Month: February 2017

Door de aanhoudende Islamitische groei en migratie is natuurbalans in gevaar gekomen!

Door de aanhoudende Islamitische groei en migratie is natuurbalans in gevaar gekomen!

Een nieuwe soort onconventionele wapen in handen van moslims. Moslimleiders, zoals Turkse dictator Erdogan, Koning Salman en koning Mohammed weten blijkbaar dat er betere strategische wapens bestaan om via migratie de bevolkingssamenstelling te veranderen voor politieke en militaire doeleinden.

Migratiestromingen worden gebruikt als een instrument van buitenlands beleid om politieke meningsvorming te veranderen en de tegenstander op kosten te jagen.

Voor Turkse dictator Erdogan is het wezenlijk van belang, met name als moslims snel het staatsburgerschap kunnen verwerven en daarmee ook politieke rechten krijgen. Dubbel nationaliteit als middel (dubbel agent) om te stemmen.

Moslimleiders willen nog meer moslims op de aarde! Expansie, oorlog en migratie van moslims gaat onverminderd door. De aard van de oorlogvoering is nu veranderd. De “migranten” verbonden met hun herkomstland zijn de oorlog geworden.

Enorme overbevolking die veroorzaakt is door de politieke ideologie van moslimlanden, is een grote bron voor de burgeroorlogen! De ideologie achter de Islam kent maar een houding: expanderen. Marokkaanse bevolking expandeert van 17 Miljoen nu naar 46 miljoen (in hele Europa ca. 9 Miljoen Marokkanen)wil zijn uitstoot zo snel mogelijk kwijt! Als ze een keer weg zijn, willen ze ook niemand terugnemen! Turkije 80 Miljoen + in Europa ca. 13 miljoen!

Turkije en Marokko willen nog meer moslims exporteren: Marokko 9, Turkije 13 miljoen, zijn al geëxporteerd! Dus via het uitwijzen van zo veel mogelijk mensen willen ze hun politieke positie in het buitenland versterken.

Overbevolking in Moslimlanden, dit komt door de wanzinnige barbarse politieke ideologie. Voor de expansie van de islam over heel Europa wordt ieder denkbaar middel ingezet. paramilitaire structuren: het scheppen van migratiestromen tijdens een burgeroorlog in een moslimland om de niet-islamitische landen een etnische nadeel te verschaffen, zoals het forceren massa van vluchtelingen of het ontregelen van migranten verkeer over de weg.

De islam produceert bevolkingsexplosies, maar er is geen genoeg voedsel en de levensmiddelen blijven beperkt. Islamitische ideologie hindert om een betere systeem te ontwikkelen. De overbevolking is een vaste patroon en als gevolg, er ontstaan enorme conflicten en burgeroorlogen om gelimiteerde voedsel te delen! Uiteindelijk zien we elke keer verdrijvende massa’s.
Het gevaar is dat deze moslims nu met een nog grotere overschoot, hele Europa kunnen koloniseren! Ze komen nu met de miljoenen binnen. De islam produceert enorme overschoot hordes jonge mannen die moeten migreren naar andere landen om islam te verspreiden…!

Het geboorteoverschot komt hierheen, waardoor Europa straks 1 grote metropool wordt, zonder 1 stukje groen.

Door de islamitische ideologie veroorzaakte overbevolking is de oorzaak van huidige conflicten en burgeroorlogen. Woestijngebieden hebben beperkte leefgebieden. Er is niet genoeg voedsel voor de expanderende Moslims! Er volgen per direct grote migratiegolven richting zwakke Europa!! Massa migraties, volksverhuizingen uit deze landen worden alleen groter!

Koran propageert dat de moslims sneller moeten groeien dan de andere volkeren, alle beperkingen worden met de harde hand bestreden: er worden ieder denkbaar middelen ingezet. Daarbij wordt gestreefd naar het expansie van de islamitische bevolking, die uit moet groeien tot een meerderheid! Het gaat om het kunstmatig vergroten van de islamitische bevolking: kindhuwelijken, polygamie, herhaaldelijk “trouwen”met de nicht en neef..!
Aan de hand van Koran worden de kinderen gedwongen tot de mohammedaanse fok praktijken, als gevolg meisjes die elke jaar moesten baren voor de heilige oorlog! Daaraan lijden veel mensen en wij moeten dit Mohammedaanse praktijk met onze wet legaliseren en hen hierheen toelaten, onbeperkt moeten onderhouden!

Georganiseerde hoge migratiegraad gevaarlijk!

De bevolking van Irak, Marokko, Syrie, Turkije, Afghanistan, Somalië, Pakistan, Libie, Soedan, Indonesië, Jemen, Tunesië, Egypte etc. blijft abnormaal groeien. Het aantal moslim migranten blijft sterk toenemen terwijl Nederland vol is! Helaas is het juist de Nederlandse overheid die de islam daarbij steunt. Enorme faciliteiten maken Nederland als een ultieme broedplaats voor de moslims.
De overheid misbruikt daarvoor het hele sociale verzekeringsstelsel en alle voorzieningen die door Nederlanders worden betaald met hoge verzekeringspremies en belastingen. Islamitische leiders weten nu dat hen zo op een presenteerblaadje werd aangeboden wat zij in eeuwen durende aanvalsoorlogen niet konden bereiken.
Moslims fokken door:huidige demografische nachtmerrie waarbij de moslims door stevig doorfokken als vanzelf de grootste partij worden in Europa is een van de belangrijkste bedreiging.

Moslims kweken als konijnen zijn de ondergang van onze sociale wetgeving want overbevolking brengt ramp. Er is echter ook een risicostrategie verbonden aan dit instrument. Een migrantencrisis kan namelijk zodanig uit de hand lopen dat de uitstroom te groot wordt en op haar beurt weer hele regio kan destabiliseren. Ze gaan Europese volkeren verdrukken via hun export nog meer Moslims naar alle gebieden.

Als die immigratie niet stopt is de burgeroorlog op den duur onvermijdelijk. De islam zal niet geweldloos hervormen. Daar zal een grote, hete oorlog voor nodig zijn.
Er moet nu definitief een einde gemaakt worden aan deze islamitische stormvloed vanuit alle moslimlanden. De tijd dringt!

Ideologische transformatie van de linkse bewegingen…

“Nieuwe” Links in Europa!
Ideologische transformatie van de linkse bewegingen tot de post “moderne” islamisme! Europese Linkse elite islamiseert sneller dan ooit!! Nieuwe links groeperingen proberen zich massaal aan te sluiten bij islamitische contra praktijken tegen de Europese cultuur.. Er lijken 2 smaken. Enerzijds zijn ze anti-religie en dan willen ze de islam, saloon socialisten zijn opeens pro- religieus!!

Gevestigde orde van PVDA, CDA, VVD, D66 en GroenLinks verdedigt de Islam en verraadt intellectuele verworvenheden van de Verlichting! Deze Links Liberale machthebbers importeren niet alleen miljoenen moslims, ze geven ook toestemming om hun “geloof”- politieke ideologie in praktijk te brengen d.w.z. de geboden van Mohammed in heel Europa! Oude garde die zich elite noemt maakt een fatale denkfout door te denken dat islam uiteindelijk zal wegsmelten.
Elite kliekjes propageren dat de Islam een godsdienst is in haar maatschappelijke verschijningsvorm. Ze zijn dus openlijk pro-Islam. Hoewel de harde kern al getransformeerd is, weten veel aanhangers van PVDA, CDA, VVD, D66 en GroenLinks niet goed wat er aan de hand is! De aanhang is niet mee eens met de orthodoxe opvattingen van de islam, maar indirect komt er wel veel bredere steun voor de islamitische machtverbreiding in Nederland.
Wanneer er meer moslims zijn, dan niet moslims transformeert een democratie in een theocratie.

Helaas deze geïmporteerde moslimmassa,onder leiding van linkse barbarij, gaat terug naar het geloof van hun voorvaderen. Wat bracht dat voort? Slavernij, gewelddadige jihad, vrouwenonderdrukking, vrijheidsonderdrukking, discriminatie, antisemitisme, en het toepassen van oergeweld.
In Nederland en in die andere Europese landen wordt steeds vaker een beroep gedaan op de verdediging van het islamitische cultuur als geheel, alsof deze Islamitische ideologie, de eeuwenoude indoctrinatie van mensen, iets nieuws is!
In beleidsvorming ten aanzien van de islam, niet alleen de Christelijke en Liberale partijen maar meer en meer de linkse partijen die regelmatig de geschiedenis van het verlichting tegen de islamitische barbarij ontkennen..! Met veel moeite en tegenwerking beweert de politieke elite dat moslims alleen maar slachtoffers zijn. Veel linkse partijen, onder andere PVDA, D66, CDA en GroenLinks, zoeken nu een nieuwe ideologie en roepen huidige Islamitische ideologie aan als antwoord.
Inmiddels, moet een hele generatie mensenrechtenorganisaties en politici door hun banden met moslims weten hoe zeer het anti- Europese haat bij hun speelt.
De inzet van politieke middelen en het aangaan van maatschappelijke allianties met de Islamisten, is een duidelijke bewijs dat de huidige Linkse elite verder zinkt, Uiteindelijk ligt hun solidariteit als “socialisten” wel bij geloof!! Welke keuzes zij ook gaan maken, helpen ze de middeleeuwse donkere krachten hier. Ze weten goed dat als hun politieke focus op het bestrijden van het Westerse cultuur ligt, dan is de islamitische wereld een wel heel grote medestander.
PVDA, CDA, VVD, D66 en GroenLinks helpen de fundamentalisten sleutelposities te veroveren in moskeekoepels en overlegorganen met de overheid. In ons land lukt het bijvoorbeeld aan gestuurde fundi’s, om leiding te geven van de Contact Groep Islam, een van de twee moslimclubs die met ministers beleidszaken regelen…
Dankzij deze landverraad van Links, liberale en Christelijke elite, bestaat een grote gevaar dat goed georganiseerde fundamentalisten de overhand krijgen binnen de Nederlandse steden.

Saloon Socialisten zijn de post Moderne Islamisten geworden! Moeten al de linkse partijen zich afkeren van secularisme en ‘terugkeren naar de ideologische wortels van de middeleeuwen?
Nieuw Links in Nederland zoekt meer in de ideologische verhandelingen van de islamitische middeleeuwen en moderne tijd loopt een rode draad: mensen die islamitische ideologie bekritiseren zijn de vanzelfsprekende vijand van de islam. De vergelijking is evident.
Ook in andere Europese landen lijkt islam gekozen is, als alternatief voor de Europese beschaving!  Niet alleen Voor christelijk en Liberale, maar ook voor linkse politiek lijkt het een zelfs veelbelovende optie! Een oude politieke ideologie, als Islam die tegen de grondrechten van ieder individu is in de rechtsstaat, wordt met alle middelen bevordert door de gevestigde orde.

In Nederland zijn op dit moment twee vormen van versterkte interesse voor het islamisme aanwijsbaar.
De niet -gekozen burgemeesters van de grootsteden hebben aangekondigd dat ze subsidiebeleid voor de moskeen, islamscholen en imams voor altijd willen handhaven! Maar aan de andere kant, is het een simpele feit dat deze moskee meerdere generaties van de bevolking met de meest virulente haat kan indoctrineren. Wellicht keert elite uiteindelijk terug naar de politieke ideologieën van de middeleeuwen. De gebruikelijke politieke ideologie van de oude garde lijkt al bijna ouwe islamitische koek. Gewetensvrijheid lijkt niet meer terug op de linkse agenda.
Op deze manier, in ons land houdt een zeer grote groep zich bezig met het islamiseren van onze cultuur. Het gaat niet alleen om linkse splintergroepjes en hun alliantie (islamisten/jihadisten), maar ook de links liberale en Christelijke politieke partijen willen niet stoppen met het implementatie van een vijandige ideologie.