Waarom is huidige politiek totaal onbetrouwbaar en ongeloofwaardig?

Rutte, wilt opnieuw premier worden! Dit keer gaat hij waarschijnlijk niet PVDA maar een soort GL programma uitvoeren!

Anti-Nederlandse Islamitische GL leiders willen graag dat Rutte opnieuw premier wordt…! Geïslamiseerde Groen Links leiders willen dat de islam als praktiserende godsdienst steeds meer moslims aantrekt en meerderheid krijgt in NL.

 

En dan vindt men het gek als mensen in Europa “moslim en leugenaars moe” worden.

 

Moslims profiteren van dit soort waanzinnige toestanden die ontstaan door onder andere de VVD die feitelijk uit de koers geraakt is.

De VVD heeft nu ook de moslim alles gegeven. Onder Rutte kabinet, kwamen alleen maar nog meer moslims binnen en hebben ze overal nieuwe moskeen gebouwd…Betaald door H&I, overigens.

Maar moslims willen nu eenmaal alles hebben. En nu is het zo ver dat moslims zelf aan de geldkraan zitten in onze regering, provincie en gemeente. En niet zelden in meerderheid beslissen wat goed is voor allah en wat betaald moet worden door H&I.
Het is merkwaardig bij aantekenen dat de rest van de oude politiek hier graag aan meewerkt wanneer er wethoudersposten te verdelen waren. Voor een beperkt aantal zetels een wethouderspost naar binnen slepen, word gezien als slim en handig.
Je zou zeggen dat het een misdaad is, een landverraad wanneer je een vreemde mogendheid in je land binnen laat en gaat onderhouden, maar is dat wel zo?

Nu zitten we met een regering die wel goed van de tongriem gesneden zijn, maar vrijwel niet weten waarover ze het eigenlijk hebben.
Moskeeën bieden een veilig onderdak waar men naar hartenlust kan rekruteren, trainen, en de ideologie preken terreurgroeperingen.

Leugenaars van GL en PVDA vinden dat de Moslims met een opstelling alsof ze in een islamitisch land wonen, willen alleen de hoogste minaretten van hun moskeen zien, massaal hoofddoek dragend, uitdagend demonstreren, een ultieme integratie!

De PvdA en GL heeft meer dan 35 jaar de tijd om de islamisering van Nederland stap voor stap voor te bereiden. Alle gevestigde partijen nemen er deel aan de verkoop van Nederland aan de moslims die als vijand binnen gekomen zijn.

Als de islam de pest is, dan staat bijna heel politiek Nederland als metafoor voor de ratten die de pest mobiel maken en verspreiden de kiemen in iedere hoek van het land.

Niet alleen Samson of GL verraders, maar ook Rutte is ongeloofwaardig, onbetrouwbaar en vooral “overbodig”

Rutte kabinet is niet beter dan de Balkenende kabinetten! Rutte heeft juist de partijprogramma van PVDA uitgevoerd en aantal moslims in NL, dankzij Rutte verdubbeld.

Dankzij Rutte zijn de moslims binnen 4 jaar verdubbeld. Rutte, zegt anders, doet juist andersom en dit is erger dan een islamist GL leider!
Politici, voor hun eigen belangen, willen ze absoluut niet stoppen met het import van uitkeringstrekkers.

Corrupte leiders streven voor altijd naar een islamitische meerderheid! Door de huidige politieke establishment, is de zegevierende opmars van de islam tot het hart van de Europa importeren is in volle gang.

Gevaarlijk politieke leiders zelfs zijn bereid om zijn hele land te verkopen aam moslimdictators! Machthebbers en hun eenzijdige media in het Westen doen de grootste moeite om iedere link tussen de islam en terrorisme te ontkennen.

De barbaarse islam is er echter in geslaagd om een deel corrupte Europa aan haar kant te krijgen…

Timmermans, Juncker, Samsom, Rutte,Merkel en Hollande voeren ze Europa naar de afgrond.

Geweld, plunderingen, vernederingen van Europese cultuur gaat gewoon door.  Door jarenlang ‘gedogen’ wegkijken en goedpraten heeft veel ellende in grote steden zich tot enorme proporties ontwikkeld. Dat zal het begin markeren van sociale en maatschappelijke chaos, uitlopend in hyperinflatie, tekorten, rellen, opstanden, burgeroorlogen, en vermoedelijk ook een nieuwe wereldoorlog. Laat de les zijn, nu even doorpakken voorkomt vel toekomstige ellende voor beide partijen…
EU leiders steken hun koppen in het zand, over een aantal jaren zal het verschil in landen te zien zijn, de door de strot geduwde migranten opname van moslims zal dan in volle glorie ontpoppen en Moslims laten zien dat ze de meerderheid gaat vormen, familie hereniging en veel grotere gezinnen. Kosten voor de Nederlandse maatschappij. De belastingen kunnen weer wel omhoog!

Allemaal voor de ideologische obsessie van Merkel, Juncker en hun slaafse meelopers zoals een Rutte, Timmermans, Koenders en de rest van de Brussel beluste carrière jagers!
Het gaat daarbij om het verwateren van de identiteit en cultuur van de oorspronkelijke Europese volkeren middels massa-immigratie uit de moslimlanden.

Sociaal engineering van de ergste soort dus. Foute experimenten met de bevolking van West Europa die ook nog eens heel erg fout gaan aflopen voor die bevolking.
Van alle kanten wordt er geknaagd aan de EU stoelpunten van Rutte, Merkel, Schultz en al die anderen die deze EU structuur adoreren terwijl de burger nooit heeft mogen instemmen met de massa immigratie van Moslims.
Maar ze vonden hun politieke dromen belangrijker, evenals het streven naar eeuwige roem in de geschiedenisboeken als degenen die dit ‘fantastische’ project hebben gerealiseerd.
Nu wordt het nog erger…De combinatie van huidige EU bestuur en massa-immigratie heeft haar onbetaalbaarheid bewezen. Miljoenen moslims die ongevraagd je Europa binnenkomen heet nog steeds invasie! Van de politiek hoef je geen oplossing te verwachten, Omdat de besturende elite zich tot een zichzelf voedende entiteit heeft ontwikkeld. Dat gaat dus niet meer opgelost worden door de deelnemers aan dat verziekte systeem.

PARASIETEN IMPORT IS GEEN TOLERANTIE!

De islam is opportunistisch van aard, haar ethiek is ‘het doel heiligt de middelen. Islamisten zullen de democratie prijzen als het ze de kans geeft een islamitische dictatuur te vestigen.
De barbaarse islam is er echter in geslaagd om een deel corrupte Europa aan haar kant te krijgen…
Tribale fundamentalistische krijgsheren willen ook in Europa baas worden, ze gebruiken EU politici als hun handlangers en sturen miljoenen geïndoctrineerde moslims naar Europa.
Geïndoctrineerde moslims komen massaal naar Europa. Ze zullen blijven winnen omdat een niet -islamitische cultuur, norm en waarde niet telt! Langzamerhand worden op die manier alle door de Islam niet-geaccepteerde symbolen worden verwijderd. Het gaat sluipend, maar langzamerhand passen wij ons steeds meer aan aan de eisen van een barbarse uitstoot uit moslimlanden hier! Het zal een sluipend proces zijn dat mede wordt mogelijk gemaakt door onze naïeve tolerantie.  Zie talkshows waarin de alcohol niet op tafel mag staan als er een moslim aan tafel zit. Het ontdoen van de christelijke symbolen van het kerstfeest..

Stop gratis automatische uitkeringen! Moslims die niet willen werken zullen niet eens meer de moeite nemen hierheen te komen omdat ze geen toegang meer hebben tot uitkeringen.
De oorzaak van de massamigratie van Moslims is in belangrijke mate te wijten aan de bevolkingsexplosie in de derde wereld.
Laagontwikkelde mensen zien af van voortplanting terwijl de hersenloze nietsnutten 11 kinderen op de wereld zetten. En dat ook nog op kosten van de eerstgenoemden.
Nederland telt inmiddels 2.3 miljoen moslims. Over enige tijd vormen ze in een aantal grote steden de meerderheid. De integratie is mislukt omdat de islam dat zo wil. Het multi-culturele beleid is een fiasco geworden waar alleen de islam van heeft geprofiteerd. Het land raakt gepolariseerd omdat de islam dat zo wil. De kernethiek van de islam is: het doel heiligt de middelen. Dat is al lang zichtbaar. Maar de bevolking lijkt dat in meerderheid beter door te hebben dan politici en bestuurders die gevangen zitten in de politiek correct keurslijf.

Dictator Erdogan, die controle houdt over zijn Turkse onderdanen in Europa, vaardigt weer nieuwe decreten.

De decreten van Erdogan!

Dictator Erdogan, die controle houdt over zijn Turkse onderdanen in Europa, vaardigt weer nieuwe decreten. Hij dicteert dat alle mensen die uit Turkije verzonden zijn, moeten in Europa uitsluitend Turkse waarden en normen volgen..

Erdogan gebruikt zwakke EU als zijn nieuwe voedingsbodem voor de islamisering…

“Eet geen Europees”, preekt Dictator…! Europese voedsel is volgens hem besmet met allerlei hormonen die hoofdzakelijk uit de varkensvlees voortkomen, waardoor de genetica van de Turken corrupt raakt en als gevolg identiteit van de Turkse cultuur verloren gaat.
Om te voorkomen dat de Turken Europese voedsel kopen, terwijl ze op de Europese grondgebied zich bevinden, verbiedt hij zijn Turken het eten van een Europese land. Dit gebaar, een gebaar van leider in dit systeem is een heerser, die zijn wil oplegt en elke bedreiging van zijn eer, of die nu van binnen of buiten komt, probeert de kop in te drukken.
In een dergelijke context gaat de ‘leider’ van de Turken alles in het werk stellen om de ‘genetica’ van de moslim van de eigen groep te beschermen !
Erdogan exporteert niet alleen een vijand naar Europa, maar ook hun gewoontes en de hun haatcultuur..

Erdogan gaat ook tot in detail, niet alleen voedsel soort maar ook genetische ontwikkelingen binnen de eigen groep te garanderen in Europese landen.

ERDOGAN VERBIEDT DE TURKEN NAAR EUROPESE RESTAURANTJES TE GAAN!

De normen worden strenger gecontroleerd dan voorheen…Ongelooflijk, exporteren al die Turken, bovendien hun voedsel controleren in Nederland… En nog steeds trappen onze regeringsleider erin.  Er is sprake van een politiek-economisch en religieuze mobilisatie. Erdogan wilt dat niet allen met de aparte kledij, met de hoofddoek apart staan, hij voegt nu ook voedsel toe die ze moeten gebruiken.
Ze komen naar Nederland als dieven in de nacht. Turken komen om in Nederland de boel te destabiliseren en verder niets anders komen doen. De boel oplichten uitvreten en als het klaar is rotten ze op naar hun eigen paradijs.

Erdogan, met zijn nieuwe decreet dreigt Europa. EU krijgt nog 1 week (Door Turkije geëiste termijn tot 1 Oktober!) van Erdogan om visumvrij reizen van de Turken te regelen!

Waarom is Erdogan zó geobsedeerd met die visumvrije regeling?

Dictator wilt Europa overspoelen met door hem aangewezen Islamitische Turken die hun visumtermijn gaan overschrijden in de Turkse enclaves om de islamitische ondermijning van West-Europa te bespoedigen.
Erdogan wilt zijn Turkse enclaves in Europa versterken. Mensenhandel, drugshandel, het doorsluizen van salafisme en alle soorten van islamitische ideologie…Het is al decennia bezig en zal alleen maar toenemen.

Het startpunt voor zijn doel, is de mogelijkheid voor circa 80 miljoen Turken om visa vrij door de Europa reizen.  De uitbreiding van de Islamitische Turkse enclaves in Europa is een van de lange termijn doelstellingen van de Turken.

Het visa vrij reizen binnen de EU van Turkse islamisten is een zeer effectief middel om honderden miljoenen Moslims te mobiliseren richting zwakke Europa… Het openen van de EU-grenzen voor 80 miljoen Turken betekent niets meer of niets minder dan de overgave aan de Islamitische invasie! De oorlog gaat niet om mensen, post moderne salafisten zoals Erdogan, willen meer controle in Europa. De Moslim landen beginnen via significante fondsen bouw van duizenden moskeen versnellen in Europa. Voor het opzetten van aparte scholen en een aparte islamitische kolonies, hebben ze nieuwe massa nodig! Erdogan haalt ook jonge Moslims voor training naar Turkije, om zo een nieuwe generatie predikers te scheppen die geschoold waren in Islam. Salafisten worden officieel als imams bekrachtigd in Turkije en vervolgens naar Europa gestuurd om de islam te verspreiden.

Zo kunnen ze met hun middeleeuwse cultuur, door hun zo gehate maatschappij en vorm van samenleving onderuit halen! Zich gesteund wetend door als Merkel, Rutte, Juncker, Hollande en andere EU mongolen!

Visumvrij reizen voor Turken zou meer dan alleen maar de zoveelste oorlogsverklaring zijn van het Islamitische establishment aan de Europese bevolking; het zou een oorlogshandeling zijn!!

Migranten Invasie is gekapt door Erdogan en wordt Turkse invasie, dat allemaal om Erdogans megalomane visioen te realiseren.
Stop het Islamisme en het overnemen van het land door de post moderne jihadisten.

Als een overheid zijn burgers manipuleert, heeft die overheid gefaald.

DE IMPORT VAN NOG MEER MOSLIMS !!

Aantal moslims in Nederland groeit gestaag. Rutte kabinet heeft de import van dit verderfelijke massa alleen maar versneld…De toename van het aantal moslims vormt nu een gevaar voor de westerse beschaving!
Als het zo doorgaat, Het aantal moslims in Nederland zal door geboorteoverschotten, legale en illegale immigratie alleen nog maar toenemen.
De explosieve groei van het aantal geïmporteerde werkloze moslims in Nederland wordt niet gestopt, maar versneld door de verraderlijke politici van PVDA en VVD.
Geïmporteerde Moslims voelen zich zelfs aangevallen door de autochtone bevolking die niet islamitisch is en willen ze ook top functies bij de politie! Zo verkeert de islam in de Dar al-Harb van Rutte Kabinet!!.

Hypocriete PVDA en VVD bestuurders wijzen niet islam, maar autochtonen als schuldigen aan!

En zij haten Nederland toch? Wat moeten zij dan in hun gehate land? Hun blinde haat tegen Nederlanders en onze manier van leven spat er van af en is met zekerheid een bron van inspiratie voor hun heilige Jihadisten.

Grote probleem is dat de autochtone bevolking te passief en gewoon apathisch is, veel bewoners en leiders, politici, vaak zijn ze ook nog enigen land haters!

Moslimbevolking raakt gefascineerd en fokt nog harder…Beschaving wordt omgezet in middeleeuwse barbarij en het totale leefgebied van andere volkeren wordt steeds kleiner. De autochtone bevolking verkeert in een grote spanning en strijd met de hatend binnenkomende brutale islamisten die ook door de politiek gesteund worden!
We zijn het afvoerputje voor criminaliteit en ellende aan het worden!

HADJ en JIHAD!

Hadj is een verplichte voorbereiding voor de Jihad oorlog wat ook nu door de IS strijders uitgevoerd wordt! Dit is een vermaning aan alle moslims. Maak je klaar voor de oorlog met ongelovigen.
Corrupte landverraders, hangen niet alleen grote Halal borden, bouwen ze niet alleen grote moskeen maar heten ze ook alle Hadj welkom!

“Schiphol heet alle Hadj welkom”

Niet alleen de politici en corrupte bestuurders maar ook KLM lokt de jihadisten uit… Militante islamieten worden dus door de vijandelijke Europees beleid uitgelokt. Deze bestuurders heten een oorlogsmachine welkom!
Huidige bestuurders, In naam mohammedanen, doch staan als zedeloos, verraderlijk en oneerlijk, ze heten islamitische Heilige oorlog welkom!!

Koran roept letterlijk alle Moslims op tot de Jihad in Soera 9:11. Er zijn meerdere oorlogen, maar er is maar een voortdurende Jihad!
Letterlijk staat er zelfs in de Koran dat Moslims “een bloedbad moeten aanrichten” onder alle ongelovige mensen. Het doden is volgens de Koran ( Soera 2:217 ) zelfs niet zo erg als een gelovige tot afval van de Koran te brengen.
Hebben KLM bestuurders en de politici er enig idee wat deze strijders in hun hoofd hebben? Hoe moordzuchtig ze zijn? Haat, Terreur, Hadj, Jihad en het Salafisme wordt dus door de vijandelijke bestuurders, vanuit binnen gestimuleerd! Er worden nog steeds Imams geïmporteerd door de overheid! Deze Imams met Nederlandse uitkering, die jeugd in handen hebben, maken daar op agressieve wijze propaganda voor de jihad tegen het Westen.
Weet KLM hoe deze hadj strijders getraind in het moorden en aanslag plegen? Het salafisme is het enige geloof op aarde dat geweld stimuleert door het te verpakken in de vorm van jihadisme.

 

Als een overheid zijn burgers manipuleert, heeft die overheid gefaald.
Huidige bestuurders blijven beweren dat dit allemaal niks mee te maken heeft met de Islam! Net als er geen gematigde Nazi’s zijn, is er geen gematigde islam. Er zijn slechts leiders en meelopers. De islam is een ideologie en geen godsdienst en uitsluitend via terreur-oorlog verspreidt.

Assymmetrische oorlogsvoering avant la lèttre.

Dat terrorisme wordt veroorzaakt door de islam, een term die landbestuurders weigeren te gebruiken. Samson en Rutte spreken nog steeds van een simpele “extremisme” en noemen ze IS juist “niet islamitisch”! Dus hier is er een enorme consensus onder Nederlandse politici dat terrorisme niets met de Islam te maken heeft. Nederlandse politici moeten dus gaan uitdragen dat de politieke islam goed is voor Nederland!! Helaas is de islam politiek, want een alles omvattende wereldbeschouwing. We ontkomen er dus niet aan onder ogen te zien dat de islam gevaarlijk is. Zij is de basis onder de bloedige terreur tegen de Westerse beschaving. Zonder de islam geen radicalisering. Wie geen ongelovigen wil doden, is zelf ongelovige. 

PVDA+VVD Politici zijn dom!
Ze zitten volkomen klem. Ze zitten in een hoek waar ze niet meer uit komen.
De leiders kunnen niet leiden, want ze lopen achter de feiten aan die ze zelf ontkennen. De burger volgt hen niet. Dan rest niet anders dan redderen, vasthouden aan je positie door van je af te bijten , alle tegengeluiden uitmaken voor populisme en hopen op een miraculeuze ontsnapping.

Turkije tracht zijn invloed uit te breiden tot de kleine EU landen. Turkse geheime dienst (MIT) rekruteert steeds meer jonge Turken in Nederland! Op deze manier,het directe Turkse overheidsbemoeienis met de turks-islamitische organisaties in Nederland is een gevaarlijke fenomeen geworden!

Turkije ambieert een Tweede Ottomaanse Rijk!

Turkije, onder leiding van Ottomaanse islamisten, steunt de Jihadisten van IS, Libische AL- Qaeda, Hamas, Moslimbroeders en Al -Nusra. Er is een ideologische verwantschap en het moslimland dat bij uitstek het Ottomaanse Rijk wil doen herleven, creëert nieuwe monsters! De ideologie van de moslimbroeders heeft hier alles mee te maken. De Turkse regeringspartij AKP, haar leider R.T. Erdogan, zijn islamitische broederschappen, die veelal ondergronds functioneren, hebben flink bijgedragen aan de creatie van IS en Al Nusra.

Turkije, dat zich onder leiding van de islamitische president Tayyip Erdogan in snel tempo van Europa heeft afgekeerd en zich openlijk heeft aangesloten bij de islamitische kamp, onderdrukt Koerden; ontkent Armeense genocide, houd nog steeds een deel van Cyprus bezet. En nu willen ze invloed in Nederland.

De arm van Turkije gaat ver!

Turkije tracht zijn invloed uit te breiden tot de kleine EU landen. Turkse geheime dienst (MIT) rekruteert steeds meer jonge Turken in Nederland! Het directe Turkse overheidsbemoeienis met de turks-islamitische organisaties in Nederland vormt nu een gevaar!
In een toespraak op 10 april 2012 zei R. Tayip Erdogan, dat de Turken binnen enkele tientallen jaren geheel Europa zullen overnemen. “Wij hebben al miljoenen landgenoten in Europa.We zijn jong, Europeanen zijn vergrijsd! Er zijn duidelijke tekenen dat Allah de Turken de overwinning zal schenken over Europa! op 2071 wordt uiteindelijk over het lot van Europa beslist, net als op 1071 het lot van de Byzantijse rijk…(1071 Battle of Manzikert, turken verslaan Byzantijnen; en veroveren een groot deel van Andalusië.) wanneer Turkije tot de EU wordt toegelaten, zullen er nog eens 150 miljoen bijkomen….” De lange arm van Turkije gaat gepaard met lange tenen. Nederlandse Turken bestaan niet. Ze zijn en blijven Turken. Ze moeten zelfs het Turkse leger in! Oftewel in vreemde krijgsdienst! islamitische bewegingen onder leiding van hun machthebbers, maken gebruik van de instabiele situatie door spanningen te verscherpen in kleine EU landen:er worden steeds meer en meer moskeeën, islamitische centra’s met duizenden mensen, koran schools gebouwd om de oorspronkelijke bevolking af te schrikken en te laten vertrekken! Deze hardliners zijn voornamelijk salafisten. Turkse staat, steunt de salafistische organisaties in Nederland.

Turken in Nederland willen dat Nederland gewoon in de invloedssfeer van Turkije komt: Erdogan: “De 2 miljard moslims in de wereld wachten op de opstand van het Turkse volk. We zullen in opstand komen. Met goedkeuring van Allah zal de rebellie beginnen”. Recep T. Erdoğan.

Turkse leider Erdogan, is niet alleen leugenaar maar ook hypocriet; in eigen land worden minderheden vervolgd, ontvoerd, gemarteld en geïntimideerd. AKP, de hele partij zit vol met de hongerige honden die het Westen als de duivel beschouwen… Erdogan’s actie, is een duidelijke poging om hier zijn macht te laten gelden!

De uitlatingen en kwalificaties van dictator Erdogan in het recente verleden over andersdenkenden dan hij zijn zeer verontrustend. Moskeeën bouw en hoofddoek export is weliswaar belangrijk voor de Turken die in Nederland via immigratie en hoge geboortes van geïndoctrineerde Turken een eigen enclave willen creëren. Turken vormen nu de voorhoede van buitenlandse mogendheden die hun eigen nationaliteit en karakter willen behouden en zich afzetten tegen de Nederlandse samenleving die zij willen onderwerpen.

De AKP zit in Nederland aan de knoppen van een reeks moskeeën. Turkse islamitische elite wilt een gesloten Turkse colonne hebben in Nederland, Turkse nationalisten willen graag een ‘groep Turkije’ in 2e Kamer, en die zou als aparte Turkse nationale fractie gaan vormen. Binnen de Soennitische sekte, is het traditie dat oorlog gevoerd kan worden op alle niveau’s. Zij hebben het niet nodig openlijk een oorlogsverklaring te uitten. Met list, bedrog en valse dialoog kan gemakkelijk een oorlog gewonnen worden en de tegenstander merkt pas dat er oorlog is als hij lang en breed op de grond ligt.

Turken willen hun eigen enclave stichten die verbonden is met Turkije. De hoofddoek is een vlag die turken op het hoofd van vrouwen planten, de moskee minaret is een duidelijke symbool om daarmee het veroverde gebied te markeren.

Door de intensieve bemoeienis van Turkije vindt er meer en meer een bevolkingsverplaatsing, veel Nederlanders moesten hun geboorteplaats verlaten! Het is jammer voor dit land dat de grote politieke partijen, kerken en ambtenaren door de niet bestaande vrije ˜immigrant˜ verblind zijn. Onder leiding van AKP, een toenemend aantal in Nederland wonende Turks-islamitische nationalisten, hun Moskeekoepel organisaties, Milli Görüs, Suleymancilar, Diyanet, Fetullah, Moslimbroeders etc.. die gelieerd zijn aan de ISIS, Al Qaede en Al-Nusra, zetten hun politieke en ideologische activiteiten ongestoord voort: Jongeren en ook nu kinderen worden blootgesteld aan massale en leugenachtige vijandige campagnes. Men wilt echter niet de integratie, maar meer eigen nationale doelen te bereiken. Turken zijn sterk gepolitiseerd onder leiding van imams, Turkse staatsambtenaren, Süleyman-beweging, Milli Görüs, Diyanet en de Fethullah Gülenbeweging die de “Turkse diensten” in Nederland verzorgen. Export van deze Turkse politieke cultuur betekent inderdaad de export van structureel cliëntelisme. Maar ook van vriendjespolitiek, corruptie, discriminatie van onwelgevallige minderheden, misplaatst superioriteitsgevoel en eigenbelang in het politieke handelen. AKP leiders hebben herhaaldelijk gezegd Europa te willen veroveren “via de baarmoeders van onze vrouwen”.

Turkse islam van de Ottomaanse tijdperk is een nieuwe politieke fenomeen  geworden in Nederland. De integratie waartoe het westen oproept en waartoe het de moslims wil aansporen betekent het afstand doen van een deel van de cultuur die moet worden ingeruild voor de westerse cultuur en beschaving. De Ottomaans Turkse islam staat niet toe gedeeld te worden, en wordt geheel aangenomen met zijn credo en systeem en het is niet toegestaan om een deel van zijn wetten te verloochenen.

De turken migratie met de Ottomaanse veroveringen-ideologie- is overgoten met een godsdienstig sausje – die wereldheerschappij nastreeft, o.a. door hun 5e colonne. Dat is een bom onder onze maatschappij!

Te gek voor woorden!

De geschiedenis van Turkije is vol met genociden als voorbeeld, 1.5 miljoen Armeense bevolking, meer dan 600 duizenden Alevieten, meer dan 720 duizend koerden.

Laat staan de genocide op de Koerden en de vervolging daarvan. In Turkije, bijna alle kerken zijn omgezet in moskeeën of verandert in museum! Een paar jaar geleden verkondigde Erdogan nog dat Turken in Europa verraad pleegden aan hun Turkse vaderland en identiteit als zij daar zouden integreren. De situatie in Kobani en de rol van Turkije hierin is veelzeggend. Er is geen reden om de “trots van Erdogan” te ontzien. De Turk weet al dat wij een slap en laf kabinet hebben die uit angst voor escalatie gaan kruipen voor ze. En dan nu de tweede slag’, ze willen ‘inspraak’…! Waar halen ze het gore lef vandaan.

Turkije kan beter ervoor zorgen dat ze van die dictator met achterlijke ideeën worden verlost ipv zich met ons te bemoeien. Turkse leiders moeten eens een hand in eigen boezem steken voordat ze kritiek hebben op een democratische rechtstaat als Nederland…Turkije moet zich in eerste instantie afvragen waarom er miljoenen Turken hun land wilden verlaten. Zolang 8.6 miljoen Turken, om wat voor reden dan ook, hun land verlaten, moet Turkije gewoon dimmen.
Turkije heeft niets over Nederland(ers) te zeggen, want dat laat de soevereiniteit niet toe. Laat Turkije eerst maar eens in enigenland orde op zaken stellen, u weet wel, de massamoord van Armeniërs, discriminatie van vrouwen,onderdrukking van de Koerden etc etc. Turkije is een dictatuur en schendt mensenrechten op grote schaal. Turkije moet zich zeker niet bemoeien met een van de meest democratische, een van de meest gulle en een van de meest gastvrije landen ter wereld. Probeer als buitenlander een kerk te bouwen in Istanboel of in de regering te komen.
Het is een schande dat de Turken na 50 jaar nog steeds niet de moeite hebben genomen om te integreren. Dat ligt echt niet aan Nederland hoor want dat hebben ze nog in geen enkel ander Europees land gedaan. Er zijn nog genoeg mensen die dromen dat het uiteindelijk wel gaat lukken maar we weten allemaal dat dromen bedrog zijn !
De mensenrechten in Turkije zijn een lachertje. De Armeense genocide, waarbij meer dat een miljoen Armeniërs door Turkije zijn afgemaakt, wordt gewoon ontkent. Koerden hebben nog geen rechten, sterker nog, er mag in Turkije niet over de genocides gesproken worden. Doe je dat wel dan ga je meteen de bak in. Stel je voor de Turkse regering die zich wenst te mengen in ons integratiebeleid, een regering die IS geen strobreed in de weg legt, een regering die haar wil aan Nederland wil opleggen…..Je moet er niet aan denken.

Er is wel meer mislukt in Europa…De integratie zal nooit in geen enkel Europees land werken, zolang de Islam hier de baas wil gaan spelen en de leer van verzonnen boeken wil opdringen aan vooral mensen die niet meer in de middeleeuwen leven en waarvan de meeste niet meer in sprookjes en leugens van dien geloven !

Na honderden miljoenen aan subsidies te hebben verstrekt om stemmen te krijgen blijkt nu dat de politiek al die jaren alleen maar heeft toegekeken of de Turken wel goed bezig waren om Turk te blijven het is ze gelukt toch ?

Waarom is het integratieprogramma in Nederland mislukt?

Op het gemeentehuis en bij de Sociale Dienst zijn er folders in het Turks en Arabisch over hoe je een uitkering kunt aanvragen. Er zijn nog steeds verplichte islamitische namenlijsten bij de gemeente loketten!
Nederlandse lessen voor nieuwkomers met een islamitische achtergrond doen we voor mannen en vrouwen gescheiden, net zoals zwemmen. Hoofddoek supporting vanuit corrupte Politieke partijen die ook verkiezingsposters in het Turks of Arabisch drukken en we zijn op zoek naar agenten die Turks of Arabisch spreken.
Afgelopen decennia heeft de Nederlandse overheid honderden duizenden moslims binnen gelaten, terwijl hier klassieke industrie heel snel aan het verdwijnen is!.
Vervolgens mobiliseert men hele staats apparaat om geïmporteerde werklozen te verzorgen met de gratis uitkeringen, verblijfsvergunningen en dubbel paspoorten. Vervolgens ging men kijken wat ze met een hoop kansarme parels aanmoesten. En daar betalen we nu de rekening voor, en die is hoog. Een kamertje in de gevangenis is duurder dan een luxe kamer in het Hilton in Amsterdam. En dan hebben we het nog niet over advocaatkosten, re-integratiekosten, huisvesting, uitkeringen, hoge verzekeringspremies door criminaliteit, het gevoel van onveiligheid op straat, en ga zo maar door.

Geen wonder dat de belastingen voor de zoveelste keer omhoog moet door een graai in uw vakantiegeld. De kosten voor onze kansenparels nemen alleen maar toe, en er is totaal geen strategie of vooruitzicht dat dit de komende decennia gaat verbeteren. Erger nog, de weegkijkers zorgen er alleen maar voor dat de situatie verder verslechterd.

De cijfers worden er niet beter op, ondanks honderden miljoenen euro’s gespendeerd aan projectjes, buurtvaders, straatcoaches, gratis kickbokslessen, taallessen enz enz.

Laten we maar goed uitkijken voor discipelen van Erdogan. Die zijn net zo stiekem als alle andere politici bij elkaar.

Erdogan wilt meer Turken bij de Nederlandse overheid; er moeten meer Turken bij de Nederlandse politie, justitie en onderwijs. etc. Gemeenten krijgen steeds meer hoofddoek ambtenaren! AKP wilt dat deze Turken het liefst Nederland willen veranderen in een islamitische staat. AKP leiders willen helemaal niet dat Turken integreren in Nederland. Die willen Turkije uitbreiden met Nederland als provincie.
Tegelijkertijd, zien we enorm toename bij de rechtsstudie. Hieruit blijkt dus wel degelijk de lange arm van Turkije: door al die islamitische rechten studenten zal over aantal jaren onze rechtspraak worden overgenomen. Waar we nu zitten met de ellende van huidige rechters die alleen voor de moslims willen werken, sta je over 5 jaar voor de ISIS rechter die eerst naar zijn eigen dictator luistert! Blijkbaar kan het nog erger…Maar niemand wil het zien of durft het te zeggen. Want dat ligt natuurlijk weer ‘gevoelig’ en zijn ze weer ‘gekwetst’.

En wat krijgen wij, nettobetalers, ervoor terug?

Wat krijg je ervoor terug. Het zijn hele etnisch-religieuze groepen, inmiddels aangegroeid tot een complete bevolkingslaag, die een gespannen verhouding hebben tot de maatschappij, van licht antagonisme tot openlijke vijandschap aan toe. Massa hoofddoek vrouwen die met de jihadistische uniformen de wijken bewolken, mega moskeeën die hun jongeren trainen, onbeschofte taxichauffeurs, shoarmatenten met echt vieze shoarma, mannen in jurken die op de grond spugen, Turkse organisatie die werken voor Erdogan en die zoveel mogelijk subsidie binnenhaken, avondvullende uitzendingen van opsporing verzocht, dagelijkse ergernis van miljoenen Nederlanders. Tja, best wel goed die massale import van kansloze lossers… Zeker nu al die ongeschoolde arbeid wordt weg geautomatiseerd heb je er helemaal niets aan.

Nu nog begrijpen dat 3e en 4e generaties meer radicaliseren vanwege de doodcultus, genaamd islamitische heilige oorlog;Jihad! We zijn onderweg. Het was niets, is niets en het maximale dat ze ooit te bieden zal hebben is tolerantie onder hoogspanning…
En het gaat gewoon verder. Het is nu overduidelijk geworden dat de 4e en ook 5e generaties van Marokkanen, Somaliërs, Antillianen en Turken helemaal niets in de melk te brokkelen hebben. Kortom, er moet gedacht worden aan een terugkeer.

Je hoeft geen genie te zijn om dit te zien!

What you want is what you get!

Met Vriendelijke Groeten.

Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen, A. Thores, Lidya Dekker. N. Korse. S. Ellen Krans

Nederland moet een heel goed nadenken over het toelaten van een bijna eindeloze stroom aan moslims. Het zijn dus gestuurd, ze vluchten niet voor de politieke omstandigheden. Als dat wel zo was, dan zouden ze blij zijn hier te vestigen en niet radicaliseren. Welke regering had ze ook binnengelaten?

Brusselse oligarch zeker als politieke aanvoerder van de islamisering in Europa, waaraan men al decennia lang meewerkt en medeplichtig aan het hoogverraad, is duidelijk verantwoordelijk voor de huidige jihadisme en voor de toekomstige burgeroorlog in Europa!

En ziehier het resultaat van 40 jaar sociaal wanbeleid mede door fok subsidie en grenzeloze import van een enorme massa met nul binding met het gastland, en het word allemaal nog veel erger want straks gaan de moslims in Europa dit karretje verder richting ravijn duwen. 

De stilte in de westerse media over het feit dat het nu islamitische kolonie in omvang gaat verdubbelen is even verbijsterend als veelzeggend. Een razendsnel groeiende colonne van miljoenen, zonder enkele integratie is namelijk hetzelfde als een kernbom.

Het ziet er naar uit dat met de heilige jihad een begin wordt gemaakt. Begonnen met de moslimlente in hun thuislanden voelen de Islamieten zich nu gesterkt om hun veroveringsagressie uit te breiden naar de steden in Europa. Getalsmatig zijn deze Islamieten in deze grote steden in de meerderheid, en volkomen volgens verwachting gaan zij dit consumeren. 
Niet stoppen van het Islamitische fokkerij betekent dat er tientallen miljoenen Moslims praktisch open grenzen hebben en dit gecombineerd met een verzorgingsstaat wordt een eindeloze toestroom en aanwas van criminele uitstoot. Dat betekent dat er geen toekomst meer is voor de autochtone bevolking. 
Het criminele gajes richt zich tegen de levens en goederen van goedwillende burgers en veroorzaakt plaatselijk een oorlogstoestand. Een overheid die zijn burgers niet tegen dit soort binnendringende en herkomstland verbonden kolonisten wil of kan beschermen verliest zijn legitimiteit. 

Nederlanders steeds zwakker en verdeeld, Moslims worden agressiever en winnen steeds meer terrein in Nederland.

Nederland moet een heel goed nadenken over het toelaten van een bijna eindeloze stroom aan moslims. Het zijn dus gestuurd, ze vluchten niet voor de politieke omstandigheden. Als dat wel zo was, dan zouden ze blij zijn hier te vestigen en niet radicaliseren. Welke regering had ze ook binnengelaten? 

Behalve dat ze totaal kansloos zijn op de arbeidsmarkt, zijn ze ook nog de meest criminele groep in ons land. Als daar dan ook nog verhoogde kans op radicalisering bijkomt, dan vraag ik me af welke zieke geesten dit zo laten doorgaan?

Voor de VVD, PVDA, CDA, GL en D66 zijn ze belangrijker dan de Nederlanders.

Moslimslanden zien hun overtollige, criminele onderdanen blijkbaar niet alleen als hun voornaamste exportproduct, maar ook als 5.colonne en melkkoetjes voor extra inkomsten uit het buitenland. Turken en Marokkanen die in Nederland wonen slepen miljarden Euro naar hun corrupt en doortrapt landen waar ze niet willen wonen!

Als verlengstuk van Brusselse oligarch heeft huidige kabinet verdere lastenverzwaring  tegen Nederlandse volk uitgevoerd!!

Bij de huidige kabinet hebben PVDA, GroenLinks en D66 het meeste profijt, hun moslims krijgen vrije hand om verder te gaan!. Door de oude garde “eigen cultuur” genoemde,  burka/hoofddoek, dubbele passpoort, moskeebouw, uithuwelijk met de neef en nicht, eerwraak, jihadisme, contra NL cultuur etc.. zijn allemaal verder gepromot.

Sociale Verzekeringsbank wist jaren dat de Marokkaanse en Turkse gezinnen gebruikmaken van dubbele kinderbijslag voor kinderen die in het land van herkomst wonen. Uit een steekproef van bleek dat er 82 procent van de Marokkaanse, Somalische en Turkse gezinnen frauderen. Het is toch niet te geloven dat van onze zuur en duur verdiende belastinggeld moslimlanden worden onderhouden! Ze krijgen gewoon geld cadeau! Ook al wordt de boel aantoonbaar opgelicht. Nederland is financieel verzwakt door de explosief groeiende Moslims te onderhouden. Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, Bijstand, AOW, kinderbijslag, plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, Hadj, de bedevaart naar Mekka (€25.000.- per persoon), militaire diensten in Turkije (€10.000.- per persoon) voor de honderden duizenden uitkeringstrekkers.

En zo zie je maar weer waarom wij als Nederlanders moeten bezuinigen. Onze staats kas wordt leeg geroofd door parasitaire zakkenvullers die hier na toe komen en als ze alles hebben binnen gehaald hebben gaan ze terug om een goed leven te leiden van onze centen. Dit kabinet zorgt voor deze frauderende massa, zorgt ook dat elk jaar 170.000 nieuwe uitkeringtrekkers bijkomen. Ook al is de meerderheid hier op tegen. Maar het wordt ons gewoon de strot doorgedrukt om dictatoriale moslimlanden vriend te houden.

KINDERBIJSLAG EN JIHADISTEN VOLK! Veel massamordenaars van ISIS zijn automatische product van de uitkeringen! In de moderne tijd nog steeds wordt er betoogd dat moslims die in Europa wonen daar de plicht tot jihaad hebben, zelfs als zij de Nederlandse nationaliteit hebben aangenomen. Dus hier dankzij de kinderbijslag gefokte massa moslimkinderen worden als ultieme jihadist opgevoed!!

KINDERBIJSLAG EN JIHADISTEN VOLK!
Veel massamordenaars van ISIS zijn automatische product van de uitkeringen!
In de moderne tijd nog steeds wordt er betoogd dat moslims die in Europa wonen daar de plicht tot jihaad hebben, zelfs als zij de Nederlandse nationaliteit hebben aangenomen. Dus hier dankzij de kinderbijslag gefokte massa moslimkinderen worden als ultieme jihadist opgevoed!!

Zij leven immers in de daru- l harb. Zij mogen daar ook alleen naartoe (en wel zonder vrouwen of kinderen) als zij in eigen land helemaal geen onderhoud kunnen vinden. Er zijn er dan ook die vinden dat het aannemen van een Nederlands paspoort gelijk zou staan met geloofsafval, en dus een doodstraf zou oproepen. Waar zij nu hun gebeden kunnen verrichten, moskeeën kunnen bouwen, kunnen vasten en een ticket voor de hadj-bedevaart kunnen bestellen,nog steeds als daru- l harb beschouwen. 

Krankzinnig dat wij geld bijdragen voor bouw van moskeeen, koranscholen, moslim omroepen die jihadisten opleiden, die met Nederlandse belasting dus van de burgers worden gefinancierd. Zijn wij nu helemaal knettergek geworden.

Laten die moslims maar geld halen uit de moslim olie landen, die barsten erin. Onmiddelijk het geld terug halen.Brussel is al lang niet te vertrouwen dat kun je die verslindende organisatie beter opblazen dan zijn wij van alles af, want die kennen op veel gebieden hun verantwoordelijkheid niet.
Stop uitkeringen aan de Moslimlanden!

In welke landen gebeurt het dat je als immigrant meteen kan leven via sociale uitkerngen en via andere sociale voorzieningen om dan nog eens op de koop toe ongestraft misdrijven te plegen? Het antwoord is ongetwijfeld Absurdistan, het voorbeeld van de anti-staat. Het lijkt dat Nederland deze benaming hoe langer hoe meer verdient. 
Dit heeft tot nu toe niks opgeleverd, ze zijn alleen nog erger geworden.

Schaf die hele kinderbijslag af. Nederland is vol zat, dus die kinderen in het buitenland heb je nog het minst last van. Met zo’n fokpremie bereik je bovendien dat mensen die zich geen kinderen kunnen permitteren ze toch nemen: je betaalt op voorhand al voor de volgende probleemgeneratie die je van de wieg tot het graf kunt onderhouden. En reken maar niet dat dit de mensen zijn die later jouw AOW gaan betalen, want het enige dat ze mee zullen krijgen is hoe ook zij hun handen weer op kunnen houden. 

Fraude is fraude, alles stopzetten in het buietnland tot er helderheid is over wie het terug moet betalen met de staat van het thuisland als borg. Dan kan Marokka of Turkije meteen laten zien dat ze goedwillig zijn richting Nederland en ons niet alleen misbruiken voor economisch gewin. Laat ze het maar bewijzen. dan hebben wij de komende 100 jaar geen crisis meer met al het geld wat dan teruggevorderd moet worden. Het is nog gekker dan dat we al dachten: kinderen die in Marokko en Turkije op school zitten, krijgen dubbel zo hoge kinderbijslag als kinderen in Nederland. Omdat de kosten van een dergelijke contsructie zo hoog zijn. Volgens mij bevordert onze regelgeving alleen maar deze waanzinnige fraude. Stop deze onzin vandaag nog, we hebben het geld hier veel te hard nodig…

Direct stoppen met deze uitkeringen naar het buitenland. Dit is nooit de bedoeling geweest. Het moet toch niet gekker worden. Zeer fraude-gevoelig. Nederland roept het onheil weer over zichzelf af. Na vele jaren staat er weer eens iemand op die vaststelt dat er op grote schaal fraude wordt gepleegd. Het is te gek voor woorden dat er geen controle op wordt uitgevoerd. Hier gaan ook miljoenen euro’s in om. De overheid mag zich dit ook aantrekken en nu al helemaal in deze tijden van bezuinigingen en tekorten. 

De kinderen worden door die ouders voor islamitisch onderwijs naar Marokko en Turkije gestuurd (gaat men wel naar school?), terwijl die ouders zélf in Nederland (behoren te) wonen. Te gek voor woorden. Als die kinderen terugkomen moeten ze nog helemaal integreren in Nederland. Daar komt dan niets meer van terecht.

Moslimlanden terroriseren op hun beurt nog meer…Er is een merkbare toename van de vervolging van andersdenkenden betekent niet meer of niet minder dan een pijnlijke inbreuk op de mensenrechten.

Het is tijd om te stoppen met ontwikkelingshulp, Moslimlanden direct aanmoedigen met extra “ontwikkelingshulp” is een verraad.

Jaarlijks miljarden euro’s pompen naar Moslimlanden is een ramp voor Nederland! Wij dienen dat te belonen met uitkeringen sociale rechten. In plaats dat onze politici opkomen voor Nederland, zijn ze bezig om nog meer moslims hierheen verplaatsen…

BEZORGING VAN GRATIS UITKERINGEN IS EEN RAMP!

Jaarlijks miljarden euro’s pompen naar moslimlanden is een ramp voor Nederland!

Wij dienen dat te belonen met uitkeringen sociale rechten. In plaats dat onze politici opkomen voor Nederland, zijn ze bezig om nog meer moslims hierheen verplaatsen…

Moslims beweren dat onze regels de gezinshereniging van moslims belemmeren. De rechters geven meteen gelijk aan de Moslims.

Wij mogen hier alle problemen hebben van de criminaliteit die hun verblijf oplevert terwijl ze in hun moslimlanden graag “binding” houden met de Turken en Marokkanen hier zodat ze vaker op vakantie gaan en daardoor deelnemen aan de economie in Marokko en turkije. Toerist spelen in hun eigen land om ondertussen geld van uitkeringen van de Nederlandse overheid door te sluizen naar eigen land dus. Moslimlanden dumpen zijn onderdanen in Nederland om er geen last van te hebben, maar wil wel een grote vinger in de pap houden om er dik aan te verdienen!

De wetten en verdragen hierover, de wetten die gemaakt zijn voor de moslims, zijn totaal anti-nederlands!! De wetten zijn gemaakt door de politici met een uiterst dubieuze rol,zorgen nu voor een grote ramp ..Dit zijn antieke wetten, met deze wetten kunnen de moslims Nederland oneindig lang uitbuiten…

Essentie:uitkering machine is het grootste gevaar voor de Nederlandse economie!

Hardwerkende mensen worden gestraft door de kabinet.Waar zijn we in nederland in godsnaam mee bezig? Het wordt tijd dat de landen gerund gaan worden als bedrijven gerund worden. Je kunt niet altijd maar overal geld jatten van de mensen. Je moet het apparaat effectief maken, dan heb je de helft miNder geld nodig dan nu.

Met het voornemen van Turkije en Marokko om hun onderdanen in Nederland aan te sporen vooral niet te integreren en de eigen cultuur hoog te houden moeten we wel de schrikbarende conclusie trekken dat men bezig is stapje voor stapje ons land te onderwerpen aan een vijandige cultuur met normen en waarden die niet stroken met die van ons. Wij vinden het volstrekt onacceptabel dat mensen met een dubbele nationaliteit cq dubieuze loyaliteit aan het thuisland steeds meer in staat worden gesteld te infiltreren in ons politieke machtscentrum. Ondertussen duwen ze ons de feiten onder onze neus: zij zijn en blijven loyaal aan hun eigen land; niet aan Nederland. Openlijk betrekken ze dubieuze nevenfuncties waarbij ze adviezen verstrekken aan het buitenland. Nu de huidige actualiteit laat zien dat het buitenland bezig is met verregaande bemoeienissen betreffende het vreemdelingenbeleid in Nederland, krijgen we het vermoeden dat zij een grote rol spelen in het overbrengen en realiseren van opdrachten die zij van hun moederland moeten uitvoeren. 

Het is toch van de zotte dat hieraan geen einde wordt gemaakt.

Gewoon stopzetten niks en meer overmaken. Of is het al zo ver gekomen dat Nederland toestemming nodig heeft van Marokko en Turkije om over onze eigen belasting centen zelf te mogen beslissen? Het moet niet gekker worden in Nederland. Bilateraal verdrag? Knip het in stukjes en hang het op de scrolhouder dan is zo’n verdrag nog ergens nuttig voor. 

1 EUR  =  11.091 Marokkaanse dirham, 3 Turkse Lira!

Kunnen onze economen nog wel rekenen??

Aangezien dat het gebleken is dat er teveel gefraudeerd wordt met uitkeringen naar het buitenland, moet het wel eenzijdig opgezegd kunnen worden. Maar stelen schijnt tegenwoordig getolereerd te worden. Ze moeten hier wat meer ruggengraat krijgen en harder optreden ons kabinet tegen deze soort en andere zaken.,

Gewoon stoppen met kinderbijslag en alle uitkeringen naar het buitenland. dit is voor kinderen die innederland wonen om bij te dragen in de dure kosten,en die dure kosten hebben ze totaal niet in marokko of turkije.

in Turkije is is een euro het driedubbele waard van wat hij hier in nederland is, in Marokko 11. is die regering nou zo dom of zijn wij nou zo slim?

Ik denk dat de regering dom is, omdat tijdens buitenlandse reisjes alles voor ze betaald wordt. dan weten ze niet wat iets kost. pfff stoppen die uitkeringen naar het buitenland!!! Dat had veel en veel eerder moeten gebeuren. Moslims leven als God in Turkije en Marokko.

Deze allochtonen zijn alleen er op uit naar onze euro. Nederland kan niks schelen.Het is toch te gek voor woorden.

Word wakker! Ze worden gelijk uitgehuwelijkt aan een bruid uit Marokko. Allemaal gearrangeerde huwelijken. Vaak blijkt in NL dat het toch niet zo geweldig klikt… En wie draaien er op voor alle kosten van scholing, steun enz. Juist ja, wij. Stop gewoon met uitkeringen geven aan immigranten dan lost het probleem vanzelf op. Alleen uitkeringen aan AOWers of mensen die een arbeidsverleden hebben opgebouwd. De rest moet gewoon werken. Niet werken? MVV inleveren en terug naar je land! Of je partner moet aantonen dat hij/zij in je onderhoud kan voorzien.
Het valt mij op dat alle laaggeschoolde import wel heel goed op de hoogte is van alle financiële regelingen waar ze recht op zouden kunnen hebben. 
Stop de massa-immigratie en gezinsherenigingen! Allemaal verzonnen voor de gratis uitkeringen! Een gezin kun je ook vormen in Marokko of Turkije. Maar het is natuurlijk wel zo fijn om met neefjes en nichtjes te trouwen, die vervolgens ook weer allemaal met neefjes en nichtjes trouwen, enz., enz., enz., enz.

Importbruiden uit Marokko en Turkije en nog veel meer bruiden. Dat zijn ook bruiden veelal analfabeten met véél kinderen, bedoeld voor de gratis uitkeringen. Ze zijn één maand hier en meteen zwanger. Dat is een nog grotere last voor Nederland, die regeling werd doorgeduwd voordat dit kabinet een feit was. Dat volk weet intussen ook hoe het moet met hulp van links. Maak je borst maar nat Nederland, dat gaat geld kosten. 

In Nederland kan je luxer op een uitkering leven dan je met werken kan doen in Marokko of Turkije. Nederland gaat kapot als men op deze weg blijft doorgaan! Wij nederlanders moeten het weer ophoesten.Maar de laffe ministers hebben het lef niet want dan worden ze weer bedreigt. Dit kost ons vele miljoenen..Nu beseffen zij pas dat zij jarenlang in de maling genomen zijn door kinderbijslag te sturen naar niet bestaande kinderen.miljoenen hebben zij overgemaakt..in Marokko lachen zij zich helemaal rot..geld binnen krijgen en er niets voor hoeven doen..! Mirjam Sterk moet niet zo zeuren..er is al genoeg geld nodeloos weggegeven..het is nu wel genoeg..!! 
Gewoon stopzetten niks en meer overmaken. Of is het al zo ver gekomen dat Nederland toestemming nodig heeft van Marokko en Turkije om over onze eigen belasting centen zelf te mogen beslissen? Het moet niet gekker worden in Nederland. Bilateraal verdrag? Knip het in stukjes en hang het op de wcrolhouder dan is zo’n verdrag nog ergens nuttig voor. 

Nog beter is de moslims aan elkaar te koppelen in Marokko en Turkije, om ze daar te laten blijven.

Ondertussen halen duizenden Marokkanen nog even een bruid voordat het niet meer kan. Dat noemen PvdA en VVD ‘daadkracht!!

Het is toch van de zotte dat ons volk systematisch wordt verdrongen door import van vreemdelingen. Dit is gewoon een oorlog tegen ons, zonder wapens, maar veel effectiever en veel erger. Gaan we zo door, dan zijn we binnenkort ons land kwijt.

Nederland lijkt het hele jaar door wel sinterklaas maar denk dat die tijd maar eens voorgoed voorbij moet zijn. Dus stop zetten en nu graag!

M. Rutte,als PVDA sponsor,met een geheel pro-EU kabinet is voor veel mensen een nog grotere probleem! Wie zorgt er dan voor instroom van IS aanhangers?

IMMIGRATIE VAN MOSLIMS: EXPORT SALAFISTEN!

Hoe meer Salafisten in Nederland, hoe sterker de IS in Nederland! Alle Marokkanen die nog steeds binnenkomen zijn allemaal Soennieten die ook ISIS sympathiseren. Hoe meer Marokkanen in Nederland, hoe eerder jihad en ondergang!

Een groeiende Salafistische Moslimbevolking betekent ook groei en steeds meer invloed van de Koran en IS. En wat willen we daarmee? We zien de gevestigde, eigen kerken leeglopen. Tegelijkertijd zien we de Moskee als een paddenstoel uit de grond verrijzen. Het is nu duidelijk geworden dat de harde kern van de Moslimgemeenschap daar geen boodschap aan heeft. Op dit punt zijn we dus gewaarschuwd. Wanneer de Christenen in een Islamitisch land al Marokko met een bijbel over straat loop, zijn de rapen gaar.

Marokannen in Nederland zijn allemaal soennieten, deze salafisten staan achter de IS. “gematigd” is de Islam zo lang de aanhangers niet in de meerderheid zijn. Zodra die meerderheid er is wordt de Sharia ingevoerd… Dat staat Nederland ook te wachten! . Al diegenen die dit niet geloven kennen de geschiedenis niet.

Als de PVV er niet zou zijn wie komt er dan op voor ons om bescherming te waarborgen tegen allerlei misstanden? Wie zorgt er dan voor dat onze ouderen weer fatsoenlijk hun oude dag mogen beleven na een intensief leven?

VVD met Rutte,is een partij geworden met een rare achterban die geen kritiek op de ISIS en massa immigratie duldt. Ook al is die kritiek terecht. De reactie is altijd hetzelfde: Degene die de kritische boodschap brengt demoniseren. En vooral verder niets van de kritiek aantrekken! Nee, want moslimgeweld,-onderdrukking en ondergang van de NL cultuur, in vele vormen, zijn kennelijk niet zo erg als kritiek. De kritiek moet worden bestreden, en uit kiezersbelang doet M. Rutte dit namens de moslims.

Wie stopt dan miljoenen salafisten van IS die het onze samenleving moeilijk maken? De gevestigde partijen hebben lange neuzen en bibberen bij iedere misstand want ze zijn regelmatig geschokt.
68 procent van de Nederlanders wil dat er een einde komt aan de wildgroei van IS aanhangers in Nederland! Een grote meerderheid maakt zich ernstig zorgen over de groei van de islam en de invloed daarvan op de samenleving. Maar CDA en VVD, net als PVDA en D66 prominenten, willen zo’n moordende proces niet stoppen! M. Rutte, wilt niet weten dat deze moslims, die 99% uit de Soennitische Salafisten bestaan, IS voedingsbodem zijn…

M. Rutte,als PVDA sponsor,met een geheel pro-EU kabinet is voor veel mensen een nog grotere probleem! Wie zorgt er dan voor instroom van IS aanhangers?

Moslims die zich laten sturen door IS, moeten er onmiddellijk op gewezen worden dat spionage hier in Nederland niet gewenst is. Deze Soennitische IS aanhangers met dubbel paspoort onmiddellijk terug naar herkomstland.

Het wordt steeds gekker… Wanneer zien de Nederlandse regeringleiders de arrogantie van de moslimlanden in, en komen ze met duidelijke eisen, naar hun. namelijk infiltreren in de Nederlandse politiek, om zo het land “zonder problemen” over te nemen. Heren volksvertegenwoordigers wordt wakker!!

STOP IMPORT MOSLIMS NAAR NEDERLAND!
Met Vriendelijke Groeten.

Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen, A. Thores