Door de aanhoudende Islamitische groei en migratie is natuurbalans in gevaar gekomen!

Door de aanhoudende Islamitische groei en migratie is natuurbalans in gevaar gekomen!

Een nieuwe soort onconventionele wapen in handen van moslims. Moslimleiders, zoals Turkse dictator Erdogan, Koning Salman en koning Mohammed weten blijkbaar dat er betere strategische wapens bestaan om via migratie de bevolkingssamenstelling te veranderen voor politieke en militaire doeleinden.

Migratiestromingen worden gebruikt als een instrument van buitenlands beleid om politieke meningsvorming te veranderen en de tegenstander op kosten te jagen.

Voor Turkse dictator Erdogan is het wezenlijk van belang, met name als moslims snel het staatsburgerschap kunnen verwerven en daarmee ook politieke rechten krijgen. Dubbel nationaliteit als middel (dubbel agent) om te stemmen.

Moslimleiders willen nog meer moslims op de aarde! Expansie, oorlog en migratie van moslims gaat onverminderd door. De aard van de oorlogvoering is nu veranderd. De “migranten” verbonden met hun herkomstland zijn de oorlog geworden.

Enorme overbevolking die veroorzaakt is door de politieke ideologie van moslimlanden, is een grote bron voor de burgeroorlogen! De ideologie achter de Islam kent maar een houding: expanderen. Marokkaanse bevolking expandeert van 17 Miljoen nu naar 46 miljoen (in hele Europa ca. 9 Miljoen Marokkanen)wil zijn uitstoot zo snel mogelijk kwijt! Als ze een keer weg zijn, willen ze ook niemand terugnemen! Turkije 80 Miljoen + in Europa ca. 13 miljoen!

Turkije en Marokko willen nog meer moslims exporteren: Marokko 9, Turkije 13 miljoen, zijn al geëxporteerd! Dus via het uitwijzen van zo veel mogelijk mensen willen ze hun politieke positie in het buitenland versterken.

Overbevolking in Moslimlanden, dit komt door de wanzinnige barbarse politieke ideologie. Voor de expansie van de islam over heel Europa wordt ieder denkbaar middel ingezet. paramilitaire structuren: het scheppen van migratiestromen tijdens een burgeroorlog in een moslimland om de niet-islamitische landen een etnische nadeel te verschaffen, zoals het forceren massa van vluchtelingen of het ontregelen van migranten verkeer over de weg.

De islam produceert bevolkingsexplosies, maar er is geen genoeg voedsel en de levensmiddelen blijven beperkt. Islamitische ideologie hindert om een betere systeem te ontwikkelen. De overbevolking is een vaste patroon en als gevolg, er ontstaan enorme conflicten en burgeroorlogen om gelimiteerde voedsel te delen! Uiteindelijk zien we elke keer verdrijvende massa’s.
Het gevaar is dat deze moslims nu met een nog grotere overschoot, hele Europa kunnen koloniseren! Ze komen nu met de miljoenen binnen. De islam produceert enorme overschoot hordes jonge mannen die moeten migreren naar andere landen om islam te verspreiden…!

Het geboorteoverschot komt hierheen, waardoor Europa straks 1 grote metropool wordt, zonder 1 stukje groen.

Door de islamitische ideologie veroorzaakte overbevolking is de oorzaak van huidige conflicten en burgeroorlogen. Woestijngebieden hebben beperkte leefgebieden. Er is niet genoeg voedsel voor de expanderende Moslims! Er volgen per direct grote migratiegolven richting zwakke Europa!! Massa migraties, volksverhuizingen uit deze landen worden alleen groter!

Koran propageert dat de moslims sneller moeten groeien dan de andere volkeren, alle beperkingen worden met de harde hand bestreden: er worden ieder denkbaar middelen ingezet. Daarbij wordt gestreefd naar het expansie van de islamitische bevolking, die uit moet groeien tot een meerderheid! Het gaat om het kunstmatig vergroten van de islamitische bevolking: kindhuwelijken, polygamie, herhaaldelijk “trouwen”met de nicht en neef..!
Aan de hand van Koran worden de kinderen gedwongen tot de mohammedaanse fok praktijken, als gevolg meisjes die elke jaar moesten baren voor de heilige oorlog! Daaraan lijden veel mensen en wij moeten dit Mohammedaanse praktijk met onze wet legaliseren en hen hierheen toelaten, onbeperkt moeten onderhouden!

Georganiseerde hoge migratiegraad gevaarlijk!

De bevolking van Irak, Marokko, Syrie, Turkije, Afghanistan, Somalië, Pakistan, Libie, Soedan, Indonesië, Jemen, Tunesië, Egypte etc. blijft abnormaal groeien. Het aantal moslim migranten blijft sterk toenemen terwijl Nederland vol is! Helaas is het juist de Nederlandse overheid die de islam daarbij steunt. Enorme faciliteiten maken Nederland als een ultieme broedplaats voor de moslims.
De overheid misbruikt daarvoor het hele sociale verzekeringsstelsel en alle voorzieningen die door Nederlanders worden betaald met hoge verzekeringspremies en belastingen. Islamitische leiders weten nu dat hen zo op een presenteerblaadje werd aangeboden wat zij in eeuwen durende aanvalsoorlogen niet konden bereiken.
Moslims fokken door:huidige demografische nachtmerrie waarbij de moslims door stevig doorfokken als vanzelf de grootste partij worden in Europa is een van de belangrijkste bedreiging.

Moslims kweken als konijnen zijn de ondergang van onze sociale wetgeving want overbevolking brengt ramp. Er is echter ook een risicostrategie verbonden aan dit instrument. Een migrantencrisis kan namelijk zodanig uit de hand lopen dat de uitstroom te groot wordt en op haar beurt weer hele regio kan destabiliseren. Ze gaan Europese volkeren verdrukken via hun export nog meer Moslims naar alle gebieden.

Als die immigratie niet stopt is de burgeroorlog op den duur onvermijdelijk. De islam zal niet geweldloos hervormen. Daar zal een grote, hete oorlog voor nodig zijn.
Er moet nu definitief een einde gemaakt worden aan deze islamitische stormvloed vanuit alle moslimlanden. De tijd dringt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s