Month: January 2017

Hoe meer aanslagen in Europa, des te meer Moslims binnen!

Na iedere terreuraanslag in Europa, nog meer Vrouwen met een hoofddoek; hoe meer moslims binnen, des te meer vrouwen met een hoofddoek! Hoe meer Islamitische terrorisme hier, des te meer moskeen bij…!

Moslims identificeren zich met beperkte middelen: Moskee minaret, Islamitische slagerij en hoofddoek.
Arabische en Turkse moslims zien moskee minaret als een teken van de bezetting! De primitieve middelen zijn strijdmiddel geworden in handen van Moslims. Turken en Arabieren kunnen nu in Europa grote enclaves creëren en veel gebied afbakenen met de moskeen en hoofddoeken.
Voor de Turken en Arabieren zijn alleen de moskeen, Islamitische slagerijen en hoofddoeken van belang; EU machthebbers hebben door middel van extreme “tolerantie” de voedingsbodem gecreëerd voor de intolerantie ten opzichte van onze Westerse samenleving. Islamitische enclaves in Europa is al veertig jaar uitvalsbasis voor de islamitische barbarij…Tijd om alle mohammedaanse bruggenhoofden in Europa definitief op te ruimen.

TURKSE VLAG, MOSKEE MET DE MINARET, VROUW MET DE HOOFDDOEK: DE NIEUWE SYMBOLEN VAN MOSLIM INVASIE!

Hoe meer aanslagen in Europa, des te meer Moslims binnen!

Stimulatie en Mobilisatie van Moslims met de primitieve symbolen; verspreiding van hoofddoek, halal vlees en moskee minaretten…
Steeds meer moslim strijders onderweg! Wat hebben zoveel Moslims in een niet-islamitische land te zoeken?

Steeds meer moslims in de nieuwe wijken van de grote steden. Ze zetten hun heilige oorlog met de moskeebouw voort!
Vervolgens komen er halal winkeltjes in de moskeen om nog meer analfabete moslims binnen te trekken.

Buiten de moskeen hangen ze meteen een grote bord met de “islamitische slagerij”, “HALAL” en ook Turkse vlag en portreten van andere moslimdictators! Dit doen ze ook in de wijken waar nog steeds Europeanen in meerderheid zijn! Dit is een beginsignaal dat er nu ook deze wijk aan de beurt is! Moslims weten instinctief dat ze met dit soort acties de bewoners kunnen verdrijven. Een grote Moskee, en “halal” borden, met analfabete, asociale hoofddoekvrouwen, is een super wapen geworden om een land van binnenuit te veroveren.
Onder gebruikmaking van de strijdmiddelen en mogelijkheden die de democratie en het rechtssysteem van het Westen zelf, in samenhang met een burgerlijke meerderheid, toestaan en bieden, kunnen de Moslims Europa van binnenuit bezetten.

Nu zijn we getuige van de historische gebeurtenis van de derde agressieve expansiegolf van de islam. Islam is een andere vorm van oorlogsvoering en twist heeft. Deze keer zet hij in op immigratie, vermeerdering en terreur.

De huidige islamisering en bezetting vindt van binnenuit plaats.

Baren, Baren en weer Baren!!

De islamitische vrouw moet de islamitische machthebbers dienen..
Baren tactiek wordt tegenwoordig succesvol ingezet in de “Jihad”. Onder het motto “Wij baren jullie kapot”, ter islamisering van Europa. Europeanen betalen belasting om kinderbijslag , uitkeringen enz. te bekostigen voor de islamitische vluchteling, om straks zelf gedood of als slaaf te dienen.
Achter de islamisering van Europa, vindt er een gigantisch proces van menselijke beweging van het zuiden naar het noorden plaats. Van Afrika naar Europa, die tot de verandering en tot de ondergang van de cultuur van het Avondland zal leiden.

Christenen, Socialisten en liberalen buigen voor de islam en laten ze dat hier in Europa de belasting betaler voor de islamisering van Europa betaalt.

Niet alleen de PVDA en D66, maar ook GroenLinks militanten, willen door middel van miljoenen migranten de westerse samenleving stap voor stap van binnenuit te ondermijnen en uiteindelijk te laten islamiseren…

Groen links blijft de Moslim leiders te steunen. Ze willen Europa overspoelen met valse vluchtelingen. Het uiteindelijke doel is de overname van heel Europa.
Huidige moslimmigratie is een goed georganiseerde tocht door Turkije, Saoedi-Arabië, Qatar, Koeweit en om daarmee uiteindelijk slechts één doel te dienen:de invasie van Europa!
De infiltratie woekert als een kanker steeds verder Europa in. Veel plaatsen zijn al gekoloniseerd. Grote steden onder de voet van Moslims.

Megamoskeen met de minaretten trekken om hun beurt nog meer moslims naar Europa! Noord Afrikaanse jongeren zien de moskee als bewijs van dat Europa ten prooi gevallen is en stromen massaal binnen…

Grote moskeen, massa hoofddoek vrouwen en gelijk Hallal winkeltjes! Alles wordt klaargezet om invasie van Moslims tot stand te brengen. De vorming van een nieuwe kolonie is dus op deze manier werkelijk een nieuwe bedreiging.
Turkije is dus een bloedserieuze bedreiging en een direct gevaar voor het Westen.

Diyanet, Milli Gorus, Moskeekoepel etc..onder leiding van Turkse geheime dienst, zijn inmiddels werkzaam in landen waar grote aantallen Turken als “immigrant” aanwezig zijn, zoals in Europa. Deze grote paramilitaire militie organisaties zouden in Europa, Turkse etniciteit kunnen versterken en assimilatie tegen te gaan!

In Europa zijn zodoende inmiddels vele duizenden militanten van deze organisaties werkzaam: het totale aantal personeelsleden betreft ca. 240 000. De activiteiten zijn in principe gericht op de hele bevolking, want de islam wordt gezien als een belangrijk element van de gemeenschappelijke Turkse identiteit.

Moslims hebben een zo afwijkende levensfilosofie, gedicteerd door de koran! Koran ziet immigratie als een soort troepen verplaatsing voor de heilige oorlog, Jihad! Migreren is een voorbereidende fase voor de jihad!

Moslims hebben een zo afwijkende levensfilosofie, gedicteerd door de koran! Koran ziet immigratie als een soort troepen verplaatsing voor de heilige oorlog, Jihad! Migreren is een voorbereidende fase voor de jihad!

Overvloedige “migratie” uit islamitische landen is een grote wapen in handen van Jihadisten.
Moslimleiders maken duidelijk dat migratie een religieus gebod is. De reden hiervoor is simpel: hoe meer moslims naar het Westen komen, hoe meer mogelijkheden om in organisaties te infiltreren en hoe meer soldaten van de jihad zich zullen gelden wanneer het moment daar is, met het uiteindelijke doel de overwinning voor de islam.

Huidige bestuurders zijn blind voor de harde realiteit. Massa immigratie van mensen uit een ons vijandelijke cultuur wordt de oorzaak van burgeroorlog in Europa. Smerige karakter kenmerkend nu de regeringsleiders, media en de hele bende van kerkleiders; ze verraden hun volk zonder enige scrupules. In plaats van vechten voor de rechten van hen eigen volk, kiezen ze voor meer islamisering…! Ze willen niet weten dat deze migratie de opstap is naar Jihad: in landen waar moslims met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie of asielrecht.
Wij zijn de dupe van talloze “leiders” die hebben plaatsgenomen in de 2e kamer! Deze leiders worden niet wakker voordat moslims hier een meerderheid krijgen.

Degene die de grootste angst voor deze invasie moeten hebben zijn de hardwerkende Nederlanders! Er zal namelijk niemand naar hun omkijken zo gauw het hier op overleven aankomt. Hardwerkende Nederlanders kunnen zich niet verdedigen tegen het verbale geweld wat veroorzaakt is door onder andere de media. En daar profiteren de corruptie en hun Islamisten van, want zij nemen ons al zoveel af wat wij verworven hebben door hard te werken belastingen te betalen…

Concrete gevaren naderen nu het  tijdstip waarop de ondergang losbarst. Niet alleen door migranten, maar ook door hier al lang wonende moslims! Pro- islamitische EU beleid betekent maar één ding: de chaos is straks niet meer te overzien. in plaats van een stabiel Europa gaan we terug naar de middeleeuwen.

ISLAMITISCHE MEGASTRUCTUUR IN NEDERLAND!

Turken en Marokkanen hebben een parallel islamitische infrastructuur opgebouwd in Nederland. Bijna alle binnenkomende migranten zijn moslims en die worden juist door deze aparte anti-Nederlandse maatschappij geabsorbeerd…
Alle migranten na de aankomst, gaan eerst naar de moskee. Moskeen is juist de machtcentrum van de tegengestelde establishment!
Imams en alle miltanten propageren haat tegen de Nederlandse cultuur. Onder invloed van deze establishment, worden de nieuwkomers niet aan de Nederlandse, maar aan de tegengestelde vijandelijke establishment toegevoegd.
Moeten wij dan alles maar pikken?

De nieuwkomers (99% Moslims) mogen niet geassimileerd worden. Zonder assimilatie door de Nederlandse cultuur, kunnen ze alleen de vijandelijke establishment vergroten.

Op deze manier wordt het gevaar alleen groter!

Migratie is alleen een verdere vergroting van ontstaand Islamitische Establishment binnen Nederland..

TERRORISTEN BROEDPLAATS MET TWEE MONDEN!

Nederlandse autoriteiten openen lekker nieuwe moskeen, maar in 73 % van de moskeen in Nederland wordt de jihad, zoals uitgevoerd door IS (ISIL) en Al-Kaida goedgekeurd!!
Binnenkomende migranten komen juist heel snel onder de invloed van deze moskeen staan.
Moslims geven hun kinderen aan de Moskeebestuurders voor de islamitische opoeding/opleiding! Nog meer kinderen krijgen anti -Nederlandse opleiding in de moskeen! Moskeekoepel heeft de macht. Hier geboren moslimkinderen worden opgevoed als ultieme vijanden van het land.
“Nieuwe migrant” op zijn beurt betekent ook het vergroting van huidige anti- Nederlandse parallel infrastructuur van de islamieten…
Het gaat niet alleen over een paar Jihadisten die tussen zitten. Elke nieuwe moslim veroorzaakt nog meer vergroting van het bestaande anti- Nederlandse parallel infrastructuur.
Overheid helpt deze moslims grote moskeen te bouwen en hun Islamitische centra wordt betaald vanuit belastingen, opgebracht door Nederlanders. Maar hier geboren Moslimkinderen worden door de razendsnel groeiende Islamitische infrastructuur, opgevoed als een ultieme vijand van het land.

Niet Nederlandse instanties, maar de Islamitische establishment mag de migranten assimileren in Nederland, alsof Nederland een islamitische land geworden is!
Moskeekoepel heeft dus een complete controle over de migrant, niet de Nederlandse overheid!
Onder deze omstandigheden kunnen de binnenkomende moslims hier alleen nog meer radicaliseren.

PVDA, GL, D66 en CDA leiders gaan weer stemmen vragen bij de jihadisten broedplaats Moskee (ze beloven ook nog meer stempassen aan de moskeekoepels!)

Verschrikkelijk!!

Derde en Vierde generaties Turken die Erdogan als hun enige leider zien of Marokkanen idem hun koning, krijgen zoveel stempassen voorgeschoteld.

PVDA, GL, D66 en CDA leiders willen meer stemmen bij de Moslims. Ze gaan naar de moskeen en zeggen ze weer dat het terrorisme niks mee te maken heeft met de moskee!

Corrupte politici propageren in deze moskeen dat ze aan de kant van de migranten (moslims) staan…!
Er is helemaal geen sprake van immigratie! Immigratie houdt in dat mensen een land binnenkomen met medeneming van al hun bezittingen en hun oorspronkelijk land vaarwel zeggen en zich 100% focussen op hun nieuw land. Deze Turken en Marokkanen vormen juist het tegengestelde;ze creëren een vijfde colonne die verbonden is aan hun dictator Erdogan of Mohammed.
Moslims hebben een zo afwijkende levensfilosofie, gedicteerd door de koran! Koran ziet immigratie als een soort troepen verplaatsing voor de heilige oorlog: Jihad!!!

Deze politici vergeten te kijken naar landen in het Midden Oosten en Noord Africa waar alle anders denkende vermoord worden.
Nederland is geen migratieland en dat dit proces toch plaats vindt is ongewild en afgedwongen door simpele politici die het vermogen niet hebben om vooruit te kijken.

Dankzij PVDA, GL, D66 en CDA politici, (dat zij überhaupt politici hebben kunnen worden, geeft te denken)
hebben de Jihadisten nu ook dubbel nationaliteit, dit is vreselijk voor Nederland. Compleet gestoord! Hoe psychisch gestoord moet je wel zijn om hier goedkeuring aan te verlenen.
Ze stemmen in Turkije, in Marokko, in Nederland voor alle verkiezingen, voor het EU parlement ook..
Wat is de denkvermogen van huidige bestuurders? Kiesrecht verlenen aan een massa die compleet tegen de normen en waarden van Nederland is;Turken en Marokkanen die via schotels alleen hun eigen politiek volgen, mensen die volledig gehersenspoeld zijn door hun moslimleiders, dit toont overduidelijk aan hoe corrupt huidige establishment is.
Zoveel stempassen voor de Noord – Afrikaanse en Turkse “migranten”! Verschrikkelijke cijfers. Wat een ellende. Weg met die valse “migrant” die hierheen met zijn Turkse vlag/hoofddoek, als bezetter komt.

De grootste bedreiging voor onze cultuur is derhalve het toestaan van islamitisch gewoonterecht..

Weg met die Erdoganisten en alle Mohammedanen. Ze mogen helemaal geen kiesrecht krijgen..!
De overvloedige migratie (=troepen verplaatsing voor de JIHAD) uit islamitische landen wordt zo snel mogelijk gestopt! Hier gelden alleen de normen/waarden en cultuur van het ontvangende land, dus Nederland. Dit wordt indringend gecommuniceerd en overgebracht aan de “migrant”.

Wie hier wil wonen en leven moet weten dat het dragen van een islamitische hoofddoek streng is verboden. Deze rechten zijn onherroepelijk en onaantastbaar. Wie hieraan niet wil voldoen kan hier niet blijven en zal weer moeten vertrekken.