Het proces tegen Geert Wilders is een politiek proces en gericht tegen Nederland. 

Massale aangifte campagne tegen Geert Wilders is organiseert door de machtigste cokemaffia en hun handlangers in de politiek!

Door de EU politici gesteunde islamieten en hun partners proberen met deze proces de bevolking monddood te maken. islamieten kunnen doen en roepen wat ze willen, dat ze de baas worden en ons allemaal gaan afslachten, het mag allemaal. Rechters blijven doen alsof ze niets zien en horen.

Het is een schande voor Nederland. Het proces tegen Wilders is een politieke campagne van de tegenstanders en is dankzij de medewerking van andere politieke partijen tot stand gekomen.
Nederland is op deze manier haar toekomstige vijand aan het vergroten vanuit haar naïef zwakheid…! De geesteszieken die de ideologie dat zich islam noemt verdedigen, subsidies geven en voor hen grote moskeeën bouwen zijn gevaarlijker dan de IS strijders uit MO!
Helaas hebben net als toen nu ook de volkomen naïeve en politiekzieke en egocentrische dwazen de overhand in de politiek en in besturen, waardoor onze democratische waarden en vrijheden als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen. 
De bedoeling van dit anti- Wilders proces is niet om alleen Wilders monddood te maken, maar alle burgers van Nederland als er in de toekomst uitspraken zouden worden gedaan tegen Moslims etc. Het is namelijk de bedoeling van de gevreesde politieke maffia die Europa nog aantrekkelijker wilt maken voor de parasitaire Moslims!
Een waarschuwing voor de toekomst, dat niemand zomaar iets zal kunnen zeggen tegen de oprukkende Jihadisten, zonder dat men er de gevolgen zal moeten dragen. 

Proces tegen Wilders is een politiek proces met de bedoeling een politieke partij te ontmoedigen die tegen de Jihadistische verbreiding is en niet om de grenzen van de vrijheid te toetsen.
Moslimlanden pompen hun uitstoot in Nederland en willen via hun vijfde colonne domineren!
Men haalt de aanhangers van deze verderfelijke ideologie binnen en laat in Nederland de grootste cokemaffia te organiseren.
De deuren naar de IS droom staan al op een kier, maar zullen dan wijd open gaan. De indringers weten precies dat ze bijna niet zijn uit te zetten. Dankzij deze incapabele leiders staan de poorten van Europa wagenwijd open voor Jihadisten.
Moslimleiders en hun verlenging in Europa hebben hun handlangers tegen Geert Wilders gemobiliseerd. Corrupte politici, kerken, media, advocaten, rechters en gesubsidieerde stichtingen hebben samen met de moslimleiders, miljoenen moslims naar Europa gesmokkeld om strategische doelen te bereiken. Als je alles goed volgt, dan zie je hoe deze moslims met niet te noemen methodes worden gedwongen te vermenigvuldigen in Europa.

Terwijl Nederland overspoeld wordt door Moslims en cocaïne en het imago van een ’islamo narcomarocco enclave’ krijgt, domineren misdaad kartels de immigratie-industrie.

In Europese landen worden subsidies, de ondersteuning, gratis uitkeringen, de veelvuldige huisvesting etc, aan de vijandige Moslims gegeven vanaf het moment dat ze aankomen. De autoriteiten worden verlamd door de verraderlijke gevoelens, verouderde dogma’s en hun gevreesde destructieve ideologieën. In Europa zien we dat deze moslims niet integreren…Moslims leven in West Europa in een parallelle islamitische wereld volgens hun eigen islamitische levenswijze.
En deze islamitische parallelle wereld in West Europa word met de dag groter.

Moslims verspreidden zich over diverse landen en vestigen zij zich zonder problemen in West-Europa. Deze islamitische strijders worden eveneens onderdeel van het diffuse internationale netwerk. Hun inspanningen zijn er sterk op gericht de moslims in het Westen zich van westerse waarden en normen te doen afwenden. Daarbij prediken zij een extreme afzijdigheid van de westerse samenleving, propageren vaak onverdraagzaamheid ten aanzien van andere groepen en de omringende samenleving en zetten aan tot het (heimelijk) uitbouwen van parallelle samenlevingsstructuren en eigenrichting. Deze migrant genoemde Moslims in Europa krijgen orders voor het stichten van hun eigen anti-Europese islamitische enclaves.

Cokemaffia, islamo narcomarocco van “allah” kartel financiert ook immigratie Industrie!

 

Marokkaanse Mafia heeft de Macht in de onderwereld.

Maffia, de onderwereld van Nederland is in de handen van de Marokkanen! Ze bouwen een groot Misdaad imperium, ze zijn zelf de grootste maffia groep in hele Europa. 82% van de ingevoerde drugs in europa is in de handen van de Marokkaanse maffia…73% van de Marokkanse jongeren heeft geen werk, maar hebben ze duurste auto’s, kleiding en huizen. Ze nemen steeds meer Nederlandse bedrijven over..
De grootste misdaad kartel in NL, krijgt corrupte politici, burgemeesters, politiechefs achter zich en via de moskeen opgeroepen aangifte te doen tegen G. Wilders. 

De aangevers waren gewoon de politieke tegenstanders ven G. Wilders, dus alle Jihadisten hebben hun aanhang gemobiliseerd. Politie liet zelf allerlei valse aangiftes te doen en dus heeft doelbewust de vijand geholpen. Dat is het wanbeleid van EU beleidsmakers die anti- Westerse ideologieën hanteren om moslims te mobiliseren tegen hun politieke opposanten.

Deze Salafistische cokemaffia is niet alleen in NL actief, ze bouwen overal moskeen en betalen ze de politici, hoge functionarissen met hun miljarden uit Drugshandel!

Koning van Marokko betaalt  $ 12 miljoen aan Clinton Foundation; gewoon wit wassing van miljarden uit drugshandel! En waarom geeft deze koning der bendes al die dollars? Maffia koning is er van overtuigd dat als Clinton aan de macht komt, wordt het islamisering nog makkelijker in USA.

 
Rutte, Samsom, regelen dat er meer moslims binnen komen. Deze lafaards die kruipen voor de islam en hun eigen volk in de stront laten zakken? 
Dit soort politieke processen horen niet in een democratische land. We zien elke dag moslimlanden met hun politieke en religieuze processen. Corrupte politici, burgemeesters, politiechefs, drugshandelaars en machtigste Moslim maffia in NL hebben duizenden criminelen georganiseerd om aangifte te doen tegen G. Wilders.
Moslims die tegen Nederland zijn, worden daarbij geholpen, bleek uit een bloemlezing uit de aangiften en documenten van de coke maffia die in handen is van Marokkanen. Met deze strafrechtelijke proces daalt Nederland verder onder de niveau van salafistische moslimlanden zelf!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s