Month: August 2014

EU leiders verzinnen “Europese islam”! EU islam wordt dus niet meer een onmenselijke, wrede ideologie zonder enige compassie of mededogen. Leugens van een niet bestaande “gematigde Europese islam” is een gevaarlijke wapen tegen de Europese volkeren. Op deze manier bekering tot de “ware islam”, gevolgd door burgeroorlogen door heel Europa is onvermijdelijk…

EU leiders verzinnen “Europese islam”!

EU islam wordt dus niet meer een onmenselijke, wrede ideologie zonder enige compassie of mededogen.
Leugens van een niet bestaande “gematigde Europese islam” is een gevaarlijke wapen tegen de Europese volkeren. Op deze manier bekering tot de “ware islam”, gevolgd door burgeroorlogen door heel Europa is onvermijdelijk…
Moslims kunnen nu hun “ware islam” aan de oorspronkelijke bevolking makkelijker op te leggen, want EU verraders staan volledig achter hen. Volgens zogenaamde Brusselse propaganda, islam is een “religie van de vrede”, “islam is goed maar ISIS is niet goed.” en de echte EU islam zou niet meer de wreedheid hebben die men gewend is bij de hele islamitische wereld.
De “gematigde EU Islam” zal zich binnen 5 jaar bij extremistische Islamitische groepen aansluiten waarna er in meerdere grote steden in Nederland een burgeroorlog zal losbarsten, denk aan steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere, Lelystad …

Meer dan 30 jaar het beleid van islamisering implementeren!

We hebben het nu over een vijandige buitenlandse jihadisten onder leiding van de buitenlandse mogendheden en buitenlandse staatsambtenaren, imams, politicus die overal infiltreren, agenten van geheime diensten die in Nederland jihadisten aansturen, met een religie die predikt dat niet moslims zich moeten onderwerpen of verdreven moeten worden, hun ware doel willen bereiken.
Huidige leiders zijn niet een beetje dom, maar zeker achterlijk.

Hoe stom, achterlijk, lomp, idioot, enzovoort kunnen deze politici zijn! Haagse jihadist is niet zomaar uit de hemel gevallen, in Nederland is hij/zij een logische gevolg van huidige islamisering beleid die nog steeds verdedigt wordt door de VVD, PVDA, SP, D66, GL en CDA!

Het gezegde gaat immers: ‘alles is geoorloofd in liefde en oorlog’.  

De kern van het islamiseringsbeleid blijft hetzelfde: “moslim is goed maar jihadist is niet goed.” Terwijl de islam als geheel alleen via terroristische organisaties wordt verspreid. Wat voor ISIS levensbelang is, wordt door Nederlandse politici voorbereid, ze willen niet stoppen met de islamisering van Nederland. En ISIS toont het ware gezicht, de wrede, onverbiddelijk dood en verderf zaaiende tronie van die zogenaamde “religie van de vrede.” die domme politici voor ISIS als vrijwilligers propageren.

Het is een paradigma-probleem. De Nederlandse samenleving is overspoelt met de moslims… De grote steden lijken inmiddels bijna islamitische enclaves en zelfde politici maken zich bijvoorbeeld helemaal niet meer druk om de oorspronkelijke bewoners van de oude wijken in de grote steden, die tot getto’s zijn verworden. Nederland is verkwanseld, dat de identiteit van Den Haag nu onherkenbaar is getransformeerd. Elke dag komen de jihadisten richting het vermaledijde Nederland toe zonder zich druk te maken om hun islamitische identiteit, maar zodra zij naderhand dreigen te worden uitgewezen dan kan dat om allerlei redenen niet van de VVD, PVDA, D66, GL en CDA!

CDA

Niet alleen PVDA, D66, SP en GL maar ook CDA wilt graag dat de instroom van Moslims doorgaat. Dus meer jihadisten in Nederland die zich concentreren met name op de sluipende overname van de Nederland, mogen wel binnenstromen.
Onder de CDA regeringen werden honderden kerken omgevormd tot de moskeen. CDA prominenten openden nieuwe moskeen,islamscholen. Balkenende poseerde met zijn heilige hoofddoek moslima’s..!Zoveel stupiditeit en nu Buma heeft over de Jihadisten. Dit is dus eigen product! Meer ontwikkelingshulp naar moslimlanden, jaarlijks miljoenen voor de uitkeringen in moslimlanden, kinderbijslagen voor de creatie van nog meer jihadisten. CDA wilt dat deze jihadisten nu niet worden uitgezet, ze willen de islamitische subsidieclubs te bekostigen.
CDA beleid van de laatste 35 jaar voor dit land doet niet ter zake omdat dit gemeenschappelijk beleid is. Deze 35 jarige chronische fout toegeven is als een politieke faillissementsverklaring. M. Rutte is en blijft een veilingmeester die Nederland tegen het hoogste bod verkoopt! VVD, Pvda, D66 en CDA verkopen Nederland aan achterlijke uitstoot van Turkije en Marokko. Ze praten over de ISIS, maar gelijktijdig doen ze alles, wat ISIS nodig heeft om aan de macht te komen: de volledige steun die VVD en PVDA hebben gegeven aan islamitische Immigratie, moskeeën, islamitische omroepen, imams, islamscholen is hier een treurig voorbeeld van.

De CDA islamiseert van binnenuit…daarom is er zoveel weerstand tegen de stopzetting van islamitische immigratie, stopzetting van moskeebouw en islamscholen in Nederland…

IMAMS EN JIHAD

Van de CDA mogen imams in moskeeën vrijelijk extremistische propaganda verkondigen: moskee bouwen, gescheiden man/vrouw verdeling in theater, zwembaden, universiteit symposiums, bikini, sharia wijken, polygamie, hedendaagse slavenhandel, ongelijkheid in rechtspraak, gedwongen bekeringen etc, dit is dus volgens CDA geen jihad, godsdienst staat boven alles!
Terwijl, Ministers en burgemeesters zich als EU of VN gezanten gedragen, krijgen de Jihadisten grote kansen om een nieuwe provincie van islamitische Ummat-kalifaat met hoofdstad als Den Haag te stichten.
Dit alles druist in tegen het rechtsgevoel van veel Nederlanders…De gewone burger wordt tot de laatste door de overheid zeer nauwkeurig berekende cent zó uitgeknepen, ze zijn enorme elitaire ballenpartijen geworden dat de gewone werkman nu uiteindelijk afstand moet nemen van deze partijen.

VVD, PVDA’s rechtstaat en ISIS! Terwijl, Ministers van Rutte kabinet zich gedragen als EU of VN gezanten en zich vasthouden aan de islamiseringsbeleid, krijgen de Jihadisten grote kansen om een nieuwe provincie van islamitische Ummat-kalifaat met hoofdstad als Den Haag te stichten. M. Rutte is en blijft een veilingmeester die Nederland tegen het hoogste bod verkoopt! Ze beginnen weer over de ISIS, maar gelijktijdig doen ze alles, wat juist ISIS nodig heeft om aan de macht te komen: de volledige steun die VVD en PVDA hebben gegeven aan islamitische Immigratie, moskeeën, islamitische omroepen, imams, islamscholen is hier een treurig voorbeeld van.

VVD, PVDA’s rechtstaat en ISIS!

Terwijl, Ministers van Rutte kabinet zich gedragen als EU of VN gezanten en zich vasthouden aan de islamiseringsbeleid, krijgen de Jihadisten grote kansen om een nieuwe provincie van islamitische Ummat-kalifaat met hoofdstad als Den Haag te stichten.
M. Rutte is en blijft een veilingmeester die Nederland tegen het hoogste bod verkoopt!
Ze beginnen weer over de ISIS, maar gelijktijdig doen ze alles, wat juist ISIS nodig heeft om aan de macht te komen: de volledige steun die VVD en PVDA hebben gegeven aan islamitische Immigratie, moskeeën, islamitische omroepen, imams, islamscholen is hier een treurig voorbeeld van.

Ze willen niet stoppen met de Islamitische instroom.m, Wil je dus nog meer jihadisten in de grote steden?
Ze willen niet stoppen met de massale moskeebouw in Nederland, ze willen alleen de reizende jihadisten begeleiden!!
Ze willen niet stoppen met de uitbreiding van islamitische scholen, stichtingen, omroepen, internaten etc..

Ze willen de burka niet verbieden .etc.. etc..

Hoe meer moslims naar Nederland, hoe eerder de jihad, hoe meer moskeen in Nederland, hoe sterker hun jihad wordt!!

En ook CDA en D66 blijven bij de oude, men zegt alles over de ISIS, maar gelijktijdig verdedigen ze het beleid wat voor ISIS levensbelang is…ze willen niet stoppen met de islamisering van Nederland, ze willen alleen met de papieren van de Jihadisten spelen die heen en weer reizen…

De manier om nog meer aanzuigwerking te krijgen is datgene wat deze politiek doet: zoiets wordt heel snel verspreid en er staan nog meer moslims te trappelen om Nederland binnen te komen voor de toekomstige Jihad!!

Islamitische landen ambiëren dezelfde machtspositie en in het verlengde daarvan steunen ze deze islamitische organisaties. In Islamitische landen elke vorm van verzet tegen hun onmenselijk heerschappij wordt direct in de kiem gesmoord. En het is algemeen bekend dat hetzelfde Islamitische landen de onmisbare steun politiek, financieel en militair hebben voor hun uitstoot in EU landen.
PVDA praat weer over de rechtstaat: wat een onmacht van de VVD en PvdA! Rutte tracht ook de waarheid te verdoezelen!

Als er ook maar iemand een gevaar is voor de Rechtstaat dan is dat wel de PvdA, GL en D66, ze luisteren totaal niet naar de burger.

Stop met het leegroven van de portemonnee van de werkers en het verkwanselen van dat geld aan onzinnige Islamitische infrastructuur…
 

Moslims worden getraind in oorlogs- gebieden en vervolgens, onder de centrale commando van ISIS naar EU landen verzonden. In Nederland m.b.v de politici en kerken worden er nieuwe mega moskeeën gebouwd n.a.v. de verwachte jihad te organiseren en uitvoeren! De moskee als politieke arena, waarbinnen jihadistische krachten zich manifesteren. Deze kabinet net als voorheen, heeft nog steeds de kern van de jihad, de moskee gekozen als gesprekspartner voor zijn beleid..

Moslims worden getraind in oorlogs- gebieden en vervolgens, onder de centrale commando van ISIS naar EU landen verzonden.

In Nederland m.b.v de politici en kerken worden er nieuwe mega moskeeën gebouwd n.a.v. de verwachte jihad te organiseren en uitvoeren! De moskee als politieke arena, waarbinnen jihadistische krachten zich manifesteren. Deze kabinet net als voorheen, heeft nog steeds de kern van de jihad, de moskee gekozen als gesprekspartner voor zijn beleid..

Terroristen opgevoed, opgeleid in deze moskeeën gaan in het midden-oosten trainen, plegen daar massamoorden en vervolgens krijgen ze nieuwe orders in Nederland. Ze worden hierheen teruggestuurd om de belangrijkste jihad te voorbereiden.

Het is een schande hoe deze regering de islamisering voortgezet, en gelijktijdig over de jihadisten praat! Behalve een paar paspoorten van deze moslims innemen en een paar uitkeringen stopzetten doet deze regering helemaal niets. De Nederlandse regering doet helemaal niets om haar bevolking te beschermen.
Politiek gaat gewoon door met de bouw van grote moskeeën die jihad aan het voorbereiden zijn… Deze kabinet heeft juist de islamitische infrastructuur versterkt in Nederland.Er komen steeds nieuwe islamscholen, internaten bij die de jihadisten opleiden.

Een belangrijke factor dat Jihad wordt voorbereid is de bouw van mega moskeeën. Met plaats voor duizenden moslims per moskee: in Amsterdam West met de initiatief van PVDA en CDA prominenten wordt er een megamoskee gebouwd, deze zou ongeveer 20 000 moslims kunnen trainen,in Londen komen er nog 6 grote moskeen bij, voor ruim 5 000 moslims per moskee. Zijn deze moskeeën echt nodig voor de huidige populatie moslims in Europa.

Door de EU aangemoedigde, moslimimmigratie uit islamitische landen, de belangrijkste bron van de jihadisten blijft intact, terwijl met deze massa-immigratie is de politieke oorlogsdoctrine, de islam, Europa binnen gedrongen. De politiek leiders spreken nog steeds over hun gematigde islam. Het wordt echter steeds duidelijker dat er in dit geval sprake is van de jihadisme en kolonisatie.

Volgens ISIS, opgeven van Jihad of onderbreken is absoluut verboden, afvalligen worden onmiddellijk vernietigd,,een keer deelgenomen aan de jihad, ben je eigendom van ISIS!

Iedereen weet dat de jihadisten in de moskeeën getraind worden…Moskee is voor altijd de basis voor de jihadistische hersenspoeling: duizenden islamscholen, internaten, islamitische stichtingen, omroepen die jarenlang met de overheidssubsidie opereren worden juist onder deze kabinet verder uitgebreid…
PVDA, GL, SP en D66 en alle aanhangers en verdedigers van de islam willen niet begrijpen waarmee zij bezig zijn, n.l. met de ondergang van Nederland en ook van henzelf en hun familie. Volgende keer zijn zij aan de beurt, want zij zijn varkens, apen en honden, die vernietigd dienen te worden. De islam gebruikt je en vernietigt je wanneer zij hun doel hebben bereikt.

Met een 5e colonne zit de overheid nu met de handen in het haar. Voor wat velen al jaren riepen; dat pamperen niet werkt bij een moorddadige ideologie, werden de vingers in de oren gestopt.

Hoe meer moslims in Nederland, hoe eerder de burgeroorlog: ISIS-IS raakt juist aan de meest zuivere vorm van de islam. Wat ISIS nu doet, is hetzelfde wat de profeet Mohammed deed in zijn tijd. En hij is voor alle moslims toch de perfecte mens? De Koran, een boek waaruit ISIS al haar motivatie haalt, bij de voorzitter op tafel. Ook bijna het gehele ambtenaar bestand en bestuurslagen zitten vol met dit soort mentaal verwrongen mensen. D66, PVDA en GL leiders die nog steeds geen enkel probleem zien in de Schilderswijk of in andere stadsdelen van grotsteden, terwijl daar NL vlaggen al vervangen zijn door de ISIS vlaggen…

Nederland is mentaal zwaar verziekt en daardoor is de waarheid niet meer acceptabel voor allen die medeschuldig zijn aan de toestanden zoals we hier nu beleven.Ken je geschiedenis.ISIS is Islam, de islam die dit allemaal tegenstaat, gewelddadig is wordt nu omarmd door dezelfde politieke partijen.
In Nederland, overal in de wijken zijn er Jihadisten actief: imams, gestuurde infiltranten en staatsambtenaren van Turkije en Marokko zijn bezig om jonge mannen en vrouwen te opleiden! Op die manier wordt er een nieuwe bevolking gevormd die heel snel in aantal toeneemt. Ondertussen is het aantal moslims in Nederland explosief gegroeid. Deze mensen gaan nu naar het midden-oosten voor de oorlogservaring…

Jihadisten stellen onomwonden dat Nederland moet worden overgenomen.

Het VVD-programma bestond voor 100% uit nog te breken verkiezingsbeloftes. Het VVD programma is zojuist 100% afgebroken, VVD heeft nu in de praktijk de PVDA programma! “Strengere regels voor de immigratie, criminaliteit en bijstand…” etc kunnen dus rechtstreeks de prullenbak in.

Van Aartsen, met zijn middeleeuwse analfabeten, is niet in staat de wetten van dit land te handhaven. ISIS-Hamas demonstraties, anti-Nederlandse demonstraties waarbij de ISIS en al die andere Al-Qaida vlaggen worden gedragen, worden door de deze verdwaasde politici als provocatie van Nederlanders gezien!!!

VVD en PVDA politicus willen dat de moslims niet verstoord worden in de schilderswijk! De verdwaasde politici slaan daarmee zelf de bodem uit hun advies, maar zij zijn te verblind om dat in te zien. Door hun invloed op de media zijn deze dwazen gevaarlijker dan moslimfundamentalisten omdat zij onze samenleving van binnenuit ondergraven. Ze propageren dat de jihadisten met de ISIS en Hamas vlaggen in den Haag geprovoceerd zijn door de Nederlanders! terwijl grote steden met een treurige geschiedenis van anti-Nederlandse etnische geweld van Jihadisten. In Den Haag, in de wijken de oorspronkelijke bewoners zijn hier verdreven door de ISIS, Hamas aanhangers… Onder deze kabinet, pesterijen, berovingen en regelrechte intimidatie, bedreigingen en zware mishandeling gaan gewoon door. Terwijl dit met de politieke bedoeling gebeurt om de oorspronkelijke bevolking te verdrijven en te vervangen door huwelijksmigranten en zo de hele wijk te islamiseren, staan Nederlandse politici achter de ISIS en HAMAS.

Voorts is er de structurele steun van de politieke partijen voor de politieke Islam die men kan kwalificeren als een vorm van collaboratie met deze 5e colonne. Die onder de dekmantel van een dialoog bezig is tijd te winnen om op het juiste moment hier moslimenclave’s te vestigen. 

Deze kabinet heeft dus net als de vorige, de islamisering van Nederland voortgezet. Er komen alleen moslims binnen…Moslims moeten naar Nederland komen en iedereen moet een uitkering krijgen. Dank deze regering en een kabinet die geen beslissing durven te nemen tegen de ISIS aanhangers die in tijd van een paar jaar het toneel in ons land totaal hebben veranderd. Door de continue import van islamitische uitkeringstrekkers zullen binnen 5 jaar de sociale voorzieningen afgebroken worden tot het minimum om dat te bekostigen. Omdat deze kabinet dan nog steeds tekort zal komen is de volgende stap het confisqueren, het wettelijk afpakken, van uw eigendommen zoals spaargeld, pensioen en eigen woning.

VVD steunt ook alle islamitische organisaties die in Nederland actief zijn en accepteert jaarlijks honderden imams die het Islamitische nationalisme aanwakkeren en versterken. Deze imams beschouwen zich als een soort attachee, de afgezanten van moslimlanden.
Deze kabinet heeft de macht en invloed van moslimlanden nog verder versterkt!
Nederland loopt in een grote gevaar met zoveel moslims. Dat moslimtuig gaat steeds verder. Nederlandse politici en politie is slappe hap. 


VVD Programma en PVDA beleid!


Het VVD-programma bestond voor 100% uit nog te breken verkiezingsbeloftes.
Het VVD programma is zojuist 100% afgebroken, VVD heeft nu in de praktijk de PVDA programma!

“Strengere regels voor de immigratie, criminaliteit en bijstand…” etc kunnen dus rechtstreeks de prullenbak in.

—> “…de ongecontroleerde toestroom van kansarme en laagopgeleide migranten van de laatste decennia leidde tot grote problemen in de wijken, op scholen, op de arbeidsmarkt en op het vlak van criminaliteit. De aanhoudende toestroom van kansarme migranten moet daarom worden gestopt.” (VVD)

Nu, VVD aan de macht, de immigratie uit moslimlanden is niet gestopt, VVD hout zich aan de regels van Lubbers, Kok en Balkenende.

—> “…De VVD wil illegaliteit – en het in staat stellen tot illegaal verblijf – strafbaar stellen en is voorstander van een actief opsporing- en uitzettingsbeleid waarbij de prioriteit moet liggen bij illegale, criminele vreemdelingen.” (VVD)

nu: explosief groeiende criminelen worden dus niet uitgezet, Illegalen worden ook niet teruggestuurd. Bovendien de illegalen en criminelen, zoals ISSIS en andere Al-Qaida organisaties controleren zelfs de stadsdelen van Den Haag, AmsterdamUtrecht en Rotterdam.

—> “…Mensen die voor overlast zorgen of zich crimineel gedragen zijn niet welkom in Nederland. We willen alle mogelijkheden inzetten om dit soort personen terug te sturen naar het land van herkomst.” …Migranten die werkloos raken willen we stimuleren om terug te keren naar het land van herkomst. Bovendien moeten ze beperkte toegang krijgen tot sociale zekerheid.” (VVD)

nu: onder deze kabinet, is er geen enkele crimineel teruggestuurd naar de herkomstland, geen enkele uitkering is afgekort.!

—> ” Salafistische moskeeën die integratie actief tegenwerken, passen niet in de Nederlandse samenleving. Buitenlandse geestelijken van wie is aangetoond of een gegrond vermoeden bestaat dat zij zullen aanzetten tot non-acceptatie van de Nederlandse samenleving, worden niet langer toegelaten. Ook moskee-internaten die segregatie in de hand werken in plaats van integratie, worden door dit kabinet aangepakt.” (VVD)

Nu, VVD aan de macht, Salafistische-jihadistische moskeeën zijn alleen toegenomen…Gemeenten steunen nog steeds Moskeeën, islamscholen en koran cursussen van de Jihadisten!

De VVD volgt de CDA, PVDA, GL en D66 de immigratie/integratie beleid… ” kansarme migranten zijn explosief toegenomen, Strengere regels voor de bijstand etc kunnen rechtstreeks de prullenbak in.

VVD samen met de PVDA is dus terug naar de tijden Balkenende. VVD is een partij van leugenaars geworden, met Rutte voorop. Kortom, de VVD is net zoals de rest van de gevestigde orde, niet meer serieus te nemen, wat ze ook opschrijven, of wat ze ook beloven.

In welk land leeft Rutte? 

Aantasten van consumentenvertrouwen en koopkracht door lastenverzwaringen, belastingverhogingen en het afbreken van sociale voorzieningen en het volkomen negeren van de ingestorte woningmarkt mogen ook worden genoemd.

Is het wachten alleen nog op de onvermijdelijke downgrade van Nederland door de financiële markten en het oplopen van de leenrente om voor Brusselse noodsteun in aanmerking te komen.

Rutte gaat duidelijk onverminderd verder met liegen…Gedoogbeleid: Waarom spreekt geen enkele journalist deze vent aan op zijn onzin? Waarom onderneemt niemand activiteiten om deze vent af te zetten?

Rutte is aan handen en voeten gebonden door de PvdA, die de ISIS,HAMAS, AL-QAIDA  aanhangers beschermt. Daarom wordt het tijd voor een ander kabinet die luistert naar het volk en opkomt voor de Nederlanders, niet andersom!
 

Het probleem is de politieke islam. Overal komen nog meer moslimscholen, moskeen en vreemde instellingen bij. Militanten rukken op… Wanneer politieke partijen de moslims vertellen dat er maar één manier is voor de juiste religie en daarna die religie per definitie opleggen voor hun dagelijks leven, dan is de islam omgevormd tot een instrument voor de creatie, het onderhoud en de uitbreiding van een dictatoriaal regime met de vernietiging van alle politiek andersdenkenden die geen moslim zijn en van alle niet-islamitisch zijn de minderheden. 

 

Victor Leman.

VVD en Jihadisten! Van Aartsen, met zijn middeleeuwse analfabeten, is niet in staat de wetten van dit land te handhaven. ISIS-Hamas demonstraties, anti-Nederlandse demonstraties waarbij de ISIS en al die andere Al-Qaida vlaggen worden gedragen, worden door de deze verdwaasde politici als provocatie van Nederlanders gezien!!!

VVD en Jihadisten!

Van Aartsen, met zijn middeleeuwse analfabeten, is niet in staat de wetten van dit land te handhaven. ISIS-Hamas demonstraties, anti-Nederlandse demonstraties waarbij de ISIS en al die andere Al-Qaida vlaggen worden gedragen, worden door de deze verdwaasde politici als provocatie van Nederlanders gezien!!!

VVD en PVDA politicus willen dat de moslims niet verstoord worden in de schilderswijk! De verdwaasde politici slaan daarmee zelf de bodem uit hun advies, maar zij zijn te verblind om dat in te zien. Door hun invloed op de media zijn deze dwazen gevaarlijker dan moslimfundamentalisten omdat zij onze samenleving van binnenuit ondergraven. Ze propageren dat de jihadisten met de ISIS en Hamas vlaggen in den Haag geprovoceerd zijn door de Nederlanders! terwijl grote steden met een treurige geschiedenis van anti-Nederlandse etnische geweld van Jihadisten. In Den Haag, in de wijken de oorspronkelijke bewoners zijn hier verdreven door de ISIS, Hamas aanhangers… Onder deze kabinet, pesterijen, berovingen en regelrechte intimidatie, bedreigingen en zware mishandeling gaan gewoon door. Terwijl dit met de politieke bedoeling gebeurt om de oorspronkelijke bevolking te verdrijven en te vervangen door huwelijksmigranten en zo de hele wijk te islamiseren, staan Nederlandse politici achter de ISIS en HAMAS.

Voorts is er de structurele steun van de politieke partijen voor de politieke Islam die men kan kwalificeren als een vorm van collaboratie met deze 5e colonne. Die onder de dekmantel van een dialoog bezig is tijd te winnen om op het juiste moment hier moslimenclave’s te vestigen. 

Deze kabinet heeft dus net als de vorige, de islamisering van Nederland voortgezet. Er komen alleen moslims binnen…Moslims moeten naar Nederland komen en iedereen moet een uitkering krijgen. Door de continue import van islamitische uitkeringstrekkers zullen binnen 5 jaar de sociale voorzieningen afgebroken worden tot het minimum om dat te bekostigen. Omdat deze kabinet dan nog steeds tekort zal komen is de volgende stap het confisqueren, het wettelijk afpakken, van uw eigendommen zoals spaargeld, pensioen en eigen woning.

VVD steunt ook alle islamitische organisaties die in Nederland actief zijn en accepteert jaarlijks honderden imams die het Islamitische nationalisme aanwakkeren en versterken. Deze imams beschouwen zich als een soort attachee, de afgezanten van moslimlanden.
Deze kabinet heeft de macht en invloed van moslimlanden nog verder versterkt!
Nederland loopt in een grote gevaar met zoveel moslims. Dat moslimtuig gaat steeds verder. Nederlandse politici en politie is slappe hap. 

Het probleem is de politieke islam. Overal komen nog meer moslimscholen, moskeen en vreemde instellingen bij. Militanten rukken op… Wanneer politieke partijen de moslims vertellen dat er maar één manier is voor de juiste religie en daarna die religie per definitie opleggen voor hun dagelijks leven, dan is de islam omgevormd tot een instrument voor de creatie, het onderhoud en de uitbreiding van een dictatoriaal regime met de vernietiging van alle politiek andersdenkenden die geen moslim zijn en van alle niet-islamitisch zijn de minderheden. 
 

Nederlandse overheidsdiensten en nutsbedrijven zijn geïnfiltreerd door Jihadistische moslims. De militante Moslims hebben zich als een kwaadaardig gezwel over de NL uitgezaaid. Veel overheids instellingen plegen op deze manier zelfmoord door het in dienst nemen van infiltranten en andere soort moslimstrijders…

JIHADISTEN EN POLITIE!

Pvda gaat moslims helpen voor een ” goede baan”  bij de politie! Het is een levensgevaarlijk proces… Het is niet voor niets dat nu Jihadisten een belangrijke post willen veroveren voor hun doel!

Nederlandse overheidsdiensten en nutsbedrijven zijn geïnfiltreerd door Jihadistische moslims. De militante Moslims hebben zich als een kwaadaardig gezwel over de NL uitgezaaid. Veel overheids instellingen plegen op deze manier zelfmoord door het in dienst nemen van infiltranten en andere soort moslimstrijders…

Nu wordt er in Nederland massaal gescandeerd: “Hollanders zijn vijanden van Allah! Islam is de oplossing!’, aldus ISIS en Hamas aanhangers uit Den Haag..Deze moslims worden steeds agressiever, veeleisender, brutaler…wat een arrogantie! De islam begint zich steeds meer te roeren: nou is het ook niet vreemd dat ze steeds meer eisen gaan stellen want ze zijn altijd in de watten gelegd. Als er deze jihadistische jongeren weer welkom worden geheten, zou de eerste vorm van geweld zich al wel eens aan kunnen dienen. PVDA blijft, en dan Islamitische gezinshereniging, importbruiden, invasie van Noord_afrikanen in alle vormen en maten gaat goor. Het blijft.

PVDA, D66 hebben de moslims nodig voor hun herverkiezing en wordt dit electoraat met allerlei voorrechten omgekocht.

De PvdA is geen partij voor de gewone Nederlanders. Het is een partij van islamisten en bureaucratische elite. De elite schuiven elkaar steeds goed betaalde baantjes toe, en maar blijven graaien. En vooral nog meer buitenlanders hier heen halen, want dat betekent meer stemmen! Nu zijn het marokanen en Turken en straks met het huidig immigratiebeleid de somaliers, en hele geïslamiseerde Afrika! Ook deze moslims passen zich niet aan! Sterker nog, zij willen dat wij ze op hun wenken bedienen.

De Islamitische groeperingen hebben namelijk 2 gezichten, als ze een keer meerderheid krijgen in een wijk, dan praten helaas de taal van geweld en wapens hebben macht – zo een sterke invloed dat de macht van het getal niet meer ter sprake komt. De meerderheid laat zich al snel onderwerpen aan de radicale minderheid die ook meer middelen heeft – Althans zover de Nederlandse steden. Kijk eens naar de Schilderwijk in Den haag die massaal de ISIS de armen heeft gesloten!

De rol van de gevreesde groepen wordt steeds groter. Immers, het gaat hier om mannen die al veel ervaring hebben opgedaan in andere gebieden zoals Libie, Syrie, irak, Afghanistan, Gaza, Libanon, Tsjetsjenië, Kasjmir en Bosnië. Het wordt nog erger, Jihadisten krijgen nu moderne wapens, ze bezetten belangrijke olievelden in Irak, Syrie en Libië en stichten hun dictatoriale regimes weer…

Verschillende instanties beweren dat alleen 19 % van de moslims in Nederland voorstander is van geweld om het geloof uit te dragen. 19 procent lijkt welliswaar weinig maar op 2 miljoen moslims zijn dat dus heel veel moslims die een dergelijke aanpak prefereren. Dat is natuurlijk wel een signaal.

Veel Arabische landen en Turkije, smokkelen raketten, zenuwgas en andere chemische wapens naar terroristen in Syrie, Irak, Libie en Gaza.

Oplossing: Gewoon nergens meer moslims aannemen. Dubbele nationaliteit afpakken en een wet invoeren dat buitenlanders die binnen 1 jaar geen werk heeft, het land uit te zetten.

Hoofddoekjes nu massaal verplicht op de hoofden van jonge moslima’s, en ook grote groepen pubers!

PVDA, D66, SP, CDA en GL agentjes willen ook passende uniformen…

Moslima’s in aparte uniformen binnen politie, gemeentehuizen, ministeries en scholen. Eind jaren 80 werd de hoofddoek massaal omarmd en begonnen de moslims zich te manifesteren met aparte uniformen…. Anno 2014 is de complete islamitische klederdracht (hoofddoek & sluier, jurken tot op de grond, mannen met jurken, baarden, puntslippers en muts) het beeld op straat: als teken van het moslim zijn, anders zijn, zich afzettend, een superioriteit gevend signaal richting de Nederlander. De moslim zet zich daarmee bewust apart van de rest van de gemeenschap. 

President van Turkije: ,,hoofddoeken zijn onze symbolen, gelovigen onze soldaten” (R.T. Erdogan)

Nee dit zijn niet de woorden van een krankzinnige ISIS, Hamas, Al-Nusra of Al-Qaeda Jihadist die worden geuit alvorens hij iets waardevols toevoegt aan de mensheid voordat hij zichzelf en anderen in kleine stukken opblaast. Integendeel. Deze doordringende woorden zijn van Recep Tayyip Erdogan, de premier van de Turkije, grote vriend van EU bazen. Erdogan is, en dat heeft hij inmiddels als tientallen keren duidelijk in de media aangegeven, dat ook hij een fervent voorstander is van het islamitische kalifaat wat heel Europa dient te bevatten. 

En nu ook in Nederland gelovige soldaten van Erdogan met hun aparte uniformen… Deze moslimvrouwen moeten zoveel mogelijk kinderen produceren die een belangrijke rol gaan spelen in hun heilige strijd, hun jochies moeten nu nog meer “overlast” creëren tot de “ongelovigen” uit het gebied verdwenen zijn.

STEEDS MEER TURKSE EN MAROKKAANSE VROUWEN IN UNIFORMEN!

Veel mensen dachten dat er hoofddoek-burka probleem door de analfabetisme,achterlijkheid of gewoon door de onwetendheid veroorzaakt is. Nederlandse overheid denkt nog steeds dat deze massale uniformiteit door de geloof veroorzaakt is, terwijl moslims, hun uniformen als strijdmiddel gebruiken…
De hoofddoek en burka zijn niet zomaar symbolen van een of ander leuk oosters sprookje. Nog erger is de druk die vanuit het Jihadisten is opgelegd om deze symbolen tot de dood te verdedigen. 

Turkse president Erdogan: “Europeanen geloven dat moslims naar Europa kwamen slechts om geld te verdienen…De islam wordt de politieke orde in Europa. Hoofddoek is onze symbool tegen de ongelovigen….” Dus, hoofddoekje wordt gebruikt als een soort jihadistische vlag. Deze Turken hebben honderden jaren Europa bedreigd. Erdogan nu de president van Turkije, met alle bekende gevolgen van dien: 
gedwongen huwelijken, ”eer”moorden, verminking van geslachtsdelen, massieve 
moskeebouw, haatpredikers, terreur, enorm toenemende misdaad, ideologische en politieke strijd tegen Europa. Een vicieuze cirkel, die de landen van de islam niet veiliger, maar Europa veel onveiliger heeft gemaakt. Erdogan’s Turkije bekent zich openlijk tot zijn doel van de islamisering van heel Europa. 
De voormalige Turkse premier N. Erbakan, tijdens een besloten vergadering in 1989 met aanhangers van zijn beweging Milli Görüs in Arnhem:” De Europeanen zijn ziek. Wij hebben het medicijn om hen beter te maken. Heel Europa wordt islamitisch,,Jullie zijn het nieuwe leger van Sultan Fatih.”
Zelfde Milli Gorus (Turkse ISIS) wordt in Nederland door de Nederlandse overheid nog steeds gesubsidieerd.

De baas van Milli Gorus, De Turkse leider Erdogan in 2012, ” We hebben 64 miljoen moslims in Europa. Er zijn tekenen dat Allah de islam een grootse zege in Europa zal toekennen,…. De 64 miljoen moslims die in Europa wonen zullen het binnen enkele tientallen jaren veranderen in een islamitisch continent…en verder ” …juli moeten minimaal 3 kinderen maken… En onze turken zullen het met hun zonen veroveren.”

Het symbool hoofddoek, burka als islamitische uniformen zijn ijzeren gordijnen die moeten voorkomen dat moslims worden besmet met andere normen en waarden. Achter het dragen van de hoofddoek zit echter een diepe filosofie. In dit geval, bewaakt de instelling van de hoofddoek de morele voorwaarde van islam. Dit lelijke beeld van het islamitische sociale stelsel, een uniform dat in islamlanden met harde hand wordt opgelegd, bereikt nu alle EU steden!

Zweepslagen van jihadisten in Irak, Syrie, Iran, Pakistan, Afghanistan, Nigeria en Soedan, Libië, Egypte zult u ook binnenkort hier horen! Deze onderdrukkende en mens-vijandige ideologie verpakt in cultuur en religie is het ergste wat ooit is uitgevonden om mensen te knevelen. Je kan er eigenlijk met je pet niet bij hoe het bestaat dat men zoiets heeft kunnen bedenken, laat staan voortwoekeren al die eeuwen.

Overheid instellingen onder druk van de corrupte politiek en christelijke verraders, voeren zelf ook het hoofddoekje in. PVDA, CDA, D66, GL en SP moeten nu de verantwoording nemen voor wat ze hierheen verplaatst hebben.

IN NEDERLAND GEBOREN MOSLIMS!

Steeds meer uniformen: de hoofddoek de vlag van de islam die in onze straten wappert, de sharia die bezit neemt van onze publieke ruimte. hoofddoekjes nu massaal verplicht op de hoofden van jonge moslima’s, en ook grote groepen pubers en adolescenten krijgen hoofddoeken…. 3. en 4. generaties moslims die hier geboren zijn, worden opgevoed als ultieme Jihadisten… We staan tenslotte Jihadisten toe…Een dreiging die er zelfs hier voor zorgt dat moslims en moslimas zichzelf én hun kinderen doelbewust al die jihadistische regels opleggen. En nu, na al die jaren heeft Nederland nog steeds niet begrepen hoe vernietigend-langzaam maar zeker de politieke Islam werkt. Hun opvoeding centra’s, megamoskeen krijgen steeds meer macht..

Ons ontbreekt de moed om onze seculiere beschaving te verdedigen tegen verderfelijke invloeden. En toch leggen wij er ons bij neer. Politieke partijen zoals, de PvdA, Groen Links, D66 en de SP propageren zelfs de hoofddoek. Het is de pijnlijke waarheid dat door de gemeenten niet onderkend wordt: de islam van de islamisten is gericht op het hiernamaals, het leven op deze planeet is tijdelijk en dus niet van belang, niet-islamitische samenlevingen dienen daarom te worden vernietigd. Daartoe is de onderdrukking van mensen het eerste doel!

De jihadistische terreur wordt langzamerhand geïnternaliseerd. Mensen worden nu eenmaal beïnvloed door explosief groeiende moslims,,,. Een probleem is dat in een behoorlijk aantal islamitische landen er een geheel gecontroleerd systeem is opgezet met geen ander doel dan de macht te beschermen. Moslim organisaties krijgen nog steeds subsidies van Nederlandse overheid… Nederlandse overheid werkt vrolijk aan het verspreiden en legitimeren van deze terreur mee. Uit domheid, want ze willen zo graag tolerant en vriendelijk lijken…
 

De hoofddoek en boerka zijn niet zomaar symbolen van een of ander leuk oosters sprookje. Nog erger is de druk die vanuit het Jihadisten is opgelegd om deze symbolen tot de dood te verdedigen. Turkse president Erdogan: “Europeanen geloven dat moslims naar Europa kwamen slechts om geld te verdienen…De islam wordt de politieke orde in Europa. Hoofddoek is onze symbool tegen de ongelovigen….” Dus, hoofddoekje wordt gebruikt als een soort jihadistische vlag.

PVDA, D66, SP, CDA en GL agentjes willen ook passende uniformen…

Moslima’s in aparte uniformen binnen politie, gemeentehuizen, ministeries en scholen. Eind jaren 80 werd de hoofddoek massaal omarmd en begonnen de moslims zich te manifesteren als een geloof. Anno 2014 is de complete islamitische klederdracht (hoofddoek & sluier, jurken tot op de grond, mannen met jurken, baarden, puntslippers en muts) het beeld op straat: als teken van het moslim zijn, anders zijn, zich afzettend, een superioriteit gevend signaal richting de Nederlander. De moslim zet zich daarmee bewust apart van de rest van de gemeenschap. 

President van Turkije: ,,hoofddoeken zijn onze symbolen, gelovigen onze soldaten” (R.T. Erdogan)

Nee dit zijn niet de woorden van een krankzinnige ISIS, Hamas, Al-Nusra of Al-Qaeda Jihadist die worden geuit alvorens hij iets waardevols toevoegt aan de mensheid voordat hij zichzelf en anderen in kleine stukken opblaast. Integendeel. Deze doordringende woorden zijn van Recep Tayyip Erdogan, de premier van de Turkije, grote vriend van EU bazen. Erdogan is, en dat heeft hij inmiddels als tientallen keren duidelijk in de media aangegeven, dat ook hij een fervent voorstander is van het islamitische kalifaat wat heel Europa dient te bevatten. 

En nu ook in Nederland gelovige soldaten van Erdogan met hun aparte uniformen… Deze moslimvrouwen moeten zoveel mogelijk kinderen produceren die een belangrijke rol gaan spelen in hun heilige strijd, hun jochies moeten nu nog meer “overlast” creëren tot de “ongelovigen” uit het gebied verdwenen zijn.

STEEDS MEER TURKSE EN MAROKKAANSE VROUWEN IN UNIFORMEN!

Veel mensen dachten dat er hoofddoek-burka probleem door de analfabetisme,achterlijkheid of gewoon door de onwetendheid veroorzaakt is. Nederlandse overheid denkt nog steeds dat deze massale uniformiteit door de geloof veroorzaakt is, terwijl moslims, hun uniformen als strijdmiddel gebruiken…
De hoofddoek en boerka zijn niet zomaar symbolen van een of ander leuk oosters sprookje. Nog erger is de druk die vanuit het Jihadisten is opgelegd om deze symbolen tot de dood te verdedigen. 

Turkse president Erdogan: “Europeanen geloven dat moslims naar Europa kwamen slechts om geld te verdienen…De islam wordt de politieke orde in Europa. Hoofddoek is onze symbool tegen de ongelovigen….” Dus, hoofddoekje wordt gebruikt als een soort jihadistische vlag. Deze Turken hebben honderden jaren Europa bedreigd. Erdogan nu de president van Turkije, met alle bekende gevolgen van dien: gedwongen huwelijken, ”eer”moorden, verminking van geslachtsdelen, massieve 
moskeebouw, haatpredikers, terreur, enorm toenemende misdaad, ideologische en politieke strijd tegen Europa. Een vicieuze cirkel, die de landen van de islam niet veiliger, maar Europa veel onveiliger heeft gemaakt. Erdogan’s Turkije bekent zich openlijk tot zijn doel van de islamisering van heel Europa. 
De voormalige Turkse premier N. Erbakan, tijdens een besloten vergadering in 1989 met aanhangers van zijn beweging Milli Görüs in Arnhem:” De Europeanen zijn ziek. Wij hebben het medicijn om hen beter te maken. Heel Europa wordt islamitisch,,Jullie zijn het nieuwe leger van Sultan Fatih.”
Zelfde Milli Gorus (Turkse ISIS) wordt in Nederland door de Nederlandse overheid nog steeds gesubsidieerd.

De baas van Milli Gorus, De Turkse leider Erdogan in 2012, ” We hebben 64 miljoen moslims in Europa. Er zijn tekenen dat Allah de islam een grootse zege in Europa zal toekennen,…. De 64 miljoen moslims die in Europa wonen zullen het binnen enkele tientallen jaren veranderen in een islamitisch continent…en verder ” …juli moeten minimaal 3 kinderen maken… En onze turken zullen het met hun zonen veroveren.”

Het symbool hoofddoek, burka als islamitische uniformen zijn ijzeren gordijnen die moeten voorkomen dat moslims worden besmet met andere normen en waarden. Achter het dragen van de hoofddoek zit echter een diepe filosofie. In dit geval, bewaakt de instelling van de hoofddoek de morele voorwaarde van islam. Dit lelijke beeld van het islamitische sociale stelsel, een uniform dat in islamlanden met harde hand wordt opgelegd, bereikt nu alle EU steden!

Zweepslagen van jihadisten in Irak, Syrie, Iran, Pakistan, Afghanistan, Nigeria en Soedan, Libië, Egypte zult u ook binnenkort hier horen! Deze onderdrukkende en mens-vijandige ideologie verpakt in cultuur en religie is het ergste wat ooit is uitgevonden om mensen te knevelen. Je kan er eigenlijk met je pet niet bij hoe het bestaat dat men zoiets heeft kunnen bedenken, laat staan voortwoekeren al die eeuwen.

Overheid instellingen onder druk van de corrupte politiek en christelijke verraders, voeren zelf ook het hoofddoekje in. PVDA, CDA, D66, GL en SP moeten nu de verantwoording nemen voor wat ze hierheen verplaatst hebben.
 

JIHADISTEN WILLEN BINNEN POLITIE INFILTREREN Pvda gaat zielige Moslims helpen voor een goede baan bij de politie!! Het is een levensgevaarlijk proces… Het is niet voor niets dat nu Jihadisten een belangrijke post willen veroveren voor hun doel! Nederlandse overheidsdiensten en nutsbedrijven zijn geïnfiltreerd door Jihadistische moslims. De militante Moslims hebben zich als een kwaadaardig gezwel over de NL uitgezaaid. Veel overheids instellingen plegen op deze manier zelfmoord door het in dienst nemen van infiltranten en andere soort moslimstrijders…

JIHADISTEN WILLEN BINNEN POLITIE INFILTREREN

Pvda gaat zielige Moslims helpen voor een goede baan bij de politie!! Het is een levensgevaarlijk proces… Het is niet voor niets dat nu Jihadisten een belangrijke post willen veroveren voor hun doel!
Nederlandse overheidsdiensten en nutsbedrijven zijn geïnfiltreerd door Jihadistische moslims. De militante Moslims hebben zich als een kwaadaardig gezwel over de NL uitgezaaid. Veel overheids instellingen plegen op deze manier zelfmoord door het in dienst nemen van infiltranten en andere soort moslimstrijders…

Het percentage moslims bedraagt nu landelijk in de korpsen 17 procent. PVDA vindt dit niet genoeg en wilt nog meer…
PVDA aan de macht, en Korpsen kregen zelfs quota opgelegd, streefcijfers die behaald moesten worden zijn fataal…Middels, corruptie, machtsmisbruik,criminele contacten nemen enorm toe…, het is schering en inslag bij deze positief gediscrimineerde Jihadisten agentjes. Met de islamitische mentaliteit maken ze de politiekorpsen compleet onwerkbaar…Nu willen ze ook gebedsruimtes bij de politiebureaus. Net zomin als bij de afdeling paspoort en verblijfsvergunning op het gemeentehuis, of bij woningtoewijzing, bij uitkeringsloketten, bij douane, enz.
De zogeheten 5e colonne lijkt vanuit de onderbuik en de koffiehuizen, opgerukt naar de straat, naar brandhaarden, naar de landelijke en gemeentelijke politiek en het ambtenaren apparaat. Velen met 2 paspoorten en een dubbele, geheel tegengestelde aan onze, loyaliteit. Andere geweldtolerantie, dwingende religieuze en sectarische clan moraliteit en tegengestelde mores, ethiek, normen en waarden.
Gefaciliteerd door miljoenen Nederlands belastinggeld en buitenlandse kolonialistische fondsen en organisaties… Overal waar die lui zitten, is er corruptie en lijkt Nederland op een vergiet waar geld uit wegstroomt en illegalen naar binnen. Nederlands landsbelang is wel het laatste waar ze aan denken, want als de boel hier spaak loopt kunnen ze nog altijd naar hun thuisland. Maar wel met zoveel mogelijk van ons geld natuurlijk.

Nu wordt er in Nederland massaal gescandeerd: “Hollanders zijn vijanden van Allah! Islam is de oplossing!’, aldus ISIS en Hamas aanhangers uit Den Haag..Deze moslims worden steeds agressiever, veeleisender, brutaler…wat een arrogantie! De islam begint zich steeds meer te roeren: nou is het ook niet vreemd dat ze steeds meer eisen gaan stellen want ze zijn altijd in de watten gelegd. Als er deze jihadistische jongeren weer welkom worden geheten, zou de eerste vorm van geweld zich al wel eens aan kunnen dienen. PVDA blijft, en dan Islamitische gezinshereniging, importbruiden, invasie van Noord_afrikanen in alle vormen en maten gaat goor. Het blijft.

PVDA, D66 hebben de moslims nodig voor hun herverkiezing en wordt dit electoraat met allerlei voorrechten omgekocht.

De PvdA is geen partij voor de gewone Nederlanders. Het is een partij van islamisten en bureaucratische elite. De elite schuiven elkaar steeds goed betaalde baantjes toe, en maar blijven graaien. En vooral nog meer buitenlanders hier heen halen, want dat betekent meer stemmen! Nu zijn het marokanen en Turken en straks met het huidig immigratiebeleid de somaliers, en hele geïslamiseerde Afrika! Ook deze moslims passen zich niet aan! Sterker nog, zij willen dat wij ze op hun wenken bedienen.

De Islamitische groeperingen hebben namelijk 2 gezichten, als ze een keer meerderheid krijgen in een wijk, dan praten helaas de taal van geweld en wapens hebben macht – zo een sterke invloed dat de macht van het getal niet meer ter sprake komt. De meerderheid laat zich al snel onderwerpen aan de radicale minderheid die ook meer middelen heeft – Althans zover de Nederlandse steden. Kijk eens naar de Schilderwijk in Den haag die massaal de ISIS de armen heeft gesloten!

De rol van de gevreesde groepen wordt steeds groter. Immers, het gaat hier om mannen die al veel ervaring hebben opgedaan in andere gebieden zoals Libie, Syrie, irak, Afghanistan, Gaza, Libanon, Tsjetsjenië, Kasjmir en Bosnië. Het wordt nog erger, Jihadisten krijgen nu moderne wapens, ze bezetten belangrijke olievelden in Irak, Syrie en Libië en stichten hun dictatoriale regimes weer…

Verschillende instanties beweren dat alleen 19 % van de moslims in Nederland voorstander is van geweld om het geloof uit te dragen. 19 procent lijkt welliswaar weinig maar op 2 miljoen moslims zijn dat dus heel veel moslims die een dergelijke aanpak prefereren. Dat is natuurlijk wel een signaal. Net zoals dat onder Britse moslims 65 procent voorstander is van de sharia.

Veel Arabische landen en Turkije , smokkelen raketten, zenuwgas en andere chemische wapens naar terroristen in Syrie, Irak, Libie en Gaza.

Oplossing: Gewoon nergens meer moslims aannemen. Dubbele nationaliteit afpakken en een wet invoeren dat buitenlanders die binnen 1 jaar geen werk heeft, het land uit te zetten.

Islamitische Turken, hebben zich stelselmatig schuldig gemaakt aan genocides, wat nu ISIS doet is een kleine kopie daarva, van wat de Turken al jaren deden. Alle chriestenen en anderen werden in Turkije compleet verdreven, mannen gedood en kinderen en vrouwen worden als seksslaven gebruikt!

Mark Rutte van VVD, A. Pechtold van D66 en Frans Timmermans van PVDA staan niet alleen ahter de Saudi’s dictator Abdallah maar ook achter de Turkse Erdogan, dat is  de belangrijkste redenen waarom PVDA en D66 Turkije bij de EU willen…

De 21-ste eeuwse totalitaire dictaturen worden gezien als de beste vrienden; de Nederlandse ministers  reizen altijd naar SA. Deze sukkels gaan zich  gaat diep buigen en verontschuldigen  voor de grootste mensenrechtenschenders  van de hele wereld.  Terwijl, de islam heeft al 1400 jaar zichzelf in een kwaad daglicht gesteld met  behulp van de volgelingen van Mohammed.

Terwijl Turkije en Saoedi Arabië alle moslims de kant op van het Westen sturen en eens zullen ze zegevieren

Dit is de ergste vorm van corruptie, ideologisch en politiek verminking… De alarmerende waarheid is echter dat islam meer heeft gedood, waarschijnlijk overschrijdt qua aantallen en wreedheid. het is nu ook overduidelijk waarom  D66 leider Petchold de Armeense genocide ontkent!

ISIS VOERT ZIJN ALGEMENE JIHAD UIT, TURKEN DEDEN AL SINDS HONDERDEN JAREN!

In Turkije en omtrent Midden-Oosten zijn de afgelopen eeuw wellicht miljoenen christenen vermoord of gedeporteerd. Al die tijd deed de wereld de oogjes dicht. Men mocht hier niets over zeggen. Niet lang geleden stonden de Turkse legers voor de poorten van Wenen. Het Turkse onderdrukking is er nog steeds, alleen neemt het nu de vorm aan van sluipende immigratie en een Turkse overheid die zich actief met in het buitenland wonende turken bemoeit en de Moslims organiseert. De ramkoers van de Turkse overheid wordt steeds duidelijker. 

De oorspronkelijke bewoners van huidige Turkije en veel Arabische landen hebben tot op heden geen rechten, terwijl dwaze EU politicus Moslims helpen met de bouw van grote Moskeen, volgen van islam lessen en creatie van Turkse – Arabische enclaves binnen Europa.

De meeste westerse leiders ontkennen de connectie tussen geweld en de Islam. De elite heeft de neiging om de Islam af te schilderen als een mysterieus geloof dat tolerant en vredelievend is. Men baseert zich daarbij op de zgn. vrede-teksten en de terroristen als rand-figuren. Europese politici zullen in toenemende mate rekening moeten houden met de moslimkiezers!! Er zijn al hele gebieden waar niemand bij de verkiezingen kan winnen, als ze niet de steun hebben van de moslims… 
Men vergeet daarbij een verklaring te geven van het geweld dat van meet af aan de Islam heeft vergezeld, dertien eeuwen lang. 

Islamitische Turken,  hebben zich stelselmatig schuldig gemaakt aan genocides, wat nu ISIS doet is een kleine kopie daarva, van wat de Turken al jaren deden. Alle chriestenen en anderen werden in Turkije compleet verdreven, mannen gedood en kinderen en vrouwen worden als seksslaven gebruikt!

Pechtold die al een decennium lang de door de Turken uitgevoerde genocide op het Armeens volk ontkend met als doel het binnenhalen van de Turkse stem. Tot op de dag van vandaag zelfs, nooit wordt hem dit voor de voeten gegooid. Hij onmntkent nu ook de Yezidi genocide,,,!

Erger kan het niet? De ontkenning door Pechtold van de genocide op minimaal 1.5 miljoen (christelijke) Armeniers en nu ook op de Christenen van midden-oosten en import van zelfde genocidale uitstoot, broedplaatsen van miljoenen moslims binnen Nederland, dit is echt een nieuwe oorlog tegen de Nederlanders!

Iedere D66 stemmer moet zich voor dit beschamende gedrag van een partijleider eigenlijk bedenken, wat voor soort man zij achterna lopen. 
Nooit meer D66 stemmen, dat is duidelijk. En in Brussel zitten de grootste mafkezen omdat jaarlijks dit land 900.000 wordt geschonken om klaar gestooms te worden om te kunnen toetreden tot het heiligdom genoemd Brussel.