Month: October 2014

Nederland moet een heel goed nadenken over het toelaten van een bijna eindeloze stroom aan moslims. Het zijn dus gestuurd, ze vluchten niet voor de politieke omstandigheden. Als dat wel zo was, dan zouden ze blij zijn hier te vestigen en niet radicaliseren. Welke regering had ze ook binnengelaten?

Brusselse oligarch zeker als politieke aanvoerder van de islamisering in Europa, waaraan men al decennia lang meewerkt en medeplichtig aan het hoogverraad, is duidelijk verantwoordelijk voor de huidige jihadisme en voor de toekomstige burgeroorlog in Europa!

En ziehier het resultaat van 40 jaar sociaal wanbeleid mede door fok subsidie en grenzeloze import van een enorme massa met nul binding met het gastland, en het word allemaal nog veel erger want straks gaan de moslims in Europa dit karretje verder richting ravijn duwen. 

De stilte in de westerse media over het feit dat het nu islamitische kolonie in omvang gaat verdubbelen is even verbijsterend als veelzeggend. Een razendsnel groeiende colonne van miljoenen, zonder enkele integratie is namelijk hetzelfde als een kernbom.

Het ziet er naar uit dat met de heilige jihad een begin wordt gemaakt. Begonnen met de moslimlente in hun thuislanden voelen de Islamieten zich nu gesterkt om hun veroveringsagressie uit te breiden naar de steden in Europa. Getalsmatig zijn deze Islamieten in deze grote steden in de meerderheid, en volkomen volgens verwachting gaan zij dit consumeren. 
Niet stoppen van het Islamitische fokkerij betekent dat er tientallen miljoenen Moslims praktisch open grenzen hebben en dit gecombineerd met een verzorgingsstaat wordt een eindeloze toestroom en aanwas van criminele uitstoot. Dat betekent dat er geen toekomst meer is voor de autochtone bevolking. 
Het criminele gajes richt zich tegen de levens en goederen van goedwillende burgers en veroorzaakt plaatselijk een oorlogstoestand. Een overheid die zijn burgers niet tegen dit soort binnendringende en herkomstland verbonden kolonisten wil of kan beschermen verliest zijn legitimiteit. 

Nederlanders steeds zwakker en verdeeld, Moslims worden agressiever en winnen steeds meer terrein in Nederland.

Nederland moet een heel goed nadenken over het toelaten van een bijna eindeloze stroom aan moslims. Het zijn dus gestuurd, ze vluchten niet voor de politieke omstandigheden. Als dat wel zo was, dan zouden ze blij zijn hier te vestigen en niet radicaliseren. Welke regering had ze ook binnengelaten? 

Behalve dat ze totaal kansloos zijn op de arbeidsmarkt, zijn ze ook nog de meest criminele groep in ons land. Als daar dan ook nog verhoogde kans op radicalisering bijkomt, dan vraag ik me af welke zieke geesten dit zo laten doorgaan?

Voor de VVD, PVDA, CDA, GL en D66 zijn ze belangrijker dan de Nederlanders.

Moslimslanden zien hun overtollige, criminele onderdanen blijkbaar niet alleen als hun voornaamste exportproduct, maar ook als 5.colonne en melkkoetjes voor extra inkomsten uit het buitenland. Turken en Marokkanen die in Nederland wonen slepen miljarden Euro naar hun corrupt en doortrapt landen waar ze niet willen wonen!

Als verlengstuk van Brusselse oligarch heeft huidige kabinet verdere lastenverzwaring  tegen Nederlandse volk uitgevoerd!!

Bij de huidige kabinet hebben PVDA, GroenLinks en D66 het meeste profijt, hun moslims krijgen vrije hand om verder te gaan!. Door de oude garde “eigen cultuur” genoemde,  burka/hoofddoek, dubbele passpoort, moskeebouw, uithuwelijk met de neef en nicht, eerwraak, jihadisme, contra NL cultuur etc.. zijn allemaal verder gepromot.

Sociale Verzekeringsbank wist jaren dat de Marokkaanse en Turkse gezinnen gebruikmaken van dubbele kinderbijslag voor kinderen die in het land van herkomst wonen. Uit een steekproef van bleek dat er 82 procent van de Marokkaanse, Somalische en Turkse gezinnen frauderen. Het is toch niet te geloven dat van onze zuur en duur verdiende belastinggeld moslimlanden worden onderhouden! Ze krijgen gewoon geld cadeau! Ook al wordt de boel aantoonbaar opgelicht. Nederland is financieel verzwakt door de explosief groeiende Moslims te onderhouden. Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, Bijstand, AOW, kinderbijslag, plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, Hadj, de bedevaart naar Mekka (€25.000.- per persoon), militaire diensten in Turkije (€10.000.- per persoon) voor de honderden duizenden uitkeringstrekkers.

En zo zie je maar weer waarom wij als Nederlanders moeten bezuinigen. Onze staats kas wordt leeg geroofd door parasitaire zakkenvullers die hier na toe komen en als ze alles hebben binnen gehaald hebben gaan ze terug om een goed leven te leiden van onze centen. Dit kabinet zorgt voor deze frauderende massa, zorgt ook dat elk jaar 170.000 nieuwe uitkeringtrekkers bijkomen. Ook al is de meerderheid hier op tegen. Maar het wordt ons gewoon de strot doorgedrukt om dictatoriale moslimlanden vriend te houden.

KINDERBIJSLAG EN JIHADISTEN VOLK! Veel massamordenaars van ISIS zijn automatische product van de uitkeringen! In de moderne tijd nog steeds wordt er betoogd dat moslims die in Europa wonen daar de plicht tot jihaad hebben, zelfs als zij de Nederlandse nationaliteit hebben aangenomen. Dus hier dankzij de kinderbijslag gefokte massa moslimkinderen worden als ultieme jihadist opgevoed!!

KINDERBIJSLAG EN JIHADISTEN VOLK!
Veel massamordenaars van ISIS zijn automatische product van de uitkeringen!
In de moderne tijd nog steeds wordt er betoogd dat moslims die in Europa wonen daar de plicht tot jihaad hebben, zelfs als zij de Nederlandse nationaliteit hebben aangenomen. Dus hier dankzij de kinderbijslag gefokte massa moslimkinderen worden als ultieme jihadist opgevoed!!

Zij leven immers in de daru- l harb. Zij mogen daar ook alleen naartoe (en wel zonder vrouwen of kinderen) als zij in eigen land helemaal geen onderhoud kunnen vinden. Er zijn er dan ook die vinden dat het aannemen van een Nederlands paspoort gelijk zou staan met geloofsafval, en dus een doodstraf zou oproepen. Waar zij nu hun gebeden kunnen verrichten, moskeeën kunnen bouwen, kunnen vasten en een ticket voor de hadj-bedevaart kunnen bestellen,nog steeds als daru- l harb beschouwen. 

Krankzinnig dat wij geld bijdragen voor bouw van moskeeen, koranscholen, moslim omroepen die jihadisten opleiden, die met Nederlandse belasting dus van de burgers worden gefinancierd. Zijn wij nu helemaal knettergek geworden.

Laten die moslims maar geld halen uit de moslim olie landen, die barsten erin. Onmiddelijk het geld terug halen.Brussel is al lang niet te vertrouwen dat kun je die verslindende organisatie beter opblazen dan zijn wij van alles af, want die kennen op veel gebieden hun verantwoordelijkheid niet.
Stop uitkeringen aan de Moslimlanden!

In welke landen gebeurt het dat je als immigrant meteen kan leven via sociale uitkerngen en via andere sociale voorzieningen om dan nog eens op de koop toe ongestraft misdrijven te plegen? Het antwoord is ongetwijfeld Absurdistan, het voorbeeld van de anti-staat. Het lijkt dat Nederland deze benaming hoe langer hoe meer verdient. 
Dit heeft tot nu toe niks opgeleverd, ze zijn alleen nog erger geworden.

Schaf die hele kinderbijslag af. Nederland is vol zat, dus die kinderen in het buitenland heb je nog het minst last van. Met zo’n fokpremie bereik je bovendien dat mensen die zich geen kinderen kunnen permitteren ze toch nemen: je betaalt op voorhand al voor de volgende probleemgeneratie die je van de wieg tot het graf kunt onderhouden. En reken maar niet dat dit de mensen zijn die later jouw AOW gaan betalen, want het enige dat ze mee zullen krijgen is hoe ook zij hun handen weer op kunnen houden. 

Fraude is fraude, alles stopzetten in het buietnland tot er helderheid is over wie het terug moet betalen met de staat van het thuisland als borg. Dan kan Marokka of Turkije meteen laten zien dat ze goedwillig zijn richting Nederland en ons niet alleen misbruiken voor economisch gewin. Laat ze het maar bewijzen. dan hebben wij de komende 100 jaar geen crisis meer met al het geld wat dan teruggevorderd moet worden. Het is nog gekker dan dat we al dachten: kinderen die in Marokko en Turkije op school zitten, krijgen dubbel zo hoge kinderbijslag als kinderen in Nederland. Omdat de kosten van een dergelijke contsructie zo hoog zijn. Volgens mij bevordert onze regelgeving alleen maar deze waanzinnige fraude. Stop deze onzin vandaag nog, we hebben het geld hier veel te hard nodig…

Direct stoppen met deze uitkeringen naar het buitenland. Dit is nooit de bedoeling geweest. Het moet toch niet gekker worden. Zeer fraude-gevoelig. Nederland roept het onheil weer over zichzelf af. Na vele jaren staat er weer eens iemand op die vaststelt dat er op grote schaal fraude wordt gepleegd. Het is te gek voor woorden dat er geen controle op wordt uitgevoerd. Hier gaan ook miljoenen euro’s in om. De overheid mag zich dit ook aantrekken en nu al helemaal in deze tijden van bezuinigingen en tekorten. 

De kinderen worden door die ouders voor islamitisch onderwijs naar Marokko en Turkije gestuurd (gaat men wel naar school?), terwijl die ouders zélf in Nederland (behoren te) wonen. Te gek voor woorden. Als die kinderen terugkomen moeten ze nog helemaal integreren in Nederland. Daar komt dan niets meer van terecht.

Moslimlanden terroriseren op hun beurt nog meer…Er is een merkbare toename van de vervolging van andersdenkenden betekent niet meer of niet minder dan een pijnlijke inbreuk op de mensenrechten.

Het is tijd om te stoppen met ontwikkelingshulp, Moslimlanden direct aanmoedigen met extra “ontwikkelingshulp” is een verraad.

Jaarlijks miljarden euro’s pompen naar Moslimlanden is een ramp voor Nederland! Wij dienen dat te belonen met uitkeringen sociale rechten. In plaats dat onze politici opkomen voor Nederland, zijn ze bezig om nog meer moslims hierheen verplaatsen…

BEZORGING VAN GRATIS UITKERINGEN IS EEN RAMP!

Jaarlijks miljarden euro’s pompen naar moslimlanden is een ramp voor Nederland!

Wij dienen dat te belonen met uitkeringen sociale rechten. In plaats dat onze politici opkomen voor Nederland, zijn ze bezig om nog meer moslims hierheen verplaatsen…

Moslims beweren dat onze regels de gezinshereniging van moslims belemmeren. De rechters geven meteen gelijk aan de Moslims.

Wij mogen hier alle problemen hebben van de criminaliteit die hun verblijf oplevert terwijl ze in hun moslimlanden graag “binding” houden met de Turken en Marokkanen hier zodat ze vaker op vakantie gaan en daardoor deelnemen aan de economie in Marokko en turkije. Toerist spelen in hun eigen land om ondertussen geld van uitkeringen van de Nederlandse overheid door te sluizen naar eigen land dus. Moslimlanden dumpen zijn onderdanen in Nederland om er geen last van te hebben, maar wil wel een grote vinger in de pap houden om er dik aan te verdienen!

De wetten en verdragen hierover, de wetten die gemaakt zijn voor de moslims, zijn totaal anti-nederlands!! De wetten zijn gemaakt door de politici met een uiterst dubieuze rol,zorgen nu voor een grote ramp ..Dit zijn antieke wetten, met deze wetten kunnen de moslims Nederland oneindig lang uitbuiten…

Essentie:uitkering machine is het grootste gevaar voor de Nederlandse economie!

Hardwerkende mensen worden gestraft door de kabinet.Waar zijn we in nederland in godsnaam mee bezig? Het wordt tijd dat de landen gerund gaan worden als bedrijven gerund worden. Je kunt niet altijd maar overal geld jatten van de mensen. Je moet het apparaat effectief maken, dan heb je de helft miNder geld nodig dan nu.

Met het voornemen van Turkije en Marokko om hun onderdanen in Nederland aan te sporen vooral niet te integreren en de eigen cultuur hoog te houden moeten we wel de schrikbarende conclusie trekken dat men bezig is stapje voor stapje ons land te onderwerpen aan een vijandige cultuur met normen en waarden die niet stroken met die van ons. Wij vinden het volstrekt onacceptabel dat mensen met een dubbele nationaliteit cq dubieuze loyaliteit aan het thuisland steeds meer in staat worden gesteld te infiltreren in ons politieke machtscentrum. Ondertussen duwen ze ons de feiten onder onze neus: zij zijn en blijven loyaal aan hun eigen land; niet aan Nederland. Openlijk betrekken ze dubieuze nevenfuncties waarbij ze adviezen verstrekken aan het buitenland. Nu de huidige actualiteit laat zien dat het buitenland bezig is met verregaande bemoeienissen betreffende het vreemdelingenbeleid in Nederland, krijgen we het vermoeden dat zij een grote rol spelen in het overbrengen en realiseren van opdrachten die zij van hun moederland moeten uitvoeren. 

Het is toch van de zotte dat hieraan geen einde wordt gemaakt.

Gewoon stopzetten niks en meer overmaken. Of is het al zo ver gekomen dat Nederland toestemming nodig heeft van Marokko en Turkije om over onze eigen belasting centen zelf te mogen beslissen? Het moet niet gekker worden in Nederland. Bilateraal verdrag? Knip het in stukjes en hang het op de scrolhouder dan is zo’n verdrag nog ergens nuttig voor. 

1 EUR  =  11.091 Marokkaanse dirham, 3 Turkse Lira!

Kunnen onze economen nog wel rekenen??

Aangezien dat het gebleken is dat er teveel gefraudeerd wordt met uitkeringen naar het buitenland, moet het wel eenzijdig opgezegd kunnen worden. Maar stelen schijnt tegenwoordig getolereerd te worden. Ze moeten hier wat meer ruggengraat krijgen en harder optreden ons kabinet tegen deze soort en andere zaken.,

Gewoon stoppen met kinderbijslag en alle uitkeringen naar het buitenland. dit is voor kinderen die innederland wonen om bij te dragen in de dure kosten,en die dure kosten hebben ze totaal niet in marokko of turkije.

in Turkije is is een euro het driedubbele waard van wat hij hier in nederland is, in Marokko 11. is die regering nou zo dom of zijn wij nou zo slim?

Ik denk dat de regering dom is, omdat tijdens buitenlandse reisjes alles voor ze betaald wordt. dan weten ze niet wat iets kost. pfff stoppen die uitkeringen naar het buitenland!!! Dat had veel en veel eerder moeten gebeuren. Moslims leven als God in Turkije en Marokko.

Deze allochtonen zijn alleen er op uit naar onze euro. Nederland kan niks schelen.Het is toch te gek voor woorden.

Word wakker! Ze worden gelijk uitgehuwelijkt aan een bruid uit Marokko. Allemaal gearrangeerde huwelijken. Vaak blijkt in NL dat het toch niet zo geweldig klikt… En wie draaien er op voor alle kosten van scholing, steun enz. Juist ja, wij. Stop gewoon met uitkeringen geven aan immigranten dan lost het probleem vanzelf op. Alleen uitkeringen aan AOWers of mensen die een arbeidsverleden hebben opgebouwd. De rest moet gewoon werken. Niet werken? MVV inleveren en terug naar je land! Of je partner moet aantonen dat hij/zij in je onderhoud kan voorzien.
Het valt mij op dat alle laaggeschoolde import wel heel goed op de hoogte is van alle financiële regelingen waar ze recht op zouden kunnen hebben. 
Stop de massa-immigratie en gezinsherenigingen! Allemaal verzonnen voor de gratis uitkeringen! Een gezin kun je ook vormen in Marokko of Turkije. Maar het is natuurlijk wel zo fijn om met neefjes en nichtjes te trouwen, die vervolgens ook weer allemaal met neefjes en nichtjes trouwen, enz., enz., enz., enz.

Importbruiden uit Marokko en Turkije en nog veel meer bruiden. Dat zijn ook bruiden veelal analfabeten met véél kinderen, bedoeld voor de gratis uitkeringen. Ze zijn één maand hier en meteen zwanger. Dat is een nog grotere last voor Nederland, die regeling werd doorgeduwd voordat dit kabinet een feit was. Dat volk weet intussen ook hoe het moet met hulp van links. Maak je borst maar nat Nederland, dat gaat geld kosten. 

In Nederland kan je luxer op een uitkering leven dan je met werken kan doen in Marokko of Turkije. Nederland gaat kapot als men op deze weg blijft doorgaan! Wij nederlanders moeten het weer ophoesten.Maar de laffe ministers hebben het lef niet want dan worden ze weer bedreigt. Dit kost ons vele miljoenen..Nu beseffen zij pas dat zij jarenlang in de maling genomen zijn door kinderbijslag te sturen naar niet bestaande kinderen.miljoenen hebben zij overgemaakt..in Marokko lachen zij zich helemaal rot..geld binnen krijgen en er niets voor hoeven doen..! Mirjam Sterk moet niet zo zeuren..er is al genoeg geld nodeloos weggegeven..het is nu wel genoeg..!! 
Gewoon stopzetten niks en meer overmaken. Of is het al zo ver gekomen dat Nederland toestemming nodig heeft van Marokko en Turkije om over onze eigen belasting centen zelf te mogen beslissen? Het moet niet gekker worden in Nederland. Bilateraal verdrag? Knip het in stukjes en hang het op de wcrolhouder dan is zo’n verdrag nog ergens nuttig voor. 

Nog beter is de moslims aan elkaar te koppelen in Marokko en Turkije, om ze daar te laten blijven.

Ondertussen halen duizenden Marokkanen nog even een bruid voordat het niet meer kan. Dat noemen PvdA en VVD ‘daadkracht!!

Het is toch van de zotte dat ons volk systematisch wordt verdrongen door import van vreemdelingen. Dit is gewoon een oorlog tegen ons, zonder wapens, maar veel effectiever en veel erger. Gaan we zo door, dan zijn we binnenkort ons land kwijt.

Nederland lijkt het hele jaar door wel sinterklaas maar denk dat die tijd maar eens voorgoed voorbij moet zijn. Dus stop zetten en nu graag!

M. Rutte,als PVDA sponsor,met een geheel pro-EU kabinet is voor veel mensen een nog grotere probleem! Wie zorgt er dan voor instroom van IS aanhangers?

IMMIGRATIE VAN MOSLIMS: EXPORT SALAFISTEN!

Hoe meer Salafisten in Nederland, hoe sterker de IS in Nederland! Alle Marokkanen die nog steeds binnenkomen zijn allemaal Soennieten die ook ISIS sympathiseren. Hoe meer Marokkanen in Nederland, hoe eerder jihad en ondergang!

Een groeiende Salafistische Moslimbevolking betekent ook groei en steeds meer invloed van de Koran en IS. En wat willen we daarmee? We zien de gevestigde, eigen kerken leeglopen. Tegelijkertijd zien we de Moskee als een paddenstoel uit de grond verrijzen. Het is nu duidelijk geworden dat de harde kern van de Moslimgemeenschap daar geen boodschap aan heeft. Op dit punt zijn we dus gewaarschuwd. Wanneer de Christenen in een Islamitisch land al Marokko met een bijbel over straat loop, zijn de rapen gaar.

Marokannen in Nederland zijn allemaal soennieten, deze salafisten staan achter de IS. “gematigd” is de Islam zo lang de aanhangers niet in de meerderheid zijn. Zodra die meerderheid er is wordt de Sharia ingevoerd… Dat staat Nederland ook te wachten! . Al diegenen die dit niet geloven kennen de geschiedenis niet.

Als de PVV er niet zou zijn wie komt er dan op voor ons om bescherming te waarborgen tegen allerlei misstanden? Wie zorgt er dan voor dat onze ouderen weer fatsoenlijk hun oude dag mogen beleven na een intensief leven?

VVD met Rutte,is een partij geworden met een rare achterban die geen kritiek op de ISIS en massa immigratie duldt. Ook al is die kritiek terecht. De reactie is altijd hetzelfde: Degene die de kritische boodschap brengt demoniseren. En vooral verder niets van de kritiek aantrekken! Nee, want moslimgeweld,-onderdrukking en ondergang van de NL cultuur, in vele vormen, zijn kennelijk niet zo erg als kritiek. De kritiek moet worden bestreden, en uit kiezersbelang doet M. Rutte dit namens de moslims.

Wie stopt dan miljoenen salafisten van IS die het onze samenleving moeilijk maken? De gevestigde partijen hebben lange neuzen en bibberen bij iedere misstand want ze zijn regelmatig geschokt.
68 procent van de Nederlanders wil dat er een einde komt aan de wildgroei van IS aanhangers in Nederland! Een grote meerderheid maakt zich ernstig zorgen over de groei van de islam en de invloed daarvan op de samenleving. Maar CDA en VVD, net als PVDA en D66 prominenten, willen zo’n moordende proces niet stoppen! M. Rutte, wilt niet weten dat deze moslims, die 99% uit de Soennitische Salafisten bestaan, IS voedingsbodem zijn…

M. Rutte,als PVDA sponsor,met een geheel pro-EU kabinet is voor veel mensen een nog grotere probleem! Wie zorgt er dan voor instroom van IS aanhangers?

Moslims die zich laten sturen door IS, moeten er onmiddellijk op gewezen worden dat spionage hier in Nederland niet gewenst is. Deze Soennitische IS aanhangers met dubbel paspoort onmiddellijk terug naar herkomstland.

Het wordt steeds gekker… Wanneer zien de Nederlandse regeringleiders de arrogantie van de moslimlanden in, en komen ze met duidelijke eisen, naar hun. namelijk infiltreren in de Nederlandse politiek, om zo het land “zonder problemen” over te nemen. Heren volksvertegenwoordigers wordt wakker!!

STOP IMPORT MOSLIMS NAAR NEDERLAND!
Met Vriendelijke Groeten.

Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen, A. Thores

Wanneer een stad of gebied door moslimstrijders werd veroverd, werden de mannen gedood en de vrouwen met toestemming van de profeet verkracht en met hun kinderen afgevoerd als slaven.

IS en Mohammed!

Mohammed heeft door geweld en overheersing, noord Afrika in zijn macht gekregen. IS doet het zelfde, met een brutale non stop jihadisme hebben ze binnen enkele maanden grote gebieden van Irak en Syrië verovert…

Wanneer een stad of gebied door moslimstrijders werd veroverd, werden de mannen gedood en de vrouwen met toestemming van de profeet verkracht en met hun kinderen afgevoerd als slaven.

In de tijd van Mohammed de toppunt was de valse beloften voor seks in de hemel met vrouwen. 70 maagden werden beloofd aan mensen, moordenaars, en die de meest afschuwelijke misdaden begingen.

IS kopieert alles van Mohammed en belooft ook 70 maagden…!

IS, Mohamed en Mes?

Beroemde mes in handen van Mohammed, hij vermoorde de meeste tegenstanders met de mes, zijn bloedige mes hebben ze honderden jaren lang bewaart… IS onthoofdingen zijn de exacte kopieën van Mohammed…

Het mag duidelijk zijn dat Mohamed is die slechte boom. Hij moordde en stelde, en ging op rooftochten uit. Hij gaf zijn strijdmakkers de instructie om te moorden.

ISIS, MOHAMMED EN SEKS SLAVEN…

Mohammed liet zijn mannen vrouwen verkrachten (seks hebben) onder mom van voor 1 dag trouwen.

ISIS doet het exact hetzelfde. Koerdische, Yezidische en christelijke vrouwen worden nu overal verkocht aan rijke moslimleiders!

Jaar 1071: Turken vielen Byzantijnse(oost Romeinse wereld) rijk binnen…
vanaf die tijd begon de grootste jihad, Turken(later Ottomanen) net als huidige IS, vernietigden alles die niet islamitisch is, met non-stop jihad stonden later bij de poorten van Wenen…!

Voor de beschaafde wereld was er geen andere optie dan de Kiezen tussen bekering of onthoofding!

Huidige Turken zijn de afstammelingen van de bekeerlingen of kinderen van de door de jihadisten verkrachte niet-islamitische vrouwen!

Turken hebben Mohammedaans jihadisme overgenomen van de arabieren.

Het grootste gevaar van Turkije wordt echter helaas over het hoofd gezien. Er is iets anders met de Turken aan de hand. Iets wat er voor zorgt dat mensen vechten, intolerant zijn, zelfs moorden en oorlog voeren. De oude islamitische-turkse droom om over Europa te heersen leeft nog steeds voort.

Nu onder de islamitische AKP willen ze weer die leiding overnemen. De echte jihad komt er aan…Met deze islam is een nieuwe genocide tot ontwikkeling aan het komen die de historie en identiteit van beschaafde volkeren voor eeuwig zal vernietigen, met medeweten van onze huidige regering!

Hartelijk welkom, heren, er is nog plaats zat in het gekkenhuis Europa. Kom maar binnen en vergeet uw messen niet. De moeskees staan klaar, de islam is een tof godsdienst, en iedere vrouw die hier rondloopt zonder hoofddoek is per definitie een hoer, onze vrouwen zijn hoeren die kunnen jullie zo maar verkopen, en als onze centjes op zijn, drukken we er nieuwe.

TURKEN EN ISIS Turkije, Pakistan en Marokko zijn de grootste jihadisten exporteurs… Turkije heeft tot nu toe ISIS, AL-NUSRA geholpen met trainingen en zware wapens aan hun gegeven.. Turkije zit ook achter HAMAS en Moslimbroeders… Wie is die olie-exploitant die met ISIS samenwerkt? Turkije…

TURKEN EN ISIS

Turkije, Pakistan en Marokko zijn de grootste jihadisten exporteurs…
Turkije heeft tot nu toe ISIS, AL-NUSRA geholpen met trainingen en zware wapens aan hun gegeven.. Turkije zit ook achter HAMAS en Moslimbroeders…
Wie is die olie-exploitant die met ISIS samenwerkt? Turkije…

Nu is opeens alles verandert, olievelden worden gebombardeerd door VS, Koerden worden elke dag sterker! Turken hebben geen andere keuze dan een directe invasie, de echte Jihadisten komen er aan!

Dictator Erdogan gaat zich geroepen voelen het kalifaat te beschermen en zich tegelijkertijd van de Koerden te ontdoen.

In dat geval wordt de NATO er toch in betrokken, want de nieuwe NAVO leider is zelf een pro-islam Noors.

Moslims sponsor Frans Timmerman blijft stand-by, hij zou onmiddellijk gaan beweren dat de Turken de moordpartijen van IS willen voorkomen!
Terwijl zijn islamitische Turkije dat officieel uitroeiing van de Koerden nastreeft, zijn deze levendige betrekkingen moordend voor Nederland. Want Turken aan de grens van Israël betekent III WO… Voor deze PVDA de barbaren van ISIS alsnog zijn ontspoorde moslimjongeren, de echte idealisten (burgemeester van Amsterdam, van der Laan!)

Moskeen krijgen subsidies voor hun offerfeest (bloedfeest)! Ronduit schandalig! Moslims krijgen ook overheidsgeld voor hun slachtfeesten! Ondemocratische burgemeesters geven geld en dat voor een slachtfeest in de moskeeën! De Nederlandse regering maakt zich volkomen belachelijk!

Moskeen krijgen subsidies voor hun offerfeest (bloedfeest)! Ronduit schandalig!

Moslims krijgen ook overheidsgeld voor hun slachtfeesten! Ondemocratische burgemeesters geven geld en dat voor een slachtfeest in de moskeeën!
De Nederlandse regering maakt zich volkomen belachelijk!

Wij Nederlanders mogen offerfeest(slachtfeest) van moslims niet bekritiseren, maar andersom mag wel. Moslims mogen Sinterklaas feest wel verbieden…

Waarom geven ze die geld,want ze zijn bang om nog meer zetels te verliezen. Nederland is ondertussen een land waar barbarij gewaardeerd wordt en subsidies wordt gegeven aan zwarte en groene terroristen van IS,HAMAS en Al-NUSRA!

PVDA heeft verloren, maar hun niet-gekozen burgemeesters islamiseren de rest en gaan onverminderd door met de moskeebouw, jihadisten opleidingen en Nederlandse feesten(sinterklaas) te demoderen…! Waarom LPF nu in Rotterdam de gezag van zo’n ongekozen macht gelegitimeerd is een raadsel!!

Er worden in de grotsteden islamfeesten gesubsidieerd! Onder de naam “integratie te bevorderen”, worden er jihadistische trainingen gelegitimeerd!

Maar die integratie bleek niet echt plaats te vinden, moslims die met die geld nog meer dieren kunnen afslachten en hun kinderen leren hoe ze de levende wezens beter kunnen afslachten, heeft niks mee te maken met de integratie!

Ongekozen burgemeesters zegen dat ze met dit benadering, meer subsidie aan islamitische instellingen en hun slagfeest levendig te houden als gezamenlijk “medelanders” feest, de integratie kunnen bevorderen.

Heel voorspelbaar, deze mislukking, want de koran leert heel duidelijk, dat je als moslim niet bevriend moet zijn met de niet-moslims.

LPF mag niet meedoen aan de valse benadering van ondemocratische macht in Rotterdam! Dit is een verraadt en is tegen de leer van Pim van Fortuin!
SGP, CU, LPF en Partij van Dieren moeten zich rot schamen. Ze hebben toestemming gegeven dat de wetboek van Jihadisten, de koran, in de II.kamer als een officiële boek!

Zij geven hiermee een brevet van onvermogen af. Zij geven de mogelijkheid om straks ook mensen af laten slachten door extremistische moslims…
Dit soort partijen moeten wij voortaan maar mijden. En ik dacht dat zij ook de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel hadden staan, niet dus, stelletje verraders.

De waarheid mag niet worden geschuwd!

Dit soort ongekozen burgemeesters van PVDA geven geld aan de deelgemeenten in Rotterdam, Gouda, Utrecht en Amsterdam? Opheffen die deelgemeente,s ontslaan deze bestuurders en geen geld meer. De imams (en hun aanhang) graag keihard aanpakken. Deze Imams (en hun aanhang) roepen o.a. dat wij nog lager zijn dan varkens, westerse vrouwen hoeren zijn en dat homo’s met hun hoofd naar beneden van een flat gegooid moeten worden. Beledigend, kwetsend maar bovenal bedreigend.
Benut het geld beter en stop de islamisering.

MES EN JIHAD! Moslims karakteriseren hun cultuur met allerlei primitieve symbolen:mega moskeeën met de lange minaretten, hoofddoek vrouwen in uniformen, moslimmannen met hun heilige messen, keelsnijders die bloed spuiten op de menigte etc…

MES EN JIHAD!

Moslims karakteriseren hun cultuur met allerlei primitieve symbolen:mega moskeeën met de lange minaretten, hoofddoek vrouwen in uniformen, moslimmannen met hun heilige messen, keelsnijders die bloed spuiten op de menigte etc…

Keel snijden en zo veel mogelijk bloed spuiten op de feest vierende barbaren
Je ziet het straks, vanaf 3 oktober, hoe PVDA, CDA, VVD, SP, Groenlinks, CU en D66 politicus van de ene moskee naar de andere gaan springen om offerfeest van de barbaren te promoten. Partij van de Dieren gaat weer geen echte actie ondernemen tegen de bloedfeest(offerfeest) vierende barbaarse menigte! Ze denken dat hun lievelingen champagne of tomatenpuree spuiten bij deze rituelen!!

Dit soort clubs die niks doen voor de dieren stijgen ook in peilingen!!

Ze legitimeren islamitische nachtcentrums, jihadistische trainingen met de bloed…. De misvattingen zijn taai. In Nederland is de geest van de beschaving om zeep geholpen door een gevestigde orde die zich kennelijk bij de onvermijdelijke islamisering van het land heeft neergelegd en die voortdurend de waarheid op haar kop zet door de daders als slachtoffers te betitelen en zelfverdediging als opruiing.
Door de knieval, denken de imams dan alleen maar dat Islam gelijk heeft , ze gaan uiteindelijk hun heilige strijd/oorlog ontketenen in Nederland!

Gevestigde orde, oude garde, vergeet dat de islam de grondslag van het hele beschaving per definitie verwerpt. Ze hebben maar niet door dat ze van harte meewerken aan hun eigen ondergang. Hoe naïef is de gedachte dat het in de ogen van de moslims een knieval, Nederlandse volksverdediging kan bevorderen.
Om in Nederland jihad te voorkomen, moet je juist de imams en moskeeën zo snel mogelijk verbieden.