaving via zeer achterlijke uitstoot van Turkije en Marokko is nog steeds aan de gang…

Het is bekend dat de moslims alleen een gesloten frequentie volgen en dit is een ultieme strijdmethode voor externe mogendheden die miljoenen op deze manier opsluiten in een andere land  en vervolgens sturen via hun eigen frequenties: Dit is het beste militaire werkwijze om een vreemde land van binnenuit ten val te brengen. 

Moslims luisteren alleen naar hun eigen commando: ” je hebt hier een moskee en een TV schotel! Wacht gewoon af.”

Zo doende worden we overstroomd door ongeschoolde moslims die makkelijk te beïnvloeden zijn door fundamentalistische imams of door hoger geschoolde jonge moslims die de lager geschoolde moslims gebruiken als een machtsbasis voor een loopbaan in de politiek, bij de overheid, onderwijs, journalistiek en non gouvernementele organisaties. Dit leidt tot een kunstmatige uiterst gevaarlijke demografische crisis zoals Europa nog nooit heeft gekend sinds de volksverhuizingen uit de vierde en vijfde eeuw. Het heeft vele eeuwen geduurd voordat Europa zich herstelde van deze barbaarse invallen. 

Niettemin zinkt de financiële steun uit moslimlanden in het niet vergeleken met de steun van de bedreigde Europese landen zelf die over de laatste dertig jaar duizenden miljarden bedraagt aan uitkeringen, subsidies en infrastructuur voor de vele miljoenen islamitische immigranten. 

Deze reusachtige steeds toenemende geldstromen lokken talloze profiteurs die de islam verdedigen en propageren om die geldstromen, de basis van hun inkomen en loopbanen veilig te stellen. Voorbeelden hiervan zijn: Personeel van gesubsidieerde instellingen, anti discriminatie bureaus, multiculturele instellingen, sociale diensten, zogenaamd wetenschappelijke instellingen en onderzoekers. 
Bouwbedrijven, architecten, voor de bouw van huizen, wegen, moskeeën en instellingen voor de groeiende allochtone bevolking. 

De massa-immigratie van antiwesterse Moslims naar Europa moest al 35 jaar geleden gestopt zijn! Maar onze ministers, burgemeesters en wethouders die nu zelf ook moskeen en islamscholen openen, schoolboeken onder Islamitische supervisie laten schrijven, willen blijkbaar dit proces op allerlei manieren toch voortzetten totdat de Moslims plaatselijk of nationaal een meerderheid krijgen. 
Als de regering niet wenst in te grijpen kunnen er wel eens grote problemen ontstaan, maar laat die Brusselse elite, jihadisten vrienden, geitenwollensokken dragers vooral hun kop in t zand blijven steken.
  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s