Month: December 2016

Europa gaat eraan omdat het wordt overspoeld door islamitische strijders op oorlogspad.

Opmars van massa Moslims groeit razendsnel in de grote steden. Veel steden lopen grote gevaar dat ze binnenkort in handen van de moslims vallen!

Meeste Moslimstrijders komen via “migratie” Europa binnen. Nog honderden miljoenen Moslims uit Noord- Afrika, Syrië, Turkije, Pakistan, Mali, Irak, Soedan, Somalië en Afghanistan wachten af om binnen te dringen!

Miljoenen moslims die nu als ‘vluchtelingen’ tot Europa worden toegelaten willen geen enkele binding hebben met de Europese cultuur/normen en waarden.

Dit vijandelijke massa krijgt binnenkort het bevel om meer moskeen te bouwen en de orders van Erdogan te volgen..

De meeste Europese burgers kunnen zich niet voorstellen dat de huidige islamitische instroom zal tevens de definitieve einde betekenen van het Europese civilisatie!!
Dictator Erdogan wil zo snel mogelijk visa vrije toegang naar EU. Hij wil de bloeddorstige strijd met Brusselse elite en dankzij een niet bestaande “grenspolitie”, naar Europa verplaatsen.

DE GRENZEN VAN EUROPA WORDEN NIET BEWAAKT!

Maatregelen worden er niet genomen. Grenzen met Turkije en Arabische landen blijven open. Moslims blijven binnenstromen, waaronder Taliban, Al Qaida, Nusra en IS- aanhangers.
EU leiders hopen dat Erdogan als een dictator van de ergste soort, zelf een ultieme jihadist op oorlogspad en zal niet rusten tot hij zijn Ottomaanse kalifaat heeft, een brutale dief met leugens, voor hen, de grenzen van EU gaat bewaken. (in die tijd van Byzantijnse rijk dachten ze ook, zie Ottomaanse clans aan de Byzantijnse grens, 1280-1297)!!

Zorgelijk deze ontwikkelingen.
ZE ZULLEN GESCHOKT ZIJN EN HET NIET BEGRIJPEN…!

Moslims van Erdogan zijn bezig met een offensief tegen onze waarden en normen. Ze worden als slecht gezien door de binnenstromende miljoenen migranten…! Zij trekken zich niets aan van de morele en culturele normen van het “gastland” !
De waarden en normen van de oorlogvoerende moslimlanden zullen leidend moeten worden. Binnen de Islam is terrorisme, liegen en bedriegen omwille van een “hoger” doel toegestaan. Ze komen als vijand binnen. Dus tegen de Europeanen mogen ze alles doen! Het lijkt elke keer even rustig. Maar vervolgens werd de opmars van de Islamieten verder ingezet.
Het uitmoorden van onschuldige burgers en de verspreiding van permanente angst wordt heel snel binnen Europa (Dar – al Harb) uitgevoerd.
Moslims krijgen logistieke steun van de gefaalde EU bestuurders. Willens en wetens miljoenen moslims binnen laten, waaronder een grote lading Al Qaida, ISIS, NUSRA aanhang, en dan geen voorstander van politie bescherming voor de feestviering!

De fundamentalistische islam wordt hier door de EU en haar schoothondjes van harte welkom geheten. Europa komt weer een stapje dichter bij de Middeleeuwen terug naar af. De bestuurders trekken de conclusies wat de moslims wilden bereiken.

De bestuurders van PVDA, CDA, GL en D66 werken als vrijwilligers voor de moslims. Het is een schande dat de gemeentebesturen actief mee helpen aan de bouw van moskeeën, islamscholen en grote locaties beschikbaar stellen voor hun “gematigde rebellen”!

Turkse dictator Erdogan, wilde ten koste van alles een grote moskee, de westermoskee te laten bouwen in Amsterdam. Gemeentebestuur in iedere gaval vormde geen enkele probleem, die gingen meteen aan het werk..

Westermoskee is gebouwd tegen de wil van de bevolking. Corrupte gemeente bestuur, onder leiding van Cohen, Samsom, Asscher was vastberaden om de grootste moskee van de EU bouwen voor Erdogan.
Westermoskee functioneert nu als een grote militaire kazerne voor Erdoganpartij DENK! Partij DENK krijgt orders van Erdogan om nieuwe moskeen te stichten..Het wordt de hoogste tijd hier paal en perk aan te stellen met harde hand.
Corruptie en verraad onder leiding van Cohen en Asscher, dat is in Amsterdam zeker het geval. De gemeente gaat nog steeds zelf de Moslims stimuleren en subsidies regelen voor nieuw te bouwen moskeen…!

Jarenlange omkoop proces en duizenden moskeen in Nederland!

Westermoskee, waar Cohen toen keihard voor lobbyde en waar de gemeente Amsterdam miljoenen wegschonk aan deze Jihadisten van Milli Görüs en Diyanet!
De AKP propaganda ligt er zo dik boven op dat de indruk ontstaat dat de Erdogan is in Amsterdam opgestaan, en plaats heeft genomen achter de moskeekoepel!

PVDA, GL,D66 en CDA werken nog steeds als vrijwilligers voor Erdogan. Moskee koepel van Erdogan die zich gedraagt als een georganiseerde bende, wordt als enige gesprekpartner beschouwd..!

WAAROM WIL DICTATOR ERDOGAN EERST GROTE MOSKEEN BOUWEN IN HET WESTEN!

De Turkse invloed, macht verbreiding is levensgroot afhankelijk van de grote moskeen met de hoge minaretten. Minaretten functioneren als magneten, ze trekken alleen nog meer…! Daarom wordt het ook elke keer grote reclame gemaakt in Turkije als ze nieuwe moskeen bouwen in Nederland! De verspreiding van de islam in Europa is voor AKP het werkelijke hoofddoel van het beoogde Turkse lidmaatschap van de EU.
Dictator Erdogan weet dat de grote meerderheid van de moslims zich identificeert met de moskee minaretten en de hoofddoeken… Aanwezigheid van een grote moskee in een wijk is dus levensbelangrijk voor de Islamitische leiders die migratie als dekmantel gebruiken.

EU LEIDERS!

De poorten zijn wijd open. Via Turkije wordt de islamitische heilige oorlog van Azië en Afrika verplaatst naar Europa. Voor de derde keer in 14 eeuwen is de Islam in staat om voet aan de grond te krijgen in Europa.
En nu, vooral de moslimfundamentalisten die het allereerst en in de grootste aantallen naar West Europa trekken. Zij geven daarmee gehoor aan de veelvuldig herhaalde opdracht van de moslim dictators om te emigreren en de hele wereld met geweld te onderwerpen.

Er is gewoon een mosliminvasie van Europa aan de gang en de politici laten alles maar gebeuren, het is gewoon niet te geloven. Er waart een eigenaardige slapjanus geest door Europa, de media en de politici hebben hun indoctrinatiewerk goed gedaan.
De politici verkwanselen onze vrijheid, onze identiteit, alles. Veel binnengekomen moslims zullen ook hier radicaliseren, zijn doen zich nu zielig voor maar zijn het niet. Het Paard van Troje wordt binnengehaald.

De ramp bestaat eruit dat de politici niet willen inzien dat bijna al het kwaad uit de islamitische gebieden komt.

De gehele Europese elite en de politici hebben gefaald in elke discipline met betrekking tot de ongebreidelde
instroom van massa moslims onder de mom “migrant” naar Europa.

En nog hebben ze geen oplossingen…

Om 380 miljoen Europeanen te beschermen moet je wel kiezen voor een deugdelijke grens bewaking en veel meer politie en leger bij de buitengrenzen met Turkije en Arabische landen: leger, niet meer richting Oekraïne, maar richting Middellandse zee en Turkije!
De oplossing voor Islamisering/Jihadisme zou zo eenvoudig kunnen zijn toch en dan zijn we ook vrij.
Gewoon alle jihadisten het land uit terug naar hun eigen land! Anders zijn we gewoon overgeleverd aan wat de EU beslist, samen met de rechterlijke macht die er voor zorgt dat deze terroristen vrij spel hebben.