Ideologische transformatie van de linkse bewegingen…

“Nieuwe” Links in Europa!
Ideologische transformatie van de linkse bewegingen tot de post “moderne” islamisme! Europese Linkse elite islamiseert sneller dan ooit!! Nieuwe links groeperingen proberen zich massaal aan te sluiten bij islamitische contra praktijken tegen de Europese cultuur.. Er lijken 2 smaken. Enerzijds zijn ze anti-religie en dan willen ze de islam, saloon socialisten zijn opeens pro- religieus!!

Gevestigde orde van PVDA, CDA, VVD, D66 en GroenLinks verdedigt de Islam en verraadt intellectuele verworvenheden van de Verlichting! Deze Links Liberale machthebbers importeren niet alleen miljoenen moslims, ze geven ook toestemming om hun “geloof”- politieke ideologie in praktijk te brengen d.w.z. de geboden van Mohammed in heel Europa! Oude garde die zich elite noemt maakt een fatale denkfout door te denken dat islam uiteindelijk zal wegsmelten.
Elite kliekjes propageren dat de Islam een godsdienst is in haar maatschappelijke verschijningsvorm. Ze zijn dus openlijk pro-Islam. Hoewel de harde kern al getransformeerd is, weten veel aanhangers van PVDA, CDA, VVD, D66 en GroenLinks niet goed wat er aan de hand is! De aanhang is niet mee eens met de orthodoxe opvattingen van de islam, maar indirect komt er wel veel bredere steun voor de islamitische machtverbreiding in Nederland.
Wanneer er meer moslims zijn, dan niet moslims transformeert een democratie in een theocratie.

Helaas deze geïmporteerde moslimmassa,onder leiding van linkse barbarij, gaat terug naar het geloof van hun voorvaderen. Wat bracht dat voort? Slavernij, gewelddadige jihad, vrouwenonderdrukking, vrijheidsonderdrukking, discriminatie, antisemitisme, en het toepassen van oergeweld.
In Nederland en in die andere Europese landen wordt steeds vaker een beroep gedaan op de verdediging van het islamitische cultuur als geheel, alsof deze Islamitische ideologie, de eeuwenoude indoctrinatie van mensen, iets nieuws is!
In beleidsvorming ten aanzien van de islam, niet alleen de Christelijke en Liberale partijen maar meer en meer de linkse partijen die regelmatig de geschiedenis van het verlichting tegen de islamitische barbarij ontkennen..! Met veel moeite en tegenwerking beweert de politieke elite dat moslims alleen maar slachtoffers zijn. Veel linkse partijen, onder andere PVDA, D66, CDA en GroenLinks, zoeken nu een nieuwe ideologie en roepen huidige Islamitische ideologie aan als antwoord.
Inmiddels, moet een hele generatie mensenrechtenorganisaties en politici door hun banden met moslims weten hoe zeer het anti- Europese haat bij hun speelt.
De inzet van politieke middelen en het aangaan van maatschappelijke allianties met de Islamisten, is een duidelijke bewijs dat de huidige Linkse elite verder zinkt, Uiteindelijk ligt hun solidariteit als “socialisten” wel bij geloof!! Welke keuzes zij ook gaan maken, helpen ze de middeleeuwse donkere krachten hier. Ze weten goed dat als hun politieke focus op het bestrijden van het Westerse cultuur ligt, dan is de islamitische wereld een wel heel grote medestander.
PVDA, CDA, VVD, D66 en GroenLinks helpen de fundamentalisten sleutelposities te veroveren in moskeekoepels en overlegorganen met de overheid. In ons land lukt het bijvoorbeeld aan gestuurde fundi’s, om leiding te geven van de Contact Groep Islam, een van de twee moslimclubs die met ministers beleidszaken regelen…
Dankzij deze landverraad van Links, liberale en Christelijke elite, bestaat een grote gevaar dat goed georganiseerde fundamentalisten de overhand krijgen binnen de Nederlandse steden.

Saloon Socialisten zijn de post Moderne Islamisten geworden! Moeten al de linkse partijen zich afkeren van secularisme en ‘terugkeren naar de ideologische wortels van de middeleeuwen?
Nieuw Links in Nederland zoekt meer in de ideologische verhandelingen van de islamitische middeleeuwen en moderne tijd loopt een rode draad: mensen die islamitische ideologie bekritiseren zijn de vanzelfsprekende vijand van de islam. De vergelijking is evident.
Ook in andere Europese landen lijkt islam gekozen is, als alternatief voor de Europese beschaving!  Niet alleen Voor christelijk en Liberale, maar ook voor linkse politiek lijkt het een zelfs veelbelovende optie! Een oude politieke ideologie, als Islam die tegen de grondrechten van ieder individu is in de rechtsstaat, wordt met alle middelen bevordert door de gevestigde orde.

In Nederland zijn op dit moment twee vormen van versterkte interesse voor het islamisme aanwijsbaar.
De niet -gekozen burgemeesters van de grootsteden hebben aangekondigd dat ze subsidiebeleid voor de moskeen, islamscholen en imams voor altijd willen handhaven! Maar aan de andere kant, is het een simpele feit dat deze moskee meerdere generaties van de bevolking met de meest virulente haat kan indoctrineren. Wellicht keert elite uiteindelijk terug naar de politieke ideologieën van de middeleeuwen. De gebruikelijke politieke ideologie van de oude garde lijkt al bijna ouwe islamitische koek. Gewetensvrijheid lijkt niet meer terug op de linkse agenda.
Op deze manier, in ons land houdt een zeer grote groep zich bezig met het islamiseren van onze cultuur. Het gaat niet alleen om linkse splintergroepjes en hun alliantie (islamisten/jihadisten), maar ook de links liberale en Christelijke politieke partijen willen niet stoppen met het implementatie van een vijandige ideologie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s